01.12.2022 Terveystuotetukut ry

Terveysdataa hyödyntämällä voidaan ehkäistä elintapasairauksia

Kotimainen Nordic Genex Oy on kehittänyt terveysalan ammattilaisille koulutusohjelman, joka pureutuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon täysin uudella tavalla.

Koulutuksessa hyödynnetään dataa, jossa yhdistetään yksilön geenitietoa, kliinistä terveysdataa, kuluttajakäyttäytymisestä kertovaa ”puettavaa” dataa ja ympäristötekijöitä kuten esimerkiksi ravintoa, liikuntaa ja lääkitystä. Koulutusohjelma painottuu ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja soveltuu erityisesti niille ammattilaisille, joita kiinnostaa kokonaisvaltainen ja ennaltaehkäisevä yksilöllinen terveydenhoito. Koulutus toteutetaan Nordic Genexin perustaman NextGen Health Academyn koulutusalustalla webinaarimuotoisena.

Terveydenhoidon kulut yhteiskunnalle ovat nousseet räjähdysmäisesti elintapasairauksien myötä ja sen lisäksi terveydenhoitoala kärsii koronapandemian seurauksista, työntekijäpulasta ja työntekijöiden uupumuksesta. Terveydenhuoltomenot per asukas Suomessa (2020) ovat jo 4 138 Eur vuodessa (lähde THL 28.9.2022). Peruspalveluministerinä toiminut Paula Risikko totesi terveydenhoitokuluihin liittyen jo vuonna 2010 STM:n ja Sitran yhteistyössä 18.2.2010 järjestämässä Tulevaisuuden terveydenhuolto –seminaarissa seuraavaa: ”Se on vaarallista sanoa, että kansalaisella on omaakin vastuuta mutta sanon sen kuitenkin. Vaikka me mitä tekisimme ja vaikka minkälaisia hoitoja kehittäisimme, jos kansalaiset eivät itse ota vielä enemmän vastuuta omasta terveydestään, niin emme me selviä tulevaisuudesta kovinkaan hyvin. Kyllä me jollain tavoin selviämme mutta emme hyvin, koska rahat loppuvat jos taudit lisääntyvät tätä vauhtia.”

Ehdottomasti paras tapa vaikuttaa tilanteeseen on ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kehittäminen ja yksilön vastuun lisääminen oman terveydenhoidon suhteen. Nordic Genexin koulutusohjelman tavoitteena onkin juuri lisätä terveysalan asiantuntijoiden ammattitaitoa ja välineitä yksilön terveysdatan hyödyntämisessä sekä terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Tämän myötä voidaan myös ennaltaehkäistä terveydenhoidon kuormittumista jo ennakoivasti.

Ensimmäinen koulutusohjelma on käynnissä ja mukana on osallistujia valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Nordic Genex Oy, Annika Kalvia, 0400-538833
annika@nordicgenex.com

Nordic Genex Oy:

Nordic Genex Oy on kotimainen terveysteknologiayritys. Keskitymme toiminnassamme genomi- ja suolistoterveystiedon sekä kliinisten laboratoriotulosten analytiikkaan, joita tulkitaan suhteessa elämäntapoihin, ravintoon sekä mahdollisiin terveydellisiin haasteisiin. Kaupallisen testaustoiminnan lisäksi tarjoamme  koulutusohjelmia terveysalan ammattilaisille.

www.nordicgenex.com

www.nextgenhealthacademy.com