19.02.2022 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Ruokaviraston uusi tulkinta uuttomenetelmästä hämmentää terveystuotealalla -tulkinta saattaa johtaa useiden ravintolisien poistumiseen markkinoilta Suomessa ja Euroopassa

Ruokaviraston uusi tulkinta Griffonia simplicifolia-kasvin siemenen uuttomenetelmästä ja luontaisen 5-hydroksitryptofaanin (5-HTP) pitoisuudesta on aiheuttanut runsaasti hämmennystä terveystuotealalla. Ruokaviraston uusi tulkinta Euroopan Komission uuselintarvikeluettelosta on poistamassa Suomen markkinoilta useita ravintolisiä, joista osa on ollut markkinoilla yli 10 vuotta. Tilanteeseen toivotaan edelleen löytyvän ratkaisu, jotta osin mielivaltaiseksi koettu tulkinta ei eskaloidu Suomesta sekoittamaan Euroopan Unionin 5-HTP-/Griffonia simplicifolia-ravintolisämarkkinoita.

Griffonia simplicifolia-kasvia käytetään sen siementen sisältämän 5-Hydroksitryptofaanin (5-HTP) vuoksi. 5-Hydroksitryptofaani on luonnossa esiintyvä aminohappo, joka on serotoniinin ja melatoniinin valmistumisen lähtöaine. Griffonia simplicifolialle on kasviperäisten aineiden odotuslistalla hermoston normaaliin toimintaan liittyvä terveysväite (”For improvement of brain activity”. ID2446).

Uusi tulkinta: Vain mieto vesiuutos sallittu ravintolisissä

Ruokaviraston uuden tulkinnan mukaan ravintolisissä on sallittua käyttää vain Griffonia simplicifolia-kasvin siemenen mietoa vesiuutetta ja vahva vesi-alkoholiuutos on nyt tulkittu kielletyksi. Ruokavirasto katsoo, että vesi-alkoholiuutettuna Griffonia simplicifolia-kasvin siemenenuute muuttuu hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi 5-Hydroksitryptofaanipitoisuuden (5-HTP) vuoksi. Ruokavirasto rinnastaa tulkinnassaan luontaisen 5-Hydroksitryptofaanin synteettiseen.

Euroopan Komission uuselintarvikeluettelossa todetaan, että Griffonia simplicifolia-kasvin siementä on sallittua käyttää ravintolisissä. Uuttomenetelmään ei ole otettu kantaa. Yleisesti kasvien siementen uuttamisessa käytetään vesi-alkoholiuuttamista, sillä se uuttaa siemenestä rasva- ja vesiliukoiset ainesosat. Vesiuutos uuttaa vain siementen vesiliukoiset ainesosat. Tätä tietoa vasten Ruokaviraston tulkinta vain miedon vesiuutoksen sallimisessa tuntuu jo lähtökohtaisesti erikoiselta.

Tilanne yrityksille kohtuuton

Griffonia simplicifolia-kasvista valmistettuja ravintolisiä on ollut Suomen markkinoilla yli 10 vuotta ja muualla Euroopan Unionissa yli 25 vuotta. Uudesta Ruokaviraston tulkinnasta Griffonia simplicifolia-kasvin osalta ei löydy tietoa Euroopan Komission, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tai Ruokaviraston julkisista tietolähteistä. Tulkinta on tullut ravintolisien tukkuyrityksille yllätyksenä kuntien elintarvikevalvonnan yhteydenottojen yhteydessä, eikä toimijoiden ole ollut mahdollista tietää tästä tulkinnasta ravintolisien valmistuksen, maahantuonnin ja markkinoille saattamisen yhteydessä.

Tilanne on monelta osin koettu ongelmalliseksi ja takaisinvetovaatimuksia kritisoidaan perustellusti terveystuotealan sisällä.

Suomen tulkinta sekoittaa seuraavaksi Euroopan 5-HTP-ravintolisien markkinat?

Suomessa on myynnissä kymmenkunta uuden tulkinnan piirissä olevaa ravintolisää. Euroopan Unionin alueella vastaavia ravintolisiä on mahdollisesti satoja. Esimerkiksi Saksan Amazon-verkkokaupasta löytyy Griffonia simplicifolia-nimellä 127 hakutulosta.

Koska uuselintarvikeasetuksen soveltamis- ja tulkintakriteerit tulee olla samat koko yhteisön alueella, Ruokaviraston tulkinnan vaikutukset tulee heijastumaan koko Euroopan Unionin alueelle ja vaikuttamaan välillisesti globaaleihin markkinoihin. Pohjois-Amerikan markkinoilla on yli 1.000 Griffonia simplicifolia-ravintolisää, joista osa on Euroopan markkinoilla. Uusi tulkinta estää vesi-alkoholiuutoksella valmistettujen Griffonia simplicifolia-ravintolisien pääsyn Euroopan Unionin sisämarkkinoille, jos niiden 5-HTP-uutteen pitoisuus tulkitaan liian vahvaksi.

Markkinahäiriöitä vielä odotettavissa, kunnes tuotteet päivitetään tai muu ratkaisu löytyy

Ruokaviraston tulkinnan vuoksi 5-HTP-/Griffonia simplicifolia-ravintolisämarkkinat tuskin kokonaan loppuvat Suomesta, vaikka melko vakavia markkinahäiriöitä saattaa esiintyä. Todennäköisesti 5-HTP-/Griffonia simplicifolia-ravintolisämarkkinat palautuvat kun tulkinnanmukaiset vesiuutoksin valmistetut ravintolisät saadaan laajemmin markkinoille.

Useampi terveystuotealan toimija pyrkii kuitenkin edelleen hakemaan ratkaisuja, jotta Griffonia simplicifolia kasvin siementen perinteiseksi koettu vesi-alkoholiuuttomenetelmä edelleen sallittaisiin. Kirjallisuustietojen ja suullisten farmakologian asiantuntijoiden antamien tietojen perusteella vaaditun käyttöhistoriatiedon osoittaminen nyt yleisimmin käytössä olevalle vesi-alkoholiuuttomenetelmälle näyttää mahdolliselta. Tilanteeseen koetaan hakea myös muita ratkaisuvaihtoehtoja.

Lisätietoja:

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
toiminnanjohtaja Mika Rönkkö
puh. 0500 430 818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi