14.01.2022 Fashion Finland

Maksuton neuvontapalvelu muotikauppiaille on avattu – tavoitteena kasvattaa ja kehittää suomalaista muotikauppaa

Etelä-Suomessa toimiville muotikauppiaille on avattu täysin maksuton Muotikaupan muodonmuutos -neuvontapalvelu, jotta alan yrittäjät voivat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa. Muotiala kehittyy kovaa vauhtia esimerkiksi digitalisaation ja vastuullisuustoimien myötä. Kehityksen mukana pysyminen voi tuntua haastavalta, sillä aikaa ja resursseja toiminnan kehittämiselle ei aina ole. Siksi muotikaupan ja -kauppiaiden etua ajava Fashion Finland haluaa tarjota hyvin konkreettista ja käytännönläheistä apua matalalla kynnyksellä. Tämä ilmainen tuki on merkittävä etu muotikaupan yrittäjille.

Muotikaupan muodonmuutos -neuvontapalvelu avattiin kaikille Etelä-Suomen alueella toimiville muotikauppiaille joulukuussa 2021. Neuvontapalvelun tavoitteena on, että muotikauppiaat saavat kasvatettua liiketoimintaansa ja kehitettyä tekemistään.

Idea neuvontapalveluista syntyi yrittäjien tarpeista. Ala on murroksessa, ja sen lisäksi koronapandemia on lisännyt haasteita entisestään. Fashion Finlandin tekemän selvityksen mukaan muotialan yrittäjät kokevat, että digitalisaation kehityksen perässä pysyminen on haastavaa. Esimerkiksi verkkokauppa nähdään potentiaalisena liiketoiminnan kasvattamisen keinona, mutta sen perustamiseen tarvitaan apua. Myös rahoitusmahdollisuuksiin ja markkinointiin liittyen kaivataan tietoa ja opastusta.

Tiedon kasvattaminen ja asiantuntijoiden tuki vauhdittamaan muotikaupan kehittymistä

Muotikaupan muodonmuutos -neuvontapalvelun kattoteemat ovat vastuullisuus, digitalisaatio, rahoitus sekä kasvu ja kansainvälistyminen. Palvelu sisältää näihin teemoihin liittyen tietopaketteja sekä oppaita. Lisäksi yrittäjille tarjotaan henkilökohtaista tukea asiantuntijoiden toimesta. Toimintaan osallistuville yrittäjille järjestetään myös tapahtumia ja koulutuksia, jotka syventävät osaamista.

Neuvontapalvelun sisällöt ja henkilökohtainen neuvonta on yrittäjille maksutonta. Maksuttomuus takaa, että kaikille Etelä-Suomen alueella toimiville muotialan yrittäjille voidaan tarjota tasavertaiset mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa. Neuvontapalveluiden täysin maksuton toteuttaminen on mahdollista, sillä Hämeen ELY-keskus ja Euroopan kulttuurirahasto tukevat projektia.

–Neuvontapalveluiden piiriin voi ilmoittautua mukaan pienet ja suuret toimijat. Yrityksen kokoon tai liikevaihtoon liittyen ei ole rajoituksia. Tavoitteenamme on tarjota relevanttia apua ja tukea mahdollisimman monenlaisille yrittäjille lähtötilanteesta riippumatta, ja sen myötä edistää koko alan toimintaa Suomessa, kertoo hankejohtaja Karri Jalkanen.

Potentiaalia riittää, joten panostaminen alaan kannattaa

Pelkästään Uudenmaan alueella muotikauppa työllistää 13 000 henkeä, ja alueella on noin 800 muotialan yritystä. Alalle mahtuu toimijoita laidasta laitaan, mutta kasvupotentiaalia on. Osa muotikauppiaista tarvitsee apua digitaalisten työkalujen päivittämisessä ja osa taas rohkaisua lähteä tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita.

–Meillä on vilpitön halu kehittää ja kasvattaa muodin alaa Suomessa ja tarjota yrittäjille konkreettista apua. Projekti on merkittävä sekä muotikauppiaille että yhteiskunnalle laajemmin tarkasteltuna, sillä ala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Lisäksi muoti on osa kulttuuria ja koko Suomen tunnettuutta ja brändiä. Haluamme edesauttaa uusien menestystarinoiden syntymistä, sillä potentiaalia Suomessa riittää, päättää Jalkanen.