13.10.2022 Kirjakauppaliitto ry

Kirjakauppatuotteisiin käytetään reilut sata euroa vuodessa – ostoksilla ohjaavat hinnan ja laadun lisäksi laajat valikoimat sekä palvelu

Taloustutkimuksen tuore tutkimus avaa suomalaisten ostokäyttäytymistä erikoiskaupan eri toimialoilla. Seitsemän prosenttia vastaajista ostaa kirjakauppatuotteita vähintään kerran kuussa.75 prosenttia ennakoi rahankäytön kirjakauppatuotteisiin pysyvän tulevaisuudessa ennallaan.  

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n vastikään julkaiseman Taloustutkimuksella tehdyn erikoiskaupan ostopolkututkimuksen mukaan seitsemän prosenttia vastaajista ostaa kirjakauppatuotteita vähintään kerran kuussa. 42 prosenttia ilmoitti ostavansa kirjakauppatuotteita vähintään 4–6 kuukauden välein. 50 prosenttia ilmoitti ostaneensa kuluneen vuoden aikana kirjakauppatuotteina kirjoja ja 37 prosenttia toimistotarvikkeita. 

Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaajat ovat käyttäneet kirjakauppatuotteiden ostamiseen keskimäärin 126,9 euroa. Rahaa käyttävät eniten 15–49 -vuotiaat. 75 prosenttia arvioi rahan käytön kirjakauppatuotteiden osalta pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden aikana, 7 prosenttia kasvavan ja 13 prosenttia vähenevän.  

Kirjaostoksilla ohjaavat hinnan, laadun ja tarjousten lisäksi laajat valikoimat sekä palvelu 

Merkittävimmät ostamiseen vaikuttavat tekijät ovat jo etukäteen tehty ostopäätös (52 %) sekä vaihtoehtojen tarkastelu ostopaikassa ja päätös sen perusteella (36 %). Merkittävimmät tiedonlähteet ostamisen suunnittelussa ovat hakukoneella tehdyt tietohaut (28 %), kauppojen verkkosivut (22 %) sekä kauppojen tarjousilmoittelu (22 %). 33 % ei hae mistään etukäteistietoa.  

Hinta ja laatu koetaan kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi ostopäätöstä tehdessä. Ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä vähintään jonkin verran tärkeänä hintaa pitää 91 prosenttia vastaajista, laatua 90 prosenttia ja tarjouksia 81 prosenttia. Kirjakauppojen vahvuuksia, laajaa valikoimaa vähintään jonkin verran tärkeänä pitää 82 prosenttia ja kaupan asiakaspalvelua 68 prosenttia. 

Kirjakauppatuotteita ostetaan ensisijaisesti kivijalkakirjakaupoista, toiseksi hypermarketeista ja kolmanneksi verkkokirjakaupoista. Kirjakaupoissa asioiminen korostuu 15–24 -vuotiaiden sekä 35–49 -vuotiaiden vastauksissa.  

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Erikoiskaupan liitto Etu ry:n toimeksiannosta ja siihen liittyvä aineisto kerättiin Taloustutkimuksen online-paneelista sekä yhteistyökumppanin paneelista 24.8. – 7.9.2022. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3130 henkilöä, joista 1583 naista ja 1547 miestä. Kirjakauppatuotteiden n=1831. Aineisto on painotettu vastaamaan valtakunnallista jakaumaa iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan mukaan.  

Kirjakauppatuotteita koskeva tiivistelmä on luettavissa Kirjakauppaliiton verkkosivuilta kirjakauppaliitto.fi

Erikoiskauppatutkimuksen tiivistelmä on saatavilla Erikoiskaupan liiton verkkosivuilla etu.fi. 

Lisätietoja: 

Laura Karlsson 
toimitusjohtaja, Kirjakauppaliitto 
p. 050 571 5511 
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi