10.08.2021 Fashion Finland

Fashion Finlandille on myönnetty merkittävä muotialan kasvua ja kehitystä tukeva hanke

              

Muotikaupan muodonmuutos -hankkeen avulla muotikaupoille luodaan neuvonta- ja ohjauspalvelut esimerkiksi yritysten liiketoiminnan kasvua, digitaalista kehitystä, kansainvälistymistä ja vastuullisuuden edistämistä varten. Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston tukema kaksivuotinen hanke keskittyy auttamaan eteläsuomalaisia muotikauppoja ja pyrkii luomaan alueelle myös uusia työpaikkoja.


Muotikauppa digitalisoituu ja muuttaa muotoaan. Mutta samalla kun haasteiden ja vaatimusten määrä yrityksille lisääntyy, myös apua on tarjolla. Alaa auttaakseen Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ovat myöntäneet Fashion Finlandille merkittävän muotialan hankkeen.

– Tavoitteena on tukea muotikaupan työllisyyttä ja auttaa pieniäkin yrityksiä yli korona-ajan vaikeuksien. Tämän hankkeen kautta annetaan yrityksille liiketoiminnan kehittämisen työkaluja, jotta ne voivat pärjätä tulevaisuudessa, kertoo Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Elina Mäkelä.

– Muotikaupan muodonmuutos -hankeen aikana luodaan muotikaupalle neuvonta- ja ohjauspalvelut, sekä sitä tukeva palveluverkosto. Nämä palvelut tulevat tukemaan muotialan kasvua ja kehittymistä huomattavasti, kertoo hankejohtaja Karri Jalkanen.

Kaksivuotinen, elokuussa käynnistynyt hanke keskittyy auttamaan eteläsuomalaisia muotikauppoja ja pyrkii luomaan alueelle myös uusia työpaikkoja. Hankkeen avulla muotikaupoille luodaan neuvontapalvelut esimerkiksi yritysten liiketoiminnan kasvua, digitaalista kehitystä, kansainvälistymistä ja vastuullisuuden edistämistä varten.

– Olemme huomanneet, että näillä aloilla tarvitaan eniten apua. Ja tulevien vuosien aikana näitä alueita terävöittämällä yritys pääsee kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja, Jalkanen sanoo.

– Tämän hankkeen vahvuus ovat kovat työllisyystavoitteet ja se, että hanke tukee kestävää kehitystä ja vähähiilisyyttä eli vihreää siirtymää, Elina Mäkelä kertoo.

Muotikauppa on merkittävä työllistäjä, ja tällä hetkellä pelkästään Uudellamaalla muotikaupoissa on töissä noin 13 000 henkilöä ja alan yrityksiä on noin 800 kappaletta. Korona on kuitenkin vaikeuttanut muotikauppaa monin tavoin. Koronan seurauksena esimerkiksi uusmaalaisten muotialan yritysten liikevaihdosta on sulanut vuonna 2020 noin 350 miljoonaa euroa.

– Viimeistään nyt on havahduttu siihen, että digitaaliset palvelut ja verkkokauppa ovat edellytys muotikaupan liiketoiminnan tulevaisuudelle. Toisaalta tulevaisuus tuo myös uudenlaisia monikanavamalleja, kuten kivijalan ja verkon yhdistelmiä ja toimintaa eri sosiaalisen median kanavissa myös kansainvälisillä markkinoilla, mitkä puolestaan edellyttävät joustavia ja muuttuvia toimitilajärjestelyjä, kertoo Jalkanen.

Fashion Finlandin Muotikaupan muodonmuutos -hanke auttaa muiden muassa kansainvälisiä kasvajia, kotimaisia menestyjiä ja muotikaupan muuttujia sekä yrityksiä, joissa on menossa sukupolvenvaihdos.

– Tämä on upea projekti, joka auttaa koko muotikaupan alaa. Aloitamme kuuntelemalla kenttää ja tekemällä kartoituksen, jonka avulla saamme tietää, millaista apua ja palveluita alalla kaikkein kipeimmin tarvitaan, Jalkanen kertoo.

Hanke käynnistyy saman tien ja se kestää kaksi vuotta.

 

Yhteydenotot ja tiedustelut:
Karri Jalkanen
Hankejohtaja 
040 731 2793
karri.jalkanen@fafi.fi