18.12.2023 Muoti- ja urheilukauppa ry

EU yrittää vähentää vaatteiden kulutusta - Vaatteiden ja kenkien kulutusmäärät pudonneet 9 %:lla tänä vuonna ja 13 % kymmenessä vuodessa. Mustien viikkojen myynti oli muoti- ja urheilukaupoissa vaisua. Viime vuoteen verrattuna muotikaupan

Muotikaupassa marraskuussa kasvoi vain miesten vaatteiden verkkomyynti +11,7 %. Urheilukaupassa talviset kelit kasvattivat mm. suksien myyntiä + 56 % ja jääurheiluvälineiden myyntiä 10,7 %.

 

Marraskuun loppuun muodin kulutuksen arvo on kasvanut 2,4 %, mutta volyymi laskenut – 9 %:lla. Kulutuksen paino on jälleen siirtynyt verkko-ostosten puolelle. Verkkomyynnin arvo on vuoden alusta kasvanut 4,8 %.

 

Vuoden alusta urheilukauppa on laskenut -3,0 %. Myyntimäärät ovat kasvaneet 2,0 %.

 

 

Odotukset lähikuukausille vaisut

 

Muoti ja urheilukaupan barometrin mukaan alan odotukset ovat tummuneet, mutta myönteiset ilmiötkin ovat vahvistuneet.

 

Viime vuoden jouluna alan yrityksiä vaivannut työvoimapula on ohi. Alan inflaatio on myös hidastumassa. Nyt kaupoissa on tuotteet, jotka on valmistettu kalliiden raaka-ainehintojen ja tuotantokapeikkojen aikana, mutta hintojen nousu on selkeästi taittunut.

 

Tavarapulan aikana liian suuriksi kasvaneet varastot ovat normalisoitumassa eikä tavarapulaa enää juurikaan ole.

 

Kuluttajien ostovoiman paraneminen ei vielä näy muoti- ja urheilukaupoissa. Heikentynyt kysyntä, ja asiakkaiden määrän väheneminen koetaan suurimpana ongelmana varsinkin muotikaupoissa. Muotikauppaa vaivaa valtakunnallisesti keskustojen saavutettavuuden heikkeneminen, mistä varsinkin Helsinki on varoittavin esimerkki.

 

Sääntelytsunami uhkaa nostaa hintoja vain EU:ssa

 

Alan huoleksi on noussut EUn halu vähentää tekstiilien kuluttamista. Yrityksiä uhkaa nyt säädöstulva, joka tulee nostamaan vaatteiden ja kenkien hintoja.

 

”Yhtäältä korostetaan kuluttajien valinnan vapautta ja oikeuksia sekä vastuullisuutta, mutta samalla tehdään tekstiilialasta raskaasti säädösohjattu sektori. Tuottajavastuu, tuotepassi, merkintämääräykset jne. tuovat uusia ylisuuria velvoitteita alalle, jossa 9 kymmenestä yrityksestä on mikroyrityksiä, joilla ei ole rahkeita velvoitteiden täyttämiseen. Säädöksistä on tulossa suoranainen este uusien yritysten synnylle EU:ssa ja samalla kuluttamista ohjautuu EUn ulkopuolisiin verkkokauppoihin, joihin velvoitteet ja kustannukset eivät ulotu”, harmittelee Muoti ja urheilukauppa ryn toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

 

Suomessa vaatteiden kulutusmäärät ovat pudonneet vuodesta 2013 yhteensä 13 prosentilla. Pääsyitä ovat väestön vanheneminen, alhainen syntyvyys ja kuluttajien ostovoiman lasku sekä turismin väheneminen.

 

 

 

Suomalaisten ennustetaan ostavan vuonna 2023 muodin ja urheilun tuotteita yhteensä 4,7 miljardilla eurolla. Vaatteita 3,2 miljardilla ja kenkiä 650 miljoonalla.

 

Lisätietoja: Velimatti Kankaanpää, toimitusjohtaja, Muoti- ja urheilukauppa ry, +358 400 600 037, velimatti.kankaanpaa@muotijaurheilukauppa.fi