25.06.2023 Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Ensimmäinen perinnehoitojen maailmanlaajuinen huippukokous järjestetään elokuussa 2023

Maailman terveysjärjestö WHO ja Intian hallitus järjestävät yhdessä ensimmäisen perinnehoitojen globaalin huippukokouksen 17.-18. elokuuta 2023 Gandhinagarissa Intiassa. Kokous järjestetään samanaikaisesti G20-maiden terveysministerikokouksen yhteydessä.

Huippukokous pyrkii vahvistamaan maiden sitoutumista ja toimintaa, jotta kansalaisilla eri maissa olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet valita täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, joita on käytetty jo vuosisatoja ja edelleen käytetään eri puolilla maailmaa lukuisten vaivojen hoitamiseen biolääketieteeseen nojaavan länsimaisen lääketieteen rinnalla sekä terveyden edistämiseen.

Globaalin huippukokouksen tarkoituksena on luoda foorumi sidosryhmille, kuten täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilaiset, käyttäjät, kansalliset päättäjät, kansainväliset järjestöt, tutkijat, yksityissektori ja kolmas sektori, jakamaan kokemuksia, tietoa ja innovaatioita täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen vaikutuksesta terveyteen ja kestävään kehitykseen.

Nykyisin noin 40 prosenttia farmaseuttisista tuotteista perustuu luonnontuotteisiin. Perinnehoidoille, luonnontuotteille, terveydelle, hyvinvoinnille ja niihin liittyvälle matkailulle on merkittäviä kasvuodotuksia. Tällä hetkellä 170 jäsenvaltiota on raportoinut WHO:lle perinteisen lääketieteen kansallisesta käytöstä, kuten turvallisuudesta, kustannustehokkuudesta ja sääntelystä.

Vastauksena lisääntyneeseen maailmanlaajuiseen kiinnostukseen ja kysyntään WHO perusti Intian hallituksen tuella maaliskuussa 2022 WHO:n perinteisen lääketieteen keskuksen, jonka tehtävänä on tuottaa perinnetietoa ja tutkimustietoa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ensimmäisen perinnehoitojen maailmanlaajuisen huippukokouksen antia voi aikanaan seurata WHO:n verkkosivuilta.

Lisätietoa Maailman terveysjärjestön syksyn 2023 huippukokouksesta ja Maailman terveysjärjestön perinteisen lääketieteen strategiasta 2014-2023.

The First WHO Traditional Medicine Global Summit
WHO traditional medicine strategy: 2014-2023

Kuva: Maailman Terveysjärjestö. The First WHO Traditional Medicine Global Summit

Lisätietoja:
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
puh. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi