Uutinen

Markkinoilta metaversumiin – ennakointi liiketoiminnan tukena

Markkinoilta metaversumiin – ennakointi liiketoiminnan tukena

Erikoiskaupan liitto on julkaissut trenditutkan osana ennakointityötään. Kuvituskuva.
Teksti Taija Lintumäki
Share

20.6.2024

Share

Kaupan ala on aina mukautunut kuluttajien tarpeisiin ja teknologian kehitykseen, muuttuen keskiajan markkinoista nykypäivän digiaikaan. Erikoiskaupan liiton trenditutka tarjoaa arvokasta tietoa viidestä keskeisestä teemasta, auttaen yrityksiä sopeutumaan ja menestymään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.


Kaupan ala on aina ollut dynaaminen ja jatkuvassa muutoksessa, mukautuen kuluttajien tarpeisiin, teknologian kehitykseen ja globaalin talouden vaihteluihin. Menneisyydessä alaa ovat vahvasti muovanneet muun muassa erikoiskauppojen, tavaratalojen kuin supermarkettien nousu markkinoille. 2000-luvulla verkkokauppa ja digitalisaatio ovat mullistaneet kaupan alaa yhä uudelleen.

Nykyhetken painotukset muutoksissa liittyvät usein kuluttajien muuttuvaan käyttäytymiseen, kestävään kehitykseen ja teknologian nopeaan kehitykseen. Tulevaisuudessa kaupan ala tulee olemaan entistä monimuotoisempi ja teknologiapainotteisempi. Verkkokaupan kasvun rinnalla myös kivijalkamyymälöillä nähdään paikkansa – erityisesti niillä, jotka pystyvät tarjoamaan ainutlaatuisia asiakaskokemuksia ja henkilökohtaista palvelua.

Mikä on muuttunut?

Jatkuvan muutoksen rinnalle on hiipinyt kaupan toimintaympäristön kompleksisuus. Eri osien vuorovaikutus tuottaa muutoksia ja kehityspolkuja, joita voi olla vaikea ennakoida. Yritysten menestyksen mittarina nähdäänkin nykyään vahvasti niiden kyky muuttua ja sopeutua mukana. On siis elintärkeää pysyä ajan tasalla tulevista trendeistä ja ennakoida alan kehitystä.

Ennakointityö itsessään on prosessi, jossa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan tulevaisuuden kehityskulkuja, mahdollisuuksia ja riskejä. Ennakointityöllä yritykset voivat muun muassa parantaa päätöksentekoaan, nopeuttaa innovaatioita sekä tukea strategista suunnittelua.

Erikoiskaupan liitto on osana ennakointityötään tuottanut erikoiskaupan muutosvoimia tarkastelevan trenditutkan. Trenditutka kuvaa visuaalisesti ja interaktiivisesti, mitkä ilmiöt ja trendit vaikuttavat erikoiskauppaan peilattuna vuoteen 2030. Trenditutkaan on valittu viisi teemaa: 

  • tekoäly ja digitalisaatio
  • EU-regulaatio
  • kuluttamisen muuttuminen
  • vastuullisuus
  • henkilöstön saatavuus ja osaaminen

Esimerkkinä teknologian rooli muutosvoimana tulee korostumaan entisestään. Tekoälyn ja data-analytiikan voidaan nähdä tarjoavan tulevaisuudessa yrityksille yhä tehokkaampia mahdollisuuksia esimerkiksi havaita kuluttajien tarpeita sekä optimoida varastonhallintaa. Tulevaisuudessa metaversumi voi mullistaa ostokokemuksen tarjoamalla immersiivisiä tuote-esittelyjä ja kokeilumahdollisuuksia kotisohvalta käsin.

Tutustu erikoiskaupan toimintaympäristön muutosvoimat 2030 -trenditutkaan