Uutinen

Erikoiskaupan liitto julkaisi tulevaisuuden trenditutkan

Erikoiskaupan liitto julkaisi tulevaisuuden trenditutkan

Teksti Erikoiskaupan liitto ETU
Share

13.6.2024

Share

Erikoiskaupan liitto Etu ry on julkaissut ensimmäisen trenditutkan. Tutka on kehitetty hyödyntäen tekoälyä ja se tarkastelee erikoiskaupan tulevaisuuden muutosvoimia aina vuoteen 2030 asti.


Erikoiskauppa on nopeasti muuttuva ala, jossa menestys edellyttää kykyä ennakoida tulevaisuuden trendejä ja asiakastarpeita. Trenditutka on ensimmäinen erikoiskauppaa tarkasteleva julkinen kartta Suomessa, ja sitä päivitetään jatkuvasti, jotta tieto pysyy ajantasaisena.

"Ennakointityö avaa näkymiä mahdollisuuksiin ja auttaa meitä ymmärtämään syvällisemmin kaupan kehityssuuntia. Työn tarkoituksena on vahvasti myös tukea erikoiskaupan yrityksiä strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa", kertoo Erikoiskaupan liitto Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Erikoiskaupan liitto esittelee uuden trenditutkan alan muutosvoimista

Trenditutka tarjoaa visuaalisen keinon esittää analysoitua tietoa eri lähteistä. Trenditutkassa keskitytään trendeihin ja ilmiöihin, joilla on merkitystä erikoiskaupalle yleensä, jotka mahdollistavat innovaatiot kaupan alalle ja jotka todennäköisesti vakiintuvat lähitulevaisuudessa. Tutka auttaa yrityksiä ja alan toimijoita ymmärtämään erilaisia tulevaisuuden suuntauksia ja trendejä, jotka voivat vaikuttaa erikoiskauppaan. Tavoitteena on tarjota systemaattinen tapa seurata alan tärkeimpiä ilmiöitä ja trendejä.

Erikoiskaupan liiton ennakointityöstä vastaavan Taija Lintumäen mukaan trendikartan avulla voidaan tunnistaa ja analysoida tulevaisuuden trendejä ja muutoksia. Tällä mahdollistetaan yrityksille muun muassa parempi riskienhallinta ja muuttuvien asiakastarpeiden ymmärrys.

"On hienoa, että pystymme antamaan yrityksille ja organisaatioille työvälineen, jolla voidaan aktiivisesti muokata tulevaisuutta eikä vain reagoida tapahtumiin", Lintumäki jatkaa.

Tavoitteena on tuottaa jatkossa myös kohdennettua ennakointitietoa Erikoiskaupan liiton jäsentoimialoille. Osa jäsenliitoista on jo aloittanut oman toimialansa ennakointityön.

Ennakointityössä korostuu jatkuvuus

Työtä tehdään yhteistyössä ohjelmistoyhtiö FIBRES Onlinen kanssa. FIBRES Onlinen perustaja ja toimitusjohtaja Panu Kause uskoo vahvasti ihmisen ja tekoälyn yhteistyöhön.

"Jatkuvuus on yksi ennakointityön menestyksen kulmakivistä. Erikoiskaupan liitto on erinomainen esimerkki yhteisöstä, joka on onnistuneesti siirtynyt pistemäisistä selvityksistä jatkuvaan ennakointityöhön. Kehittämämme tekoälyavusteinen alusta tukee Etua ja sen jäsenliittoja havaintojen keräämisessä, tiedon rikastamisessa ja arvioinnissa sekä tunnistettujen ilmiöiden visualisoinnissa. Vaikka ihmiset ovat tekemisen ytimessä, moderni digitaalinen työkalu tehostaa prosessia merkittävästi", Kause toteaa.

Trenditutka ja lisätietoa löytyy Etu ry:n verkkosivuilta Tietopalvelu > Tulevaisuuden ennakointi.