Uutinen

Haastavassa suhdanteessa toimiva kotimainen erikoiskauppa etsii kasvua ja tehokkuutta digitalisaatiosta

Haastavassa suhdanteessa toimiva kotimainen erikoiskauppa etsii kasvua ja tehokkuutta digitalisaatiosta

7.6.2024
Share
Share

Kotimainen erikoiskauppa elää haastavia aikoja. Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on alhainen ja ostovoima rakenteellisesti heikko. Myös kilpailu kansainvälisessä verkkokaupassa on entistä kovempaa. Suomalaisen erikoiskaupan kannalta erityisesti TKI-toimintaan tulisi kiireellisesti panostaa ja vauhdittaa innovaatioiden käyttöönottoa, mikä tukisi yritysten liiketoiminnan kasvua ja kilpailukykyä.


Kaupan alan liiketoimintamallit ovat parhaillaan voimakkaassa murroksessa. Haastavassa tilanteessa suomalaista erikoiskauppaa auttaisi TKI-rahoituksen ja -palveluiden kohdentaminen kaupan ja palveluiden tuottavuutta ja digitalisaatiota lisääviin hankkeisiin.  

“Suomessa innovaatioita pystytään tuottamaan, mutta niitä ei kyetä ottamaan riittävästi yrityksissä käyttöön. Palvelualat Suomessa ovat investoineet toimitilojen rakentamiseen, mutta eivät esimerkiksi ohjelmistojen ja datan hyödyntämiseen, kuten naapurimaa Ruotsissa. Tämä tulisi myös huomioida paremmin kansallisessa TKI-politiikassa", Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Simo Hiilamo sanoo.   

On tärkeää varmistaa, että innovaatioiden soveltamiseksi käytäntöön löytyy pk-yrityksissä riittävästä osaamista ja resursseja. Pk-yrityksille tukirahoitusta jakavan Business Finlandin tulisi ohjelmissaan huomioida kaupan alan yrityksiä hyödyttävät palvelut ja kuluttajaliiketoiminta.  

Tehokas kannustin pk-yrityksille innovaatioiden käyttöönottoon olisi digipalveluseteli.  

“Digipalveluseteli kohdennettaisiin yrityksille, ja yritykset voisivat itse päättää hyödylliset käyttökohteet. Palveluseteli madaltaisi yritysten kynnystä panostaa heille tarpeelliseen digikehittämiseen”, Hiilamo selvittää. 

Yritysten vertaisoppimista ja yhteistyötä tulisi vahvistaa myös korkeakoulujen kanssa. 

Vajaa vuosi sitten perustettu yhteiskunnallinen yritys Digital Commerce Finland Oy (DCF) on osoittautunut elintärkeäksi yhteisöksi niin suomalaisille erikoiskaupoille kuin muillekin verkkokaupasta kiinnostuneille digitaalisen kaupan ja kasvun vauhdittamiseksi. Parhaillaan eri puolilla maata toimii 27 aktiivista vertaissparrausklubia, ja niissä yhteensä yli 200 verkkokauppaa.

“Digital Commerce Finland on merkittävä uusi yhteisö yrityksille verkostoitumiseen ja digitaalisen osaamisen vertaissparrailuun. Tällaisen yhteisön pitäisi myös saada tukea toiminnalleen, Hiilamo painottaa. 

Suomalainen erikoiskauppa voi kilpailla kiinalaisjättejä vastaan vastuullisuudella

Verkkokaupan kautta kansainvälinen kilpailu on kovaa, ja etenkin kiinalaiset halpakaupan alustajätit, kuten Temu ja Shein, vyöryvät kovaa vauhtia kotimaisen erikoiskaupan markkinoille.  

Kiinalaisjätit ovat jo muuttaneet verkkokaupan toimintalogiikkaa muun muassa tekoälypohjaisilla ratkaisuilla, mutta hankkivat kilpailuetua esimerkiksi välttelemällä kuluttajansuoja-, tuoteturvallisuus- ja ympäristövelvoitteita. 

“Vaikka Temun ja Sheinin toiminnassa on paljon kyseenalaisia piirteitä, suomalaisella erikoiskaupalla on niiltä myös opittavaa. Temu ja Shein ovat osanneet valjastaa käyttöönsä teknologisia innovaatioita, kuten tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia, automaattisia ja ennustavia tilausjärjestelmiä sekä pelillistämistä”, Erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen luettelee.  

EU:n yrityksille kohdistamat kestävyysraportointivelvoitteet vaikuttavat lähitulevaisuudessa myös pk-yrityksiin, vaikka niistä useimmat eivät lainsäädännön piirissä olekaan.   

“Suomalaisen erikoiskaupan kilpailuetuna esimerkiksi kiinalaisiin halpaverkkokauppoihin nähden on vastuullisuus. Sen kaupat pystyvät jatkossa myös todentamaan”, Pöllänen huomauttaa.