Uutinen

Työkalu yrityksen datan hallintaan – Erikoiskaupan pulssissa paneuduttiin Looker Studioon

Työkalu yrityksen datan hallintaan – Erikoiskaupan pulssissa paneuduttiin Looker Studioon

Mertanen Analyticsin toimitusjohtaja Petri Mertanen.
Teksti Taija Lintumäki
Share

25.4.2023

Share

Looker Studio on Googlen tarjoama datan visualisointi- ja analysointityökalu, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä ymmärtämään yritystietojaan ja tekemään päätöksiään perustuen niihin. Työkalu mahdollistaa eri tietolähteiden samanaikaisen tarkastelun, raporttien kehittämisen ja visualisoinnin.


Looker Studion toiminnallisuuksiin syvennyttiin Erikoiskaupan liiton huhtikuun Erikoiskaupan pulssissa. Webinaarin kouluttajana toimi Mertanen Analytics Oy:n toimitusjohtaja Petri Mertanen.

Työkaluna Looker Studio on monipuolinen ja hyötyä voikin hakea laajasti yli toimialarajojen, esimerkiksi teknologian, vähittäiskaupan, terveydenhuollon tai median saralta. Toimialoja yhdistävänä tekijänä on tavoite saada parempi käsitys omasta toiminnasta ja parantaa liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Looker Studion avulla yritykset voivat tarkastella ja analysoida tietojaan eri näkökulmista. Looker Studio voi hakea dataa eri järjestelmistä, kuten Google Analyticsista, mainonnan hallintajärjestelmistä tai CRM:stä. Integrointi mahdollistaa yrityksen tietojen yhdistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin tiedot ovat helpommin saatavilla ja ymmärrettävissä.

Mallikuva Looker Studion dashboardista.

”Kirjo, missä organisaatioilla on dataa, voi olla hyvinkin laaja ja kattava. Tästä voi seurata datan siiloutumisen haaste, koska järjestelmien integroituminen yhteen ei ole ollut ensimmäisenä mielessä. Tieto on siis sirpaloitunut moneen paikkaan. Manuaalinen datan siirtäminen kopioimalla ei ole enää tätä päivää”, kommentoi Mertanen.

Hyötyä Looker Studiosta haetaan laajalti yrityksissä esimerkiksi markkinointitietojen, myynnin, taloustietojen, asiakastietojen, toimitusketjun ja logistiikan datan visualisointiin ja analysointiin. Tietoja yhdistämällä ja visualisoimalla pyritään muun muassa selkeyttämään kustannusrakenteita, tunnistamaan kasvumahdollisuuksia, parantamaan tuottavuutta ja optimoimaan toimintaprosesseja.

”Datalähteitä voi olla todella paljon. Sisäisien ja julkisien lähteiden lisäksi Looker Studioon voidaan hakea dataa esimerkiksi markkinointi-, uutiskirje- tai asiakaskokemuksen mittaamiseen käytettäviä järjestelmiä”, sanoo Mertanen.

Huomioitavaa on, että Looker Studiota voidaan käyttää myös yritystietojen jakamiseen. Hyötyä voidaan hakea niin yrityksen sisällä tapahtuvaan tietojen jakamiseen kuin ulkopuolisille sidosryhmille, kuten kumppaneille, asiakkaille ja sijoittajille, tapahtuvaan jakamiseen.

Ajankohtaisiin teemoihin ja aiheisiin paneutuvia Erikoiskaupan pulsseja järjestetään säännöllisesti. Katso kaikki koulutuksemme koulutuskalenterista.