Uutinen

Erikoiskaupan liitto haluaa elämää kaupunkikeskustoihin ja kivijalkakauppaan – näin puolueet elävöittäisivät keskustoja

Erikoiskaupan liitto haluaa elämää kaupunkikeskustoihin ja kivijalkakauppaan – näin puolueet elävöittäisivät keskustoja

Elävä kaupunkikeskusta tarvitsee kivijalkakaupan lisäksi tukun muita palveluita ja viihtyisän ympäristön ihmisten houkuttelemiseksi.
Teksti Markus Kalmi, Kuva: Petra Sundell
Share

6.4.2023

Share

Erikoiskaupan liitto esittää valtakunnallista hanketta suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Puoluekyselyn mukaan eduskuntapuolueet suhtautuvat esitykseen myönteisesti.


Erikoiskaupan liitto näkee, että kivijalkakaupat ovat tärkeitä kuluttajille. Pienet kaupan alan yritykset omalaatuisine kivijalkamyymälöineen ovat kaupan alan suola. Kuluttajat toivovat jatkossakin asiantuntevaa ja paikallista palvelua oman kotikaupungin kivijalkaliikkeissä. Kaupunkikeskustojen hiljentyminen ja näivettyminen on merkittävä haaste kivijalkakaupan tulevaisuuden näkökulmasta.

Koronarajoitusten aikana suomalaiset kaupunkikeskustat hiljenivät, eivätkä asiakasvirrat ole löytäneet takaisin keskustoihin rajoitusten päättymisen jälkeenkään. Verkkokauppa jatkaa kasvuaan ja suomalaisten kulutustottumukset ovat ylipäänsä muuttumassa. Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi tarvitaan monipuolisia toimia. Muutoin vaarana on negatiivinen kierre, jossa hiipuvat asiakasvirrat vähentävät keskustojen palveluita, mikä taas entisestään vähentää ihmisten halua asioida siellä. Erityisen suuri haaste tämä on pienemmillä paikkakunnilla maakunnissa.

Erikoiskaupan liitto esittää kansallista hanketta kaupunkikeskustojen elävöittämiseksi ja kivijalkakaupan toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Liiton tavoitteena on käynnistää valtakunnallinen hanke yritysjärjestöjen, yritysten ja poliittisten päättäjien kanssa. Hankkeen pohjalta voitaisiin jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia, parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, laatia koko maata koskevia tavoitteita ja kannustaa kuntia parantamaan keskustojen elinvoimaisuutta.

Eduskuntapuolueet myönteisiä kaupunkikeskustojen elävöittämiseen

Erikoiskaupan liitto toteutti puoluekyselyn ennen eduskuntavaaleja. Kyselyssä tiedusteltiin eduskuntapuolueiden kantoja erikoiskaupan yrityksille tärkeisiin kysymyksiin. Yksi kysymyksistä liittyi kaupunkikeskustojen elävöittämiseen. Kyselyyn vastasivat kaikki varsinaiset eduskuntapuolueet lukuun ottamatta Liike Nyt. Kaikki vastanneet eduskuntaryhmät sanoivat olevansa joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Erikoiskaupan esityksen kanssa.

Taulukko: Erikoiskaupan liiton puoluekyselyn tuloksia.

Perusteluissaan puolueet nostivat esille erilaisia painotuksia kaupunkikeskustojen elävöittämiseksi.

Kokoomus kantaa niin ikään huolta kaupunkikeskustojen elinvoimasta. Puolue korostaa vastauksessaan kaavoituksen merkitystä. Kokoomuksen mukaan ”kuntatasolla kaavoituksella on turvattava, että keskustoissa on eloa ympäri vuorokauden ja että keskustat pystyvät saavutettavina”. Puolue nostaa esille myös valtion roolin MAL-sopimusten kautta. MAL-sopimukset ovat valtion ja Suomen suurimpien kaupunkiseutujen kuntien välille solmittuja maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksia.

Keskusta kannattaa laajaa yhteistyötä eri tahojen kesken kaupunkikeskustojen elävöittämiseksi. Perusteluissa keskusta korostaa, että koko Suomen elinvoimaisuus on puolueelle tärkeä tavoite ja että myös pienempien paikkakuntien keskustojen elävyydestä on huolehdittava.

RKP painottaa, että kaupunkikeskustojen elävöittäminen ja kivijalkakaupan elinvoimaisuuden vahvistaminen on tärkeää myös kaupunkien ja kuntien asukkaille, kaupan alan yritysten lisäksi. Puolueen mukaan ”elinvoimaiset keskustat luovat positiivista tulevaisuudenuskoa”. Perusteluissaan RKP huomioi myös koronapandemian vaikutuksen keskustojen elinvoimaisuuteen. Puolue korostaa, että kaupunkisuunnittelu on kuntien vastuulla, mutta että kuntia pitäisi kannustaa sellaiseen kaupunkisuunnitteluun, mikä elävöittäisi keskustoja.

Kristillisdemokraattien mielestä ”kaupunkikeskustojen elävänä pitäminen on erittäin tärkeää”. Perusteluissa nostettiin esille kansainvälinen esimerkki Yhdysvalloista, missä keskustojen elinvoimaa on vienyt kaupan keskittyminen suuriin kaupan keskittymiin keskustojen ulkopuolella. KD nostaa esille turvattomuuden lisääntymisen keskustojen autioitumisen seurauksena. Puolueen mukaan keskustojen elinvoimaisuuden lisäämiseksi tarvitaan ”toimenpiteitä muun muassa kaavoituksessa, hyvässä saavutettavuudessa ja kaupunkien tapahtumakulttuurissa”.

Vasemmistoliitto korosti vastauksessaan kuntalaisten kuulemisen merkitystä. Kaupunkikeskustojen kehittäminen pitää puolueen mukaan tehdä ”demokraattisesti kaikkien kaupunkilaisten ehdoilla”. Vasemmisto näkee myös, että ihmisten liikkumatilaa ja keskustojen miellyttävyyttä pitää parantaa esimerkiksi kävelykatuja ja kaupunkiluontoa lisäämällä. Pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen edistäminen löytyy myös vasemmistoliiton työkalupakista.

Vihreät ovat monella tapaa samoilla linjoilla vasemmistoliiton kanssa, siitä millä keinoin keskustoja pitää elävöittää. Puolue haluaa parantaa pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia sekä kehittää julkista liikennettä. Vihreät lisäisivät kävelykatujen ja vyöhykkeiden määrää. Kivijalkakaupan kilpailumahdollisuuksia puolue parantaisi lisäämällä houkuttelevaa ja viihtyisää kaupunkialaa. Vihreät painottavat, että kaupunkipolitiikka pitäisi näkyä nykyistä paremmin seuraavassa hallitusohjelmassa.

Sosialidemokraatit muistuttaa vastauksessaan, että keskustojen elävöittäminen on ensisijaisesti kuntapäättäjien vastuulla, vaikkakin valtio voi olla siinä mukana. Puolue peräänkuuluttaa kuntatasolla yhteistyötä paikallisten yrittäjien, yritysjärjestöjen ja poliittisten päättäjien kesken. SDP:n mielestä tarvitaan aktiivisempaa valtiojohtoista kaupunkipolitiikkaa.

Erikoiskaupan liiton ennen eduskuntavaaleja toteutetun puoluekyselyn tuloksiin voi tutustua 24.3. julkaistussa uutisessa.