Uutinen

Kaupan ala on jatkuvassa muutoksessa, johon vastataan koulutusmahdollisuuksilla

Kaupan ala on jatkuvassa muutoksessa, johon vastataan koulutusmahdollisuuksilla

Teksti Kinja Pakarinen
Share

19.4.2023

Share

Kauppa on yksi Suomen talouden suurimmista toimialoista, joka työllistää, luo talouskasvua ja maksaa veroja. Ala työllistää kotimaassa noin 291 000 ihmistä. Välillisine vaikutuksineen ala työllistää noin 450 000 henkilöä.


Digitalisaatio ja vastuullisuus muuttavat kaupan alaa jatkuvasti. Samalla syntyy uusia kaupan alan ammatteja perinteisten rinnalle ja tilalle. Perinteisen kauppaan liitettyjen ammattinimikkeiden rinnalla alalla työskentelee esimerkiksi segmenttipäälliköitä, hinnoitteluanalyytikoita, vastuullisuusjohtajia, banaanimestareita, hitsaajia ja libristeja.

Alalla, joka on jatkuvassa muutoksessa ei voi vähätellä jatkuvan kouluttautumisen ja uuden oppisen merkitystä. Esimerkiksi muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, ostovoimassa ja lainsäädännössä ovat teemoja, joiden käänteet vaikuttavat voimakkaasti alalla työskentelevien arkeen. Täydennyskoulutukset ovat tärkeitä niin työntekijälle itselleen kuin yrityksille, joiden suurin pääoma on sen oma henkilöstö.

Kouluttautuminen tuo konkreettista hyötyä

Kaupan alalla vaaditaan usein ammattitaitoa eri osa-alueilla, kuten myynti, asiakaspalvelu, tuoteosaaminen, markkinointi ja johtaminen. Koulutusten avulla kaupan alan ammattihenkilöstö voi päivittää ja kehittää osaamistaan pysyäkseen ajan tasalla esimerkiksi alalla tapahtuvista muutoksista, uusista teknologioista, asiakastrendeistä ja markkinointistrategioista. Oman osaamisen kartuttamisen lisäksi tästä on hyötyä myös asiakaspalvelussa, mikä vaikuttaa asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen ja asiakkaiden sitoutumiseen yritykseen.

Kaupan alalla toimiville esihenkilöille on koulutusten kautta tarjolla oppeja erityistaitoihin, kuten johtamiseen, valmentamiseen, tiimityöskentelyyn ja konfliktien hallintaan.

Kaupan alan vetovoima näkyy myös toisen asteen yhteishaussa, joka päättyi 21. maaliskuuta. Peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli 4 100 hakijaa liiketoiminnan perustutkinto -koulutukseen.Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 15. kesäkuuta.

Erikoiskaupan liitto tukee alan osaajia

Työura kaupan alalla on mahdollinen lukemattomia eri reittejä pitkin, mutta alan työntekijöiden yleisimpiä tutkintoja ovat liiketoiminnan perustutkinto eli merkonomitutkinto ja ammattikorkeakoulututkinnoista tradenomitutkinto. Alalle voi kouluttautua myös oppisopimuskoulutuksella. Kaupan alan monipuoliset tehtävät kuitenkin tarkoittavat, että alalle päädytään yhä useammin erilaisten reittien ja koulutustaustojen kautta.

Erikoiskaupan liitto ETU ry haluaa tukea alalla työskentelevien koulutusmahdollisuuksia järjestämällä säännöllisesti hyödyllisiä koulutuksia erikoiskaupan alalta. Erikoiskaupan pulssi -nimellä kulkevat koulutuksemme sopivat alalla työskenteleville ja alan kehityksestä kiinnostuneille. Koulutustarjontaa suunnitellessamme keräämme toimialajärjestöjemme edustajien ja heidän jäsenyritystensä toiveita. Koulutukset ovat avoimia kaikille ja järjestetään etäyhteyksin, jotta mahdollisimman monella olisi tilaisuus päivittää ammattitaitoaan.

Toukokuussa päästään syventymään Kuinka yritys voi torjua vihaa, disinformaatiota ja vaikuttamisyrityksiä somessa. Informaatiovaikuttaminen koskettaa meitä kaikkia ja sen vaaralliset mahdollisuudet ovat nousseet keskusteluun Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan. Rakentava vuorovaikutus vahvistaa demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa. Haluamme tarjota koulutusmahdollisuuden ajassamme voimakkaasti näkyvästä teemasta.

Elokuussa, kesälomien jälkeen työpaikalle palatessa oman työn ja stressin hallinta tulevat monille ajankohtaiseksi – jopa työpaikan tai alan vaihtoon asti. Edulla halusimme tarjota uutta näkökulmaa muuttuvassa työelämässä järjestämällä koulutuksen eettisestä stressistä.

Kaiken kaikkiaan, alati muutoksessa oleva kaupan ala tarjoaa mahdollisuuksia oppia uutta ja saada uusi suunta ammatilliselle uralle. Ei pidä myöskään unohtaa, että ala on usealle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Jatkuvaa kouluttautumista tukemalla ETU haluaa tukea alan tekijöiden ammatillista kasvua. Koko koulutustarjontaamme pääset tutustumaan täällä.

Kirjoittaja toimii Erikoiskaupan liitto ETU ry:n viestintäsuunnittelijana.