Uutinen

Työelämän trendit näkyvät työpaikkatarvikealalla - ympäristöystävälliset tuotteet ja kierrätys keskeisiä liiketoiminnassa

Työelämän trendit näkyvät työpaikkatarvikealalla - ympäristöystävälliset tuotteet ja kierrätys keskeisiä liiketoiminnassa

Työpaikkatarvikkeet pakataan ja lähetetään eteenpäin Lyrecon Vantaan toimipisteestä. Lyreco Finlandin toimitusjohtajana toimii Harri Helenius.
Teksti Markus Kalmi, Kuva: Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

16.2.2024

Share

Korona-aika mullisti työelämää ja samalla työpaikkatarvikekauppaa. Muuntautumiskykyiset yritykset pärjäävät jatkossakin. Alan edustaja toivoo joustavaa työelämää ja julkisten hankintojen pilkkomista järkeviin kokonaisuuksiin.


Korona-aikana nähtiin merkittävää kasvua osalla erikoiskaupan toimialoista, suomalaisten panostaessa kodin viihtyvyyteen ja viihde-elektroniikkaan. Niin ikään työpaikkatarvikekaupassa myynti kasvoi. Erityisesti terveydenhuollon tilaukset kasvoivat merkittävästi, samalla kuin hankintahinnat nousivat. Toimistoissa ympäri maan panostettiin työntekijöiden hygieniaan ja toisaalta etätyövälineisiin.

Työpaikkatarvikealalla toimivan Lyreco Finland Oy:n toimitusjohtaja Harri Helenius ennakoi, että yhtiön myynti palautuu tänä vuonna korona-aikaa edeltävälle tasolle. Heleniuksen mukaan korona-aikana erityisesti terveydenhuollon käyttämien tarvikkeiden hankintahinnat moninkertaistuivat kysynnän lisääntyessä merkittävästi samalla kun tuotteiden saatavuus väheni. Kaikki yritykset eivät pysyneet nopeissa käänteissä mukana.

”Korona-aikana oli nopeasti kasvavia yrityksiä, joista muutamat ovat sittemmin menneet nurin”, Helenius kertoo.

Haasteita aiheutti yritysten äkillinen tarve hankkia suuria määriä tarvikkeita. Kun tarvikkeiden hinnat sitten laskivat tarjonnan lisääntyessä, eivät yritykset enää pystyneet myymään tarvikkeita eteenpäin järkevään hintaan. 

Paluu normaaliin ei huoleta Heleniusta, vaan hän suhtautuu luottavaisesti johtamansa yrityksen tulevaisuuteen.

”Tulevaisuuden näkymät ovat todella hyvät. Alalla toimivien yritysten pitää kehittyä. On tärkeää pitää hankintakanavat ja logistiikka ajan tasalla”, Helenius toteaa.

Työnantajat panostavat aikaisempaa enemmän työntekijöiden hyvinvointiin

Lyreco tarjoaa yrityksille ja julkisen puolen toimijoille kattavan valikoiman tuotteita ja palveluita. Yritys toimittaa asiakkailleen muun muassa toimistotarvikkeita, kokoustilojen ratkaisuja, toimistokalusteita, it-tarvikkeita ja työturvallisuutta lisääviä tarvikkeita. Heleniuksen mukaan korona-ajasta lähtien työpaikoilla on panostettu uudella tavalla myös työntekijöiden jaksamiseen.

”Työnantajat panostavat työntekijöiden hyvinvointiin. Toimistotiloja on muokattu etätyön lisäännyttyä. Kun työntekijät ovat vähemmän aikaa toimistoilla halutaan heidän viihtyvyyteensä ja hyvinvointiinsa panostaa. Toimistoilla tarjotaan esimerkiksi terveellisiä makupaloja ja laadukkaita kahveja. Erilaisia juomia tilataan paljon. Työergonomiaan panostetaan niin ikään ihan eri tavalla, kuin aikaisemmin”, kertoo Helenius.

Lyreco tarjoaa laajan kattauksen erilaisia työpaikkatarvikkeita ja -palveluita. Kuva: Lyreco Finland Oy.

Etätyön lisääntyminen näkyy Lyrecolla tilausten määrissä ja ajankohdissa. Toimistotyöntekijöiden lomarekyyli on aiemmin näkynyt työpaikkatarvikealla nykyistä selvemmin. Aiemmin tilausmäärät kasvoivat heti lomasesongin jälkeen, Nyt ei enää palata ryminällä toimistolle, vaan jäädään etätöihin ja isommat hankinnat sekä tilaukset ajoittuvatkin muutama viikko vakinaisten loma-aikojen jälkeen. Painotus näkyy erityisesti julkisella puolella, jossa Heleniuksen mukaan etätyöt ovat lisääntyneet selvästi enemmän kuin yksityisissä yrityksissä.

Ympäristöystävällisyys ja kierrätys on tehty helpoksi

Kestävä kehitys on trendi, mikä näkyy selvästi monilla työpaikoilla ja sen myötä myös työpaikkatarvikekaupassa. Lyreco tarjoaa asiakkailleen kattavan palvelukokonaisuuden, missä huomioidaan kestävän kehityksen tarpeet.

”Kestävä kehitys näkyy- se mitä tilataan pitää olla kestävää ja ekologista”, Helenius kiteyttää.

Lyreco on tarttunut haasteeseen. Työpaikoille toimitettavien tuotteiden mukana toimitetaan myös kierrätyspisteet ja ohjeistukset kierrätykselle. Tavaratoimitusten yhteydessä käytetyt tuotteet palautetaan Lyrecon varastolle, mistä ne kuljetetaan edelleen kierrätyskeskukseen jatkotoimia varten. Kierrätyskeskuksessa tuotteet menevät joko uudelleen käyttöön tai sitten raaka-aineet otetaan talteen osana kierrätysprosessia. 

Ympäristöystävällisyys näkyy myös Lyrecon tuotevalikoimassa. Heleniuksen mukaan yrityksessä määritellään jokaisen myytävän tuotteen ympäristöranking ja se tuodaan selkeästi esille myynnin yhteydessä. 

Lyrecon tuotevalikoimasta noin puolet on määritelty ympäristöystävällisiksi. Näiden tuotteiden pitää täyttää tiukat kriteerit liittyen muun muassa tuotteen valmistukseen, logistiikkaan, pakkaukseen ja kierrätettävyyteen. Lyrecolla kiinnitetään huomiota myös siihen, miten kaukaa tuote tulee markkinoille. Prosessin myötä lähellä tuotettuja tuotteita suositaan. 

Lisää paikallista sopimista ja pienempiä hankintakokonaisuuksia

Lyrecon toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Harri Helenius toimii Työpaikkatarvikekauppa ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Helenius painottaa, että alalla toivotaan poliittisilta päättäjiltä rohkeutta uudistaa työmarkkinoita nykyistä joustavampaan suuntaan. Paikallisen sopimisen mahdollistaminen on Heleniuksen mielestä tärkeä toimi ja se lisäisi yritysten mahdollisuuksia työllistää.

”Työntekijät ovat meidän kaltaisen yrityksen tärkein voimavara, eikä työntekijöiden ehtoja haluta huonontaa, mutta joustoja tarvitaan molemmin puolin”, Helenius

Myös julkiset hankinnat vaatisivat tarkastelua. Heleniuksen mukaan hankintoja on viime vuosina keskitetty ja paisutettu yhä enemmän. Tämä siitä huolimatta, että poliittinen tahtotila on pitkään ollut julkisten hankintojen pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin. 

Liian suuret hankinnat ovat Heleniuksen mukaan monella tapaa ongelmallisia. Ensinnäkin ne sulkevat pienemmät yritykset tarjouskilpailujen ulkopuolelle. Aitoa kilpailua ei myöskään synny, jos vain yksi tai kaksi kyseisellä markkinalla toimivaa yritystä pystyy jättämään tarjouksen. Tilanne ei ole isommillekaan yrityksille toivottava. Isommat hankinnat voivat helposti olla jopa 10–20 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja sopimuksen päättyessä voi yrityksellä olla vaikeuksia sopeuttaa toimintaansa. 

“Yksittäinen koulutarvikkeita koskeva kilpailutus voi koskea jopa 60 prosenttia koko Suomen kouluista. Harvalla yrityksellä on mahdollisuuksia tai edes halua tarttua tällaiseen kokonaisuuteen”, Helenius toteaa.

Hankintojen pilkkomisen lisäksi julkisissa hankinnoissa pitäisi Heleniuksen mielestä kehittää myös hankintakriteereitä. 

“Tällä hetkellä tärkein kriteeri on hinta. Hinnan perässä juokseminen voi kuitenkin tulla kalliiksi. Huonompilaatuisilla tuotteilla on lyhyempi käyttöikä, mikä kasvattaa kustannuksia pidemmällä aikavälillä ja samalla lisää ympäristön kuormitusta”, Helenius painottaa.

Lyreco Group on perheyhtiö, joka toimii 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 12 000 työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 3 miljardia euroa. Suomessa Lyrecolla on 200 työntekijää ja sen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa. Yritys tarjoaa kattavasta erilaisia työpaikkatarvikkeita- ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle koko Suomessa.

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n jäsenyhdistys Työpaikkatarvikekauppa ry on toimisto-, paperi-, koulu- ja atk-tarvikealan tavarantoimittajien edunvalvontajärjestö.