Uutinen

Mihin suuntaan erikoiskauppa menee? – Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu kertoo keskeiset luvut eri toimialojen kehityksestä

Mihin suuntaan erikoiskauppa menee? – Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu kertoo keskeiset luvut eri toimialojen kehityksestä

Erikoiskaupan tilastopalvelusta löytyy ajankohtaista tietoa koko erikoiskaupasta ja sen eri toimialoista.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

23.1.2024

Share

Erikoiskaupan liiton tilastosivuilta saa nopeasti hyvän käsityksen koko erikoiskaupan ja usean eri toimialan tilanteesta. Tilastopalvelua on kehitetty aktiivisesti viime vuosien aikana.


Kuukausittain päivittyvä erikoiskaupan talouskatsaus kertoo muutaman avainluvun avulla ajankohtaisen tilanteen. Mikä on liikevaihdon muutos vuoden takaiseen, mikä on kumulatiivinen vuosimuutos erikoiskaupassa sekä ennuste loppuvuoden kehityksestä. Talouskatsaus löytyy Erikoiskaupan liiton tilastopalvelusta, josta löytyy katsauksen lisäksi paljon hyödyllistä tilastotietoa erikoiskaupasta ja sen eri toimialoista.

Tilastopalvelusta vastaava edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen on pannut merkille, että myös media ja korkeakoulut ovat löytäneet Erikoiskaupan liiton tilastot.

”Muun muassa Talouselämä on säännöllisesti käyttänyt jutuissaan Erikoiskaupan liiton tilastoja lähteenä kaupan alaa koskevissa jutuissaan. Tilastopalveluamme on hyödynnetty myös kurssimateriaalina yliopistojen erikoiskauppaa koskevissa opintokokonaisuuksissa.”

Tuorein talouskatsaus ennustaa hienoista 0,35 prosentin liikevaihdon laskua koko erikoiskaupalla alkaneen vuoden aikana. Vuonna 2023 erikoiskaupan yritysten liikevaihto laski alustavien tietojen mukaan 3,8 prosenttia. Talouskatsauksessa esitetään myös kuluttajien luottamuksen kehittyminen. Vaikka pohjalukemista on tultu ylöspäin, näyttää luottamusindeksi lukema edelleen vahvaa pakkasta.

”Synkän viime vuoden jälkeen ennuste tälle vuodelle on ilman muuta positiivinen signaali, vaikka alkuvuoden ennuste näyttääkin hienoista laskua. Mikäli kuluttajien luottamus alkaa palautua kohentuneen ostovoiman myötä, tulee se näkymään myös erikoiskaupassa”, Ropponen ennakoi alkaneen vuoden tunnelmia.

Erikoiskaupan toimialojen osuudet kokonaisliikevaihdosta vaihtelevat suuresti. Selvästi suurin on rautakauppatavaroiden osuus. Kodintekniikka ja huonekalukauppa seuraavat perässä. Kirjakaupat ja terveystuoteala ovat pienimmästä päästä. Koko erikoiskaupan osuus suomalaisesta vähittäiskaupasta on noin 35 prosenttia.

Toimialakohtaiset liikevaihdon kehitykset eroavat voimakkaasti. Selvänä nousijana erottuu optisen alan vähittäiskauppa. Myös vaatekaupan trendi on ylöspäin. Muilla toimialoilla liikevaihto ja myynti ovat kehittyneet selvästi heikommin.

”Viime vuosina olemme nähneet selkeitä trendejä eri toimialojen myynnissä. Esimerkiksi rautakauppa ja kodintekniikka vetivät hyvin korona-aikana ja muotikauppa koronarajoitusten päätyttyä. Optisen alan myynti taas on kasvanut pidemmän aikaa väestön ikääntyessä”, Ropponen tiivistää toimialakohtaisista muutoksista.

Erikoiskaupan yritysten myynnin määräindeksi saavutti huippunsa kesällä 2021. Sen jälkeen myynnin määrät ovat olleet laskusuunnassa. Liikevaihdon kasvut ovat olleet siis pääasiassa hintojen nousun aiheuttamaa. Hintojen nousu on ollut tasaista vuoden 2021 alusta lukien. Palkkasumma jatkaa kuitenkin selkeää kasvuaan edellä olevista seikoista huolimatta.

Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun taustamateriaalina on Tilastokeskuksen ajantasaiset tiedot, joita jalostetaan ETUbotin tuottamalla ennustetiedolla. Toimialakohtaisilla alasivuilla on useimmista toimialoista vastaavaa alan vähittäiskaupan tilastotietoa.

Erikoiskaupan liiton tilastot