Uutinen

Tieto ja tekoäly kehittävät kauppaa – ”tekoäly tekee sitä, mikä aikaisemmin oli vain kauppiaan omassa päässä”

Tieto ja tekoäly kehittävät kauppaa – ”tekoäly tekee sitä, mikä aikaisemmin oli vain kauppiaan omassa päässä”

Teksti Minna Wikström
Share

3.8.2022

Share

Iso kysymys kaupalle on, miten ja mihin asiakkailta kerättyä tietoa osataan käyttää. Tulevaisuudessa kilpailu datasta – ja sen omistajuudesta – kovenee.


Kaupan alasta on tullut yhä enemmän data-ala. Jos yritykset tarvitsivat aiemmin liiketoimintaansa höyryä tai sähköä, nyt ne tarvitsevat tietoa. Ja erityisen arvokkaaksi tieto muuttuu, kun se jalostetaan yrityksen kehityksen avuksi.

”Tekoäly tekee sitä, mikä aikaisemmin oli vain kauppiaan omassa päässä. Tekoäly on kiinteä osa yrityksen ’oveluutta’, jolla laajennetaan tiedon hyödyntämistä ja käyttöä ihmisistä tietojärjestelmiin ja analytiikkaan, ja tieto tulee siten päätöksenteon avuksi”, sanoo työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto yliopistosta. 

”Tekoälyyn liittyy robotiikka. Robotit tekevät automaattista markkinointia, tekevät kampanjoita, soittavat ja niin edelleen. Se on osa muutosta kohti digitaalista markkinointia.”

Mitronen sanoo, että tieto ja tekoäly muokkaavat liiketoimintaa kohti niin kutsuttua ekosysteemiä, jossa tuotteet ja palvelut kommunikoivat keskenään.

”Esimerkiksi tekniset vaatteet tai urheilukellot kommunikoivat kuluttajan suorituskyvyn kanssa ja mittaavat sitä. Tuotevalmistajat ja kauppa ovat osa tätä laajempaa tiedon ekosysteemiä.”

Lyhyellä tähtäimellä iso kysymys on, mihin ekosysteemiin kuulutaan, sanoo SOK:lla johtajana toimiva KTT Mikko Hänninen.

Toisin sanoen myydäänkö Amazonissa tai Alibabassa? Hyödynnetäänkö Amazonin pilvipalveluja, käytetäänkö heitä tietomassojen varastointiin ja analysointiin vai ostetaanko ratkaisut IBM:ltä tai Microsoftilta? Käytetäänkö Facebookia mainostamiseen?

Jokainen valinta liittyä tai olla liittymättä johonkin ekosysteemiin on yritykselle myös strateginen riski.

”Esimerkiksi Nokia on hajauttanut riskiään hajauttamalla kehittämällä 5G-ratkaisuja monien kumppanien kanssa”, Hänninen jatkaa.

Tieto ei tule ilmaiseksi, vaan sen jalostaminen on kovan työn takana – se vaatii rahaa ja resursseja. Erikoiskaupoillekin on tärkeää löytää oikeat kumppanuudet ja pitää mielessä, että tieto on arvokasta pääomaa, jota tulee suojella väärinkäytöksiltä ja epäeettiseltä toiminnalta.

”Iso strateginen kysymys kaupalle on, kuka hallinnoi tietoa. Uusissa kaupan ekosysteemeissä kauppiaalla on vähän sanottavaa siihen, mitä dataa he saavat.”

Hänninen viittaa siihen, kuka tiedon lopulta tässä uudessa data- ja alustatalouksien maailmassa omistaa: tavaran myynyt kauppias vai sen asiakkaalle välittänyt alustakauppa.

Suomalaisten kauppojen ja asiakkaiden etu on, että tiedon omistaja on suomalainen kauppa.

Erikoiskaupan liitto Etu tuotti Aalto-yliopiston kanssa Tiedolla johtaminen - Datan älykäs ja eettinen käyttö -selvityksen, jonka tulokset julkaistiin neljän YouTube-jakson sarjana keväällä 2021. KTT, työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja nykyisin SOK:ssa johtajana toimiva KTT Mikko Hänninen esittelevät sarjassa näkökulmia tiedolla johtamiseen, tiedon eri lähteiden tunnistamiseen sekä tiedon jalostamiseen kaupan alan yritysten liiketoiminnan hyväksi.

Koko Tiedolla johtaminen – Datan älykäs ja eettinen käyttö -sarja löytyy myös soittolistana»