Uutinen

Big data on päivän sana bisneksessä – miten erikoiskauppa voi hyödyntää johtamisessa ja liiketoiminnan kehityksessä kovaa dataa?

Big data on päivän sana bisneksessä – miten erikoiskauppa voi hyödyntää johtamisessa ja liiketoiminnan kehityksessä kovaa dataa?

Teksti Minna Wikström Kuva Adam Nowakowski
Share

27.7.2022

Share

Tiedolla johtaminen on erikoiskaupan strateginen menestystekijä. Big data ei ole vain mediaseksikäs sanapari – sen avulla taktiset markkinointitoimenpiteet kohdennetaan oikeaan aikaan oikeaan osoitteeseen. Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa erikoiskaupalle ja miten sitä voidaan hyödyntää?


Sanapari big data tulee vastaan kaikkialla. Samoin liikemaailmassa puhutaan tiedolla johtamisesta. Mutta mitä se tiedolla johtaminen taas onkaan?

Tiedolla johtaminen, knowledge management, tarkoittaa yrityksen toiminnasta kerätyn tiedon hyödyntämistä koko organisaation lävitse.

Työelämäprofessori Lasse Mitrosen mukaan tieto ei ole ainoastaan johdon omaisuutta, vaan sen tulisi jalostua ihmisten kautta palvelemaan koko organisaatiota. Tieto on nykyisen liike-elämän polttoaine ja vasta kun tietoa jaetaan, sitä voidaan hyödyntää päätöksen teon pohjaksi.

Yrityksissä on valtava määrä erilaista tietoa. Tietoa saadaan yrityksen työntekijöiltä, sen projekteista ja it-järjestelmistä, vuosikertomuksista ja markkinatutkimuksista. Asiakasdataa ja uutta tietoa syntyy joka hetki lisää. Osa tiedosta on käsitteellistä ja helposti dokumentoitavaa, osa intuitiivista ja kokemuksellista. Osa tiedosta on opittua ja tietoisesti hankittua, osa syntynyt yrityksen kulttuurista ja arvoista ajan saatossa.

Olennaista on tiedon tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä kerätyn tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan päätöksen teon perusteiksi. Tieto on arvokasta, kun sitä osataan hyödyntää oikein.

”Tiedon jakaminen ja jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, yrityksen resursseja hyödyntäen, synnyttää tiedolle sen lopullisen arvon”, sanoo Mitronen.

Big data on iso haaste – ja mahdollisuus – myös erikoiskaupalle.

”Big datan hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista, analysointitaitoja ja algoritmista ajattelua. Tottakai täytyy olla myös osaamista siitä, miten tietoa jalostetaan. Big data on pystyttävä viemään päivittäiseen toimintaan. Jos siihen ei ole tarvittavaa osaamista, tiedosta ei ole hyötyä”, sanoo KTT Mikko Hänninen.

”Pelkkä data sinällään ei riitä kilpailuaseman ylläpitämiseksi, koska dataa tulee koko ajan lisää ja se moninkertaistuu. Olemassa olevia oletuksia on kyettävä päivittämään jatkuvasti.”

Tekoälyn ja analytiikan avulla pienemmätkin toimijat voivat yhdistää kannattavuus-, myynti- ja asiakkuustietoa, ja sen pohjalta alkaa syntyä ymmärrys siitä, mitä tapahtuu ja myy myös ensi syksynä, vuonna tai sesonkina.

Mitronen esittää listan kysymyksiä, joihin vastaamalla voi ennakoida tulevaa:

”Miten yhteiskunta on kehittymässä ja millainen arvopohja tällä hetkellä ajaa kansalaisia? Mikä on toiminnalle keskeisten raaka-aineiden markkinatilanne? Mitä kilpailijat tekevät ja miksi? Keitä he rekrytoivat?”

Erikoiskaupan liitto Etu tuotti Aalto-yliopiston kanssa Tiedolla johtaminen - Datan älykäs ja eettinen käyttö -selvityksen, jonka tulokset julkaistiin neljän YouTube-jakson sarjana keväällä 2021. KTT, työelämäprofessori Lasse Mitronen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja nykyisin SOK:ssa johtajana toimiva KTT Mikko Hänninen esittelevät sarjassa näkökulmia tiedolla johtamiseen, tiedon eri lähteiden tunnistamiseen sekä tiedon jalostamiseen kaupan alan yritysten liiketoiminnan hyväksi. Sarjan ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan tiedon ja sen käsittelyn roolia kaupan alan yrityksissä.

Koko neliosainen Tiedolla johtaminen – Datan älykäs ja eettinen käyttö -sarja löytyy myös soittolistana»