Uutinen

Terveysteknologiayritysten talousodotukset heikentyneet Sailab MedTechin toimialaselvityksen mukaan

Terveysteknologiayritysten talousodotukset heikentyneet Sailab MedTechin toimialaselvityksen mukaan

Terveysteknologiayritykset kokevat talouskehityksen heikentyneen tuoreen toimialaselvityksen mukaan.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

10.1.2024

Share

Sailab MedTech Finland ry julkaisi vuosittaisen terveysteknologian toimialaselvityksen. Tuoreiden tietojen mukaan alalla toimivien yritysten talousodotuksia heikensivät hintojen yleinen kallistuminen, huoli kysynnän heikentymisestä ja korkojen nousu.


Terveysteknologia-alaa edustava Sailab MedTech Finland ry julkaisi vuoden 2023 toimialaselvityksen 10.1.2024. Selvityksen tavoitteena on tuoda esiin toimialan tilannetta. Vuosittain toteutettavan kyselyn ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group viime vuoden loka-marraskuussa.

Selvitykseen vastanneista yrityksistä 43 prosenttia oli tyytyväisiä viimeisen kahden vuoden taloudelliseen kehitykseen ja 27 prosenttia oli tyytymättömiä. Kyselyn tulokset olivat selvästi heikommat kuin aikaisemmin. Edellisessä kyselyssä 77 prosenttia vastanneista yrityksistä oli tyytyväisiä taloudelliseen kehitykseen.

Tärkein syy terveysteknologiayritysten heikentyneeseen talouskehitykseen on hintojen yleinen kallistuminen. Valmistuksen, raaka-aineiden ja kuljetusten kustannukset ovat nousseet. Yritykset näkevät myös komponenttien saatavuuden haasteellisena.

Julkisten hankintojen halpuutus heikentää terveysteknologiayritysten elinvoimaa

Hyvinvointialueiden investointikyky sekä pitkät ja kireät hankintasopimukset vaikeuttavat alan yritysten toimintaedellytyksiä. Hankintasopimuksissa ei huomioida riittävästi markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Terveysteknologia-yritykset kokevat selvityksen mukaan, että julkiset hankinnat tehdään halvan hinnan perusteella.

”Pelkkä halpuutus vaikuttaa koko toimialan elinvoimaan ja heikentää Suomen houkuttelevuutta markkinana sekä TKI-kohteena”, toteaa Sailab MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Hollanti yhdistyksen tiedotteessa.

Sailab MedTech peräänkuuluttaakin toimia julkisten hankintojen kehittämiseen. Yhdistyksen mukaan hankintojen kriteereissä tulee korostaa laatua ja vaikuttavuutta. Samalla tulisi vahvistaa markkinavuoropuhelua yritysten kanssa.

Sailab MedTech muistuttaa, että terveysteknologian tarjonta voi vähetä Suomessa, mikäli markkinaa ei koeta taloudellisesti kannattavaksi ja jos sopimusehdot ovat kireämmät, kuin muualla Euroopassa.

Terveysteknologiayritysten toimialajärjestö Sailab - MedTech Finland ry on Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistys.

Terveysteknologian toimialaselvitys