Uutinen

Sailab – Medtech Finland ry: Hallitusohjelmassa useita yritystoimintaa ja terveysteknologian käyttöä edistäviä kirjauksia

Sailab – Medtech Finland ry: Hallitusohjelmassa useita yritystoimintaa ja terveysteknologian käyttöä edistäviä kirjauksia

Terveysteknologiayrityksiä edustava Sailab - Medtech Finland ry pitää hallitusohjelman yrittäjyysmyönteisiä linjauksia hyvinä.
Teksti Markus Kalmi
Share

7.7.2023

Share

Terveysteknologiayritysten toimialajärjestö Sailab – Medtech Finland ry on tyytyväinen, että hallitus on tunnistanut ohjelmassaan terveysteknologian merkityksen. Yhdistys on huolestunut julkisten hankintojen keskittämistavoitteesta.


Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistys Sailab – Medtech Finland ry pitää uuden hallitusohjelman kirjauksia yritystoiminnan edistämiseksi positiivisena. Yhdistyksen julkaiseman uutisen mukaan tavoitteet selkeästä, ennakoivasta, oikeasuhtaisesta, kilpailu- ja teknologianeutraalista sekä innovaatiomyönteisestä sääntelystä ovat hyviä. Linjaukset muun muassa normien purusta ja yritysvaikutusten arvioinnin vahvistamisesta ovat terveysteknologia-alan mielestä tervetulleita.

Yhdistyksen mukaan kirjaukset yhteishankintojen tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä ovat järkeviä. Sen sijaan hallitusohjelman linjaus lääke-, laite- ja tarvikehankintojen kansallisesta keskittämisetä on yhdistyksen mukaan ristiriitainen yritysmyönteisten linjausten kanssa. Sailab – Medtech näkee, että tämän kaltainen keskittäminen vähentää kilpailua ja heikentää PK-yritysten toimintaedellytyksiä.

Terveydenhuollon painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään toimintaan on yhdistyksen mukaan tarpeellista. Terveysteknologian hyödyntäminen on keskeistä ihmisten terveydentilan heikentymisen ennaltaehkäisyssä.

Sailab – Medtech muistuttaa, että terveysteknologia on kriittinen ala terveydenhuollolle. Tällä hetkellä markkinoilla on yli 500 000 lääkinnällistä laitetta terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden apuna ja ala kehittyy jatkuvasti. Yhdistys peräänkuuluttaakin rohkeaa ja ennakkoluulotonta toimintatapojen uudistamista ja teknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sailab – Medtech Finland ry:n kommentti hallitusohjelmasta