Näkökulma

Erikoiskaupan liiton vuosi sujui vauhdikkaasti – ensi vuonna suuntaamme katseet entistä vahvemmin tulevaisuuteen

Erikoiskaupan liiton vuosi sujui vauhdikkaasti – ensi vuonna suuntaamme katseet entistä vahvemmin tulevaisuuteen

Tulevaisuuden ennakointi ja uudet yhteistyökuviot ovat Erikoiskaupan liiton asialistalla ensi vuonna, kirjoittaa liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.
Teksti Ulla Pöllänen
Share

21.12.2023

Share

Kulunut vuosi on ollut kaupan alan yrityksille haasteellinen ja vaihteleva. Erikoiskaupan liitossa on tehty monipuolista työtä alan tilanteen esille tuomisessa. Työ erikoiskaupan yritysten tulevaisuuden ja menestyksen eteen jatkuu ensi vuonna!


Kaupan ala on elänyt jo pitkään keskellä myllerrystä. Kulunutta vuotta ei voi kutsua kovin tasaiseksi sitäkään. Taloushuolet näkyivät kuluttajien arjessa, mikä heijastui myös kauppaan. Erikoiskaupan yritysten liikevaihto onkin pääsääntöisesti ollut laskussa. Erityisesti rakentamisen hiipuminen näkyi selvästi rauta- ja sisustuskaupassa. Positiiviakin uutisia löytyy. Tämän vuoden joulukaupan hienoinen kasvu on yksi niistä.

Erikoiskaupan liiton vuosi 2023 lähti ryminällä liikenteeseen. Järjestimme tammikuun puolivälissä vaalipaneelin, jossa eduskuntapuolueiden edustajat keskustelivat kaupan alan haasteista ja tulevaisuudesta. Paneeliin osallistui kokeneita kansanedustajia ja saimme kuulla hyviä ratkaisuehdotuksia muun muassa kaupunkikeskustojen elävöittämiseen ja työvoiman saatavuuden parantamiseen. Useammalla panelistilla oli myös omakohtaista kokemusta työstä erikoiskaupan parissa.

Kevään eduskuntavaalit näkyivät muutenkin vahvasti toiminnassamme keväällä. Julkaisimme oman vaalitavoiteohjelmamme ja nostimme esille erikoiskaupan yrityksille tärkeitä teemoja vaalien alla. Loppukeväästä laaditussa hallitusohjelmassa oli huomioitu hyvin yrityksille ja myös kaupan alalle tärkeitä teemoja. Pidämme tärkeänä, että toimet suomalaisten ostovoiman vahvistamiseksi etenevät ja että työllistämisen esteitä puretaan. Ohjelmassa on toki myös sellaisia kohtia, joita emme tue.

Kevään vuosikokouksessa keskusteltiin kaupan alan tulevaisuudesta. Erikoiskaupan liiton hallitukseen valittiin kokouksessa myös uusi jäsen. Lääketeollisuus ry:n tuore puheenjohtaja ja Amgen Suomen toimitusjohtaja Niilo Färkkilä. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Petri Salo.

Loppukeväästä kävimme tutustumassa muun muassa Lääketeollisuuden kattavaan ohjelmatarjontaan Porin Suomi Areenassa. Helteisessä Porissa pääsimme vierailemaan paikallisiin erikoiskaupan yrityksiin. Matkan antia olivat myös hyvät keskustelut Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salosen ja Porin kaupungin edustajien kanssa kaupunkikeskustojen tilanteesta ja kehityssuunnista.

Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuus ja kivijalkakaupan toimintaedellytykset ovat yksi Erikoiskaupan liiton keskeisiä teemoja. Elokuussa pääsimme pureutumaan aiheeseen Tampereella Elävät Kaupunkikeskustat ry:n vuosikonferenssissa. Samalla reissulla kävimme tutustumassa myös Seinäjoen kehitykseen. Näissä kahdessa kasvavassa kaupungissa on tehty paljon hyviä ratkaisuja, jotka ovat tuoneet elämää ja elinvoimaa keskustoihin.

Erikoiskaupan liiton vuosittainen Suhdanteet-seminaari järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Kuulimme seminaarissa kattavan Suomen Pankin suhdannekatsauksen, ajankohtaiset terveiset työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä laadukkaan tutkijakeskustelun kaupan alan tulevaisuudesta. Seminaarissa julkaistiin Erikoiskaupan liiton kuluttajatutkimus, jossa käsiteltiin kuluttajien ostovoimaa sekä suhtautumista vastuullisuuteen. Yhteisen seminaarin jälkeen jakaannuimme kuuntelemaan laadukkaita toimialakohtaisia seminaareja, joita tänä vuonna järjestivät Muoti- ja urheilukauppa ry, RASI ry, NÄE ry ja Terveystuotetukut ry.

Kuluneeseen vuoteen mahtuu myös toiminnan kehittämistä. Vuoden alussa laitoimme alulle terveysaloilla toimivien jäsenyhdistysten tiiviimmän yhteistyöfoorumin. Instru Optiikka Oy:n toimitusjohtaja Pasi Anttilan vetämän Terveysalat-yhteistyön tavoitteena on tuoda ratkaisuja, joilla voidaan lisätä julkisen talouden kestävyyttä ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Vastaavaa yhteistyötä virittelemme myös vähittäiskaupan puolella toimivien jäsenyhdistysten kanssa.

Vuoden aikana olemme myös kehittäneet tilastopalveluamme. Koko erikoiskaupan lisäksi palvelustamme löytyy kattavasti tietoa eri toimialojen kehityksestä. Tilastojamme ja muuta sisältöämme on myös hyödynnetty eri tahojen toimesta. Erityisesti ilahdutti tieto siitä, että Oulun yliopiston erikoiskauppaa käsittelevällä kurssilla käytetään Erikoiskaupan liiton tilastoja kurssimateriaalin osana.

Ensi vuonna jatkamme työtä jäsenyhteisömme vahvistamiseksi ja erikoiskaupan yritysten tukemiseksi. Heti vuoden alussa tartumme toimeen ja ryhdymme käymään läpi strategiaamme ja etsimme yhdessä suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen. Tulemme ottamaan myös käyttöön tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja pyrimme tuomaan entistä enemmän esille tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä työssämme. Haluamme olla mukana kehittämässä kaupan alaa ja vahvistaa erikoiskaupan yritysten mahdollisuuksia tuottaa hyviä ja kattavia palveluita suomalaisille.