Uutinen

Suhdanteet-seminaarissa luotiin katseet tulevaisuuteen – ”Kuluttajien luottamus pitää saada palautettua”

Suhdanteet-seminaarissa luotiin katseet tulevaisuuteen – ”Kuluttajien luottamus pitää saada palautettua”

Erikoiskaupan liiton suhdanteet-seminaari keräsi kaupan eri toimialojen edustajat yhteen Helsingin Messukeskukseen.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

10.10.2023

Share

Suhdannekatsauksen ja tutkijakeskustelun lisäksi tilaisuudessa kuultiin hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta. Seminaarissa julkaistiin uuden kuluttajatutkimuksen tulokset.


Erikoiskaupan liitto ETU ry:n järjestämässä Suhdanteet 2024 -seminaarissa ennakoitiin tulevaa. Kaupan eri toimialat olivat laajasti edustettuna tilaisuudessa. Helsingin Messukeskuksessa tiistaina 10.10. järjestetty seminaari kokosi yhteen 170 eri kaupan toimialojen yritysten vastuuhenkilöä ja muita kaupan tilanteesta kiinnostunutta toimijaa.

Seminaarin avasi Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, joka korosti erikoiskaupan yritysten merkitystä Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle.

”Erikoiskauppa työllistää suoraan yli 100000 henkilötyövuotta yli 20000 toimipisteessä koko maassa. Jotta tämä olisi tulevaisuudessa tällä hyvällä tasolla, pitää kuluttajien luottamus talouteen saada palautettua.”

Suhdannekatsauksen antoi Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Ostbaum, joka nosti puheenvuorossaan esille monet epävarmuustekijät talouskehityksen ennakoimisessa. Maailmantalous junnaa tällä hetkellä paikallaan ja Suomen talous on ajautunut taantumaan. Ostbaumin mukaan yksityinen kulutus on avainasemassa talouskasvun vauhdittamisessa. Kotitalouksien ostovoima onkin vahvistumassa inflaation hidastuessa mutta toipuminen tulee olemaan hidasta tulevina vuosina.

Vastuullisuus tärkeä arvo kuluttajille

Suhdannekatsauksen jälkeen Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela esitteli Erikoiskaupan liiton uusimman kuluttajatutkimuksen tuloksia. Tutkimus toteutettiin alkusyksyn aikana. Kuluttajan ostovoima ja vastuullisuustutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa erikoiskaupan eri toimialojen vetovoimaisuutta sekä kuluttajien näkemyksiä vastuullisuudesta, ostamisen tavoista ja ostovoimasta.

Tutkimuksen mukaan yli kolmannes kuluttajista kiinnittää usein tai aina ostospäätöksen yhteydessä huomiota tuotteen vastuullisuuteen. Kolmasosa kyselyyn vastaajista oli myös valmiita maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetuista tuotteista. Käytettyjen tuotteiden suosio on kuluttajatutkimuksen mukaan korkealla. Tutkimukseen vastanneista 60 prosenttia kertoi ostavansa eri tuotteita käytettyinä vähintään kerran vuodessa.

Kuluttajatutkimuksen tulokset suomalaisten ostovoimasta olivat synkät. Tutkimuksen mukaan 44 prosenttia kokee ostovoimansa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Vastaajista yli kolmannes kertoi vähentävänsä kulutusta tulevan 12 kuukauden aikana. Ensisijaisesti suomalaiset aikovat vähentää ulkona syömisestä, vaate- ja kenkähankinnoista sekä lomista ja matkustamisesta.

Miten tästä eteenpäin?

Kuluttajatutkimuksen tuloksia käsiteltiin myös tutkijakeskustelussa. Jyväskylän yliopiston professori Heikki Karjaluoto ja kaupan analyytikko Arhi Kivilahti kertoivat tutkimustulosten johtopäätöksistään sekä avasivat kaupan alan tulevaisuuden näkymiä. Keskustelun veti Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

Tutkijat kommentoivat tuoreita tutkimustuloksia. Karjaluoto kehui tutkimusta tasokkaaksi. Vastuullisuutta on hänen mukaansa käsitelty aikaisemmissakin tutkimuksissa, muttei yhtä syvällisesti, kuin Erikoiskaupan liiton kuluttajatutkimuksessa.

Kivilahti arvioi, että vastuullisuus tulee jatkossa vaikuttamaan vahvasti kaupan alalla ja sen olevan yksi tärkeimpiä trendejä tekoälyn ohella. Vastuullisuuden lisäksi tutkijakeskustelussa pohdittiin laajasti kaupan ei tulevaisuusnäkymiä. Kuluttajien suhtautuminen omistamiseen on muun muassa vahvasti muuttumassa.

Erikoiskaupan liiton Suhdanteet-seminaarin lopuksi kuultiin valtiovallan tervehdys valtiosihteeri Timo Jaatisen toimesta. Valtiosihteeri Jaatinen avasi uuden hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan keskeisiä tulevia toimia alkaneella hallituskaudella. Hallituksen keskeisiä tavoitteita ovat Jaatisen mukaan työllisyyden vahvistaminen 100000 uudella työllisellä, julkisen talouden tasapainottaminen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen lisääminen. Sääntelyn purkaminen on niin ikään vahvasti hallituksen agendalla.

Seminaarin yleisen osuuden jälkeen seminaariyleisö jakaantui erikoiskaupan eri toimialajärjestöjen omiin seminaareihin. Helsingin Messukeskuksessa oman seminaarinsa järjestivät Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistykset RASI ry, Muoti- ja urheilukauppa ry, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry sekä Terveystuotetukut ry. Rinnakkaisseminaareissa käsiteltiin kuluttajatutkimuksen tuloksia kyseisten toimialojen osalta sekä kuultiin useita eri alojen asiantuntijoita.
Lue lisää:
Erikoiskaupan liiton kuluttajatutkimus 2023