Uutinen

Talouskriisi näkyy kuluttajien arjessa – uuden tutkimuksen mukaan moni kuluttaja arvioi käyttävänsä jatkossa nykyistä vähemmän rahaa käyttötavaroihin

Talouskriisi näkyy kuluttajien arjessa – uuden tutkimuksen mukaan moni kuluttaja arvioi käyttävänsä jatkossa nykyistä vähemmän rahaa käyttötavaroihin

Erikoiskaupan liiton teettämä erikoiskauppatutkimus julkaistiin Suhdanteet 2023 -seminaarissa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

5.10.2022

Share

Erikoiskaupan tulevaisuuden näkymät ovat synkentymässä. Taloustutkimuksen tekemä tutkimus osoittaa, että monet suomalaiset ovat vähentämässä käyttötavaroiden hankintaa. Käyttötavaroiden hankinta on tulosten perusteella enemmän tarvelähtöistä kuin tarjouslähtöistä. Ensisijaisia säästökohteita ovat kuitenkin palvelut.


Erikoiskaupan liitto Etu ry teetti Taloustutkimuksella tutkimuksen suomalaisten ostokäyttäytymisestä, jossa tutkittiin valittujen erikoiskauppatoimialojen ostopolkuja ja kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä ostamiseen liittyviä arvoja ja asenteita. Tutkimustuloksista näkyy, että kuluttajat ovat varuillaan epävarman taloustilanteen takia.

Lähes kaikilla tutkimuksessa mukana olevilla erikoiskaupan toimialoilla (8 toimialaa) kuluttajat ovat vähentämässä käyttötavaroiden hankintoja seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajista 25 prosenttia kertoo vähentävänsä vaatteisiin ja kenkiin käyttämäänsä rahan määrää tulevan 12 kuukauden aikana verrattuna aiempaan. Vain yhdeksän prosenttia arvioi käyttävänsä enemmän rahaa näihin tuotteisiin. Muiden toimialojen luvut olivat samansuuntaisia vaikkakin hieman positiivisempia. Näkemiseen liittyvät tuotteet ja palvelut olivat ainoa tuoteryhmä, jossa rahan käytön ennakoidaan hieman kasvavan.Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, miten 10 prosentin yleinen hinnannousu vaikuttaisi omaan ostoskäyttäytymiseen. Vastaajista 44 prosenttia arvioi vähentävänsä ulkona syömistä. Myös kulttuuritapahtumat (36 %), matkailu (35 %) ja urheilutapahtumat (35 %) olivat palveluita, joita kuluttajat jättäisivät ostamatta tai ostaisivat vähemmän, mikäli hinnat nousisivat. Käyttötavarapuolella kirjat ja lehdet (30 %) olisivat ensisijainen säästökohde. Muut erikoiskaupan tuoteryhmät näkyivät vastauksissa tasaisesti 14–25 prosentin välillä. Viimeiseksi kuluttajat säästäisivät elintarvikehankinnoista.

Tutkimuksessa kysyttiin tarjousten vaikutusta käyttötavaratuotteiden ostamiseen. Vastausten perusteella kuluttajakäyttäytyminen on enemmän tarvelähtöistä kuin tarjouslähtöistä. Tutkimuksessa esitettiin väite: vaikka tuote olisi tosi hyvässä tarjouksessa, en silti osta sitä, jos minulla ei ole siihen aktiivista tarvetta. Yhteensä 67 prosenttia vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

Tutkimus osoittaa, että vastuullisuuteen, kotimaisuuteen ja hintaan liittyvät asiat näkyvät eniten suomalaisten kuluttajien arvoissa ja asenteissa käyttötavaroiden hankinnoissa. Kysyttäessä kuluttajien arvoista ja asenteista ostopäätöksen yhteydessä eniten samaa mieltä vastaajat olivat seuraavien väittämien kanssa: Pyrin kierrättämään mahdollisimman paljon vanhoja tai pieneksi jääneitä tuotteita tai tavaroita, etsin mahdollisimman hyviä tarjouksia laatumerkeistä, tuotteiden kotimaisuus on minulle tärkeää ja koen tärkeäksi, että yritys viestii avoimesti ympäristöön liittyvien asioiden edistämisestä. Kierrättäminen on tutkimustulosten mukaan keskiarvoa tärkeämpää naisten keskuudessa, kotimaisuus 65–79 –vuotiaiden joukossa ja ympäristöasiat naisten ja 15–34 –vuotiaiden joukossa.

Erikoiskaupan liitto Etu ry toteutti tutkimushankkeen yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tutkimuksen tekijä oli Taloustutkimus Oy ja siihen liittyvä aineisto kerättiin Taloustutkimuksen online-paneelista sekä yhteistyökumppanin paneelista 24.8–7.9.2022. Tutkimukseen osallistui yhteensä 3130 henkilöä, joista 1583 naista ja 1547 miestä. Aineisto on painotettu vastaamaan valtakunnallista jakaumaa iän, sukupuolen ja asuinpaikkakunnan mukaan.

Tutkimustulokset julkaistiin Erikoiskaupan liiton Suhdanteet 2023 -seminaarissa Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 5.10.

Erikoiskauppatutkimuksen raportin tiivistelmä on luettavissa täällä.