Näkökulma

Erikoiskaupan osaajien tulevaisuus: osaamisen keskiössä verkkokauppa, vastuullisuus ja laadukas palvelu

Erikoiskaupan osaajien tulevaisuus: osaamisen keskiössä verkkokauppa, vastuullisuus ja laadukas palvelu

Kirjoittaja Sonja Johnsson ohjaa työkseen kaupan alalla toimivien merkonomiopiskelijoiden opintoja Rastor-instituutissa.
Teksti ja kuva Sonja Johnsson
Share

26.9.2023

Share

Tulevaisuuden erikoiskauppa vaatii intoa ja osaamista selviytyäkseen verkkokaupan murroksesta ja vastuullisuuden haasteista. Työvoimapula korostaa ammattitaitoisten tekijöiden tarvetta. Osaamispäällikkö Sonja Johnsson Rastor-instituutista kertoo, miten koulutus voi vahvistaa alaa ja miksi osaajille on kysyntää.


Erikoiskauppa tarvitsee osaajia ja osaamista

Kaikilla on mielipide kaupan alasta. Kun puhutaan erikoiskaupasta, mielipiteet eivät ainakaan vähene. Keskustelua erikoiskaupan tulevaisuudesta leimaa kaupan siirtyminen verkkoon, vastuullisuuden huomioiminen sekä kivijalkamyymälöiden katoaminen. Kuten työelämäprofessori Lasse Mitronen toteaa kirjoituksessaan ETU:n sivuilla, erikoiskaupassa korostuu asiakkaan yksilöllinen tunteminen, kokemuksellisuus sekä yksinkertaisesti hyvä asiakaspalvelu.

Työvoimapulakin on tosiasia, ja jotta haasteisiin voidaan vastata, tarvitaan osaavaa työvoimaa, laadukasta esihenkilöosaamista, sekä erikoiskaupan alan houkuttelevuuteen panostamista erityisesti nuorten keskuudessa.

Osaamisen taso erottaa kaupan ja erikoiskaupan

Tapaan erikoiskaupan ammattilaisia työssäni koulutusmaailmassa, mutta myös asiakkaana. Kun asioin lemmikkituotemyymälässä, käsityömyymälässä tai retkeilytarvikekaupassa, kohtaan usein aidosti oman alan tuotteista ja palveluista innostuneita ja harrastuneisuudenkin kautta asiantuntevia myyjiä. Silloin kun mukana on vielä vahvaa myynti- ja asiakkuusosaamista, sekä omien tuotekokemusten jakamista asiakkaille, on palvelukokemus erinomainen.

Juuri tuote- ja palveluosaaminen, asiakaskokemuksen merkityksen ymmärtäminen sekä omien kokemusten jakaminen asiakkaille tekevät erikoiskaupasta kokemuksellisen ja asiakaspalvelultaan erottuvan. Osaavien asiantuntijamyyjien lisäksi erikoiskaupassa korostuu myös johtamis- ja esihenkilötyön osaaminen. Tiimin motivointi, toiminnan strategialähtöinen suunnittelu ja seuranta, sekä myynti – ja asiakaspalvelutyötä tukevan kulttuurin luominen ovat tärkeitä, varsinkin kun alalla on paljon nuoria. Oman vastuualueen, esimerkiksi myymälän kannattavuuden johtaminen ja seuranta on avainasemassa, jotta kaupan alalla voi menestyä.

Kilpailukyky vahvistuu koulutuksessa

Erikoiskaupan alalla pärjääminen vaatii osaamista, uudistumista ja uusia näkökulmia asiakaspalvelu- ja myyntityöhön sekä esihenkilö- ja johtamistyöhön. Koulutuksen avulla oman työn ohessa ja opittua omaan työhön soveltaen kasvaa motivaatio toimia asiantuntevana erikoiskaupan myyjänä tai esihenkilönä tulevaisuudessakin.Esihenkilöiden osaamisen vahvistamiseen paneudutaan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnossa, jossa tiimin osaamisen ja suorituksen johtaminen ovat myös keskeisessä roolissa. Oman vastuualueen toiminnan suunnittelu ja seuranta, henkilöstön ja osaamisen johtaminen sekä kehittämisosaaminen ovat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon punainen lanka.

Erikoiskaupan myyjien osaamisen kehittämisen keskiössä on puolestaan tuoda asiantuntijamyyjille tuote- ja palveluosaamisen rinnalle kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista sekä kirkastaa erikoiskaupan erityispiirteiden ymmärrystä.

Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) erikoiskaupan alalle on suunniteltu asiakaspalvelu- ja myyntityötä tekeville erikoiskaupan ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista roolia asiantuntijamyyjänä, asiakaskokemuksen kehittämistä ja asiakkaan palvelukokemuksen kehittämisosaamista. Lisäksi tutkinnossa on tärkeää antaa asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstölle ymmärrystä liiketoiminnasta ja kustannusrakenteista sekä erityisesti oman toiminnan ja roolin merkityksestä koko kaupan kannattavuudelle.

Opiskelu on mielenkiintoista ja motivoivaa, kun pääsee keskittymään ajassa oleviin sisältöihin esim. kestävästä kehityksestä, palvelumuotoilusta, ilmastovastuusta ja kaupan alan erityispiirteistä sekä tietenkin verkostoitumaan uusiin, osaaviin kollegoihin samalta alalta. Uusien taitojen hankkiminen ja soveltaminen omaan työhön kehittää erikoiskauppaa entistä vahvemmaksi ja asiakkaan kokemukseen keskittyväksi alaksi.

Kirjoittaja Sonja Johnsson ohjaa työkseen kaupan alalla toimivien merkonomiopiskelijoiden opintoja Rastor-instituutissa.