Näkökulma

Kolme syytä raivata kalenterista tilaa vastuullisuuskoulutukselle juuri nyt

Kolme syytä raivata kalenterista tilaa vastuullisuuskoulutukselle juuri nyt

Suomen Yrittäjien koulutuspäällikkö Päivi Ojala kannustaa yrittäjiä vastuullisuustyöhön.
Teksti Päivi Ojala, kuva: Jetro Stavé
Share

16.5.2024

Share

Vastuullisuuskoulutusta tarvitaan, jotta vastuullisuusasiat kyetään integroimaan liiketoimintaan tehokkaasti. Suomen Yrittäjien Yrittäjät-akatemia tarjoaa kattavan valikoiman koulutuksia, kirjoittaa järjestön koulutuspäällikkö Päivi Ojala.


Yrittäjät ovat kestävän ja hyvän tulevaisuuden avainpelureita. Tulevaisuudessa yhä useampi yrittäjä kohtaa liiketoiminnassaan tilanteita, joissa sidosryhmät odottavat tietoa yrityksen vastuullisuudesta tai joissa vastuullisuus on tai voisi olla myyntivaltti. Kestävyysraportointi tekee tuloaan ja listaamattomien mikro- ja pk-yritysten vapaaehtoinen raportointistandardi (VSME ESRS) on parhaillaan kommenttikierroksella.  Vastuullisuustyölle voi luoda pohjaa jo nyt esimerkiksi vastuullisuuskoulutuksen avulla. Listasimme kolme syytä, miksi kiireisen yrittäjän kannattaa raivata kalenteristaan tilaa vastuullisuuskoulutukselle.

Tärkeintä on lähteä liikkeelle

Vastuullisuusasioiden ohittaminen ei kannata, sillä se voi laskea myyntiä ja antaa kilpailijoille etumatkaa.  Jos vastuullisuus on uusi tai vaikeasti hahmotettava asia, siihen voi olla vaikeaa tarttua, jolloin koulutus auttaa alkuun. Kun ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa pienessä yrityksessä, on helpompi huomata jo olemassa olevat vastuullisuusteot, ryhtyä kehittämään niitä ja viestimään vastuullisuudesta sidosryhmille.

Hyvä tilannekuva helpottaa päätöksiä ja valintoja

Vastuullisuus saa erilaisia sävyjä eri toimialoilla ja yrityksissä, ja lisäksi se kehittyy ja muuttuu ajassa. On tärkeää tunnistaa, mitkä muutosvoimat ovat keskeiset oman yrityksen tilanteessa ja mihin tekeminen kannattaa suunnata. Vastuullisuuskoulutus tarjoaa välineitä, joiden avulla voi kirkastaa ja jäsentää oman yrityksen kannalta tärkeitä vastuullisuusteemoja.

Tavoitetaso ja toimenpiteet kohdalleen

Mille korkeudelle vastuullisuusrima tulisi asettaa? Sanonta kuuluu, että yritysvastuu alkaa siitä, mihin laki päättyy. Nyt ja tulevaisuudessa laki määrittelee yhä tarkemmin, mitä on vastuullinen liiketoiminta. Lakipykälät muodostavat vastuullisuuden lähtötason, mutta moni yritys kurottaa korkeammalle ja tavoittelee vastuullisuustekoja, joiden avulla se ylläpitää ja vahvistaa kilpailukykyään. Visionäärisimmät yritykset hyödyntävät vastuullisuutta tekemällä siitä kilpailuedun. Ne erottuvat päätä pidempänä markkinassa, kun asiakas tekee ostopäätöksiä. Vastuullisuuskoulutus auttaa tunnistamaan ja löytämään konkreettisia tekoja, jotka auttavat hyppäämään valitun vastuullisuusriman yli.

Tutustu koulutuksiin ja tule mukaan

Suomen Yrittäjien Yrittäjät-akatemiassa on tarjolla muun muassa Erotu vastuullisuudella -verkkokoulutus. Koulutus on napakka kokonaisuus, joka koostuu lyhyistä videoista ja teksteistä. Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan kestävyysraportoinnin verkkokoulutus. Lisäksi yrittäjille on julkaistu Kaikki vastuullisuudesta yrittäjälle -sivusto.

Lue lisää ja hyödynnä:

Yrittäjät-akatemia

Kaikki vastuullisuudesta yrittäjälle

Päivi Ojala toimii koulutuspäällikkönä Suomen Yrittäjissä. Hän toteuttaa verkkokoulutuksia, joiden tavoitteena on tukea yrittäjiä ja pienyrityksiä toteuttamaan liiketoimintaa vahvistavia muutoksia ja lisäämään kilpailukykyä.