Kannanotto

Erikoiskaupan liitto: Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen keskeistä – tutkimus- ja kehittämisrahoitusta suunnattava kasvua hakeville aloille ja yrityksille

Erikoiskaupan liitto: Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen keskeistä – tutkimus- ja kehittämisrahoitusta suunnattava kasvua hakeville aloille ja yrityksille

Teksti Erikoiskaupan liitto ETU
Share

30.8.2023

Share

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaiset työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevat veroratkaisut ovat kannatettavia. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdennetut lisävarat kohdennetaan kasvua hakeville pk-yrityksille.


Erikoiskaupan liitto pitää hallitusohjelman mukaisia veropoliittisia linjauksia oikeansuuntaisina. Hallitus tavoittelee veropolitiikallaan talouskasvun vauhdittamista. Tuloverotukseen kohdennetut veronkevennykset kannustavat työn vastaanottamiseen ja työn tekoon. Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa tuloverotusta kevennetään 100 miljoonalla eurolla ja yhteensä 400 miljoonalla vaalikauden aikana. Erikoiskaupan liitto pitää hyvänä myös vuonna 2025 käyttöön otettavaa työtulovähennyksen lapsikorotusta.

Erikoiskaupan liitto näkee, että työntekoon ja yrittämiseen kannustavampi verotus luo edellytyksiä kasvulle. Kotitalouksien ostovoiman kohentaminen kevyemmällä verotuksella on erityisen tärkeää vähentyneen myynnin kanssa kamppaileville kaupan alan yrityksille.

Budjettiehdotuksen mukainen kotitalousvähennyksen korotuksen jatkaminen on niin ikään Erikoiskaupan liiton mielestä kannatettavaa. Tässä suhdannetilanteessa kotitalousvähennystä olisi ollut kuitenkin syytä korottaa myös asunnon perusparannus- ja kunnostustyön osalta. Kotitalouksien remonttien vauhdittaminen toisi kaivattua työtä rakennusalan ammattilaisille.

Erikoiskaupan liitto kannattaa niin ikään hallituksen esittämiä toimia liikennepolttoaineiden hintojen alentamiseksi. Kuljetuskustannukset ovat kaupan alalla merkittävä kuluerä. Kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden 2021 alusta voimakkaasti. Esimerkiksi kesäkuussa 2022 raskaiden kuorma-autojen kustannukset nousivat vuoden takaisesta 12,8 % Tilastokeskuksen tietojen mukaan.

Budjettiehdotus pitää sisällään tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdennettuja lisävaroja. Lisärahoitusta on kohdennettu erityisesti yritysten T&K-toiminnan tukemiseen. Erikoiskaupan liitto pitää panostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen kannatettavina. Yritysten kehittämistoiminnan tukeminen on keskeinen väline kasvun aikaansaamiseksi. Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että T&K-rahoitusta kohdennetaan kasvuhakuisille aloille ja erityisesti kasvua hakeville pienille ja keskisuurille yrityksille. Kaupan alan yrityksillä on merkittävää potentiaalia kasvaa ja kansainvälistyä uusien innovaatioiden tukemana.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, Erikoiskaupan liitto ETU ry, 050 300 1660, ulla.pollanen@etu.fi
Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen, Erikoiskaupan liitto ETU ry, 0400 161 400, jukka.ropponen@etu.fi