Uutinen

EU:n metsäkatoasetus tuo mukanaan uusia velvoitteita myös kaupan alan yrityksille

EU:n metsäkatoasetus tuo mukanaan uusia velvoitteita myös kaupan alan yrityksille

EU:n metsäkatoasetus lisää yritysten raportointivelvoitteita myös kaupan alan yrityksissä.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

29.8.2023

Share

Yritysten vastuuta tuotantoketjujen vastuullisuudesta lisätään uuden EU-asetuksen myötä. Elokuussa pidetyssä webinaarissa paneuduttiin uuden metsäkatoasetuksen myötä tuleviin velvoitteisiin yrityksille.


Erikoiskaupan liitto ETU ry järjesti yhdessä Kaupan liiton, Päivittäistavarakauppa ry:n ja RASI ry:n kanssa webinaarin EU:n metsäkatoasetuksen (EU Deforestation Regulation - EUDR) vaikutuksista kaupan alan yrityksille. Webinaarissa kuultiin Ruokaviraston johtavaa asiantuntijaa Marko Lehtisaloa, joka kävi läpi metsäkatoasetuksen sisältöä ja keskeisiä velvoitteita yrityksille.

EU:n metsäkatoasetus pohjautuu EU:n puutavara-asetukseen (EU Timber Regulation - EUTR) ja tulee korvaamaan sen tulevaisuudessa. Puutavara-asetuksen mukaan laittomasti korjatun puun tai sellaisesta valmistettujen tuotteiden myyminen on unionissa kielletty. Asetuksen mukaan EU:n alueella toimivien yritysten on noudatettava asianmukaista huolellisuutta tuodessaan puutuotteita markkinoille.

Webinaarissa tuotiin esiin, että uuden metsäkatoasetuksen tarkoituksena on vähentää maailmanlaajuista metsäkatoa, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Asetuksen avulla pyritään varmistamaan, että tuotteita ei ole tuotettu sellaisella maalla, josta on hävitetty metsää vuoden 2020 jälkeen. Yritysten vastuuta ja velvoitteita metsäkatovapaiden tuotantoketjujen varmistamisesta lisätään asetuksen myötä.

Metsäkatoasetus astui voimaan 29.6.2023 ja kansallinen säädösvalmistelu alkaa syksyn aikana. Valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen valitaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2024 syksyllä alkaa rekisteröityminen EU:n TRACES-järjestelmään (Trade Control and Expert System), johon yritysten tulee raportoida tuotteiden alkuperästä.

Asetuksen soveltaminen alkaa 30.12.2024, paitsi mikro- ja pienyrityksille, jotka saavat kuuden kuukauden lisäajan soveltamisen aloittamiseen.

Metsäkatoasetusta sovelletaan tuotteisiin, jotka sisältävät seuraavia hyödykkeitä; öljypalmu, soija, puu, nautakarja, kaakao, kahvi ja kumi. Yritykset, jotka saattavat markkinoille tällaisia tuotteita tulee noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Tämä pitää sisällään tietovaatimuksen, riskinarvioinnin ja riskin vähentämisen tuotantoketjusta ja tuotteen alkuperästä. Kerätyt tiedot tulee dokumentoida ja niitä tulee säilyttää viiden vuoden ajan.

Kun yritys tuo markkinoille tuotteita, pitää sen yhteydessä tehdä eräkohtainen DD-statement komission tietojärjestelmään. Suurilla toimijoilla on lisäksi velvoite raportoida julkisesti vuosittain asianmukaisen huolellisuuden järjestelmästään.

Kaupan alan yritysten on hyvä huomioida tulevat velvoitteet hyvissä ajoin. Yritysten tulee käydä läpi asetuksen liite, jossa selviää, mitkä kaikki tuotteet kuuluvat asetuksen piiriin. Tämän jälkeen tulee selvittää oman yrityksen rooli maahantuojana, viejänä, tuottajan tai kaupan alan yrityksenä ja valmistautua asetuksen soveltamiseen hyvissä ajoin.

Lisätietoa EU:n metsäkatoasetuksesta

Metsäkatoasetus EUR-Lex

Komission EUDR –sivustot

Komission laatima FAQ metsäkatoasetuksesta

Tietoa tullinimikkeistä

Ruokaviraston sivusto