Uutinen

Eurovaalit siintää vuoden päässä - EU:ssa yhä valmisteilla useita kauppaa koskevia säädöshankkeita

Eurovaalit siintää vuoden päässä - EU:ssa yhä valmisteilla useita kauppaa koskevia säädöshankkeita

EU:ssa on valmisteilla useampi säädöshanke, joka koskee kaupan alaa ja erikoiskaupan yrityksiä.
Teksti Jukka Ropponen, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

26.4.2023

Share

Kestävä kulutus ja vihreät väittämät. Hyviä esimerkkejä tämän hetken isoista teemoista EU-tasolla, jotka koskevat suomalaista erikoiskauppaa.


Euroopan unionissa on valmisteilla useita eri sääntelyhankkeita, joilla on toteutuessaan vaikutuksia kaupan alalle. Tavoitteena on, että ekologisuus sekä kestävämmät ja korjattavissa olevat tuotteet vaikuttavat jatkossa sekä kuluttajien valintoihin, että ohjaavat myös valmistajia samaan suuntaan.

Kiertotalouden edistäminen on yksi keskeisimmistä teemoista. Euroopan komissio julkaisi keväällä 2022 uuden kiertotalouspaketin, joka sisältää muun muassa ehdotuksen kestävien tuotteiden ekologisesta suunnittelusta. Suunnitteluvaatimukset eri tuoteryhmille vahvistetaan komissiossa ja samassa yhteydessä ollaan toteuttamassa digitaalinen tuotepassi. Tuotepassi ja sen sisältö on vielä suunnitteluasteella, mutta sillä tarkoitetaan tuotteeseen liittyvien tietojen sähköisesti saatavilla olevaa muotoa esimerkiksi tuotteessa olevan viivakoodin kautta. Tuotteista on siis jatkossa annettava entistä enemmän tietoa kuluttajille.

Ympäristömerkit luotettavaksi ja tuotteet korjattaviksi

EU pyrkii kitkemään niin sanottua viherpesua ympäristömerkkien kautta. Ympäristömerkkien on jatkossa oltava kolmannen osapuolen sertifioimia. Tällä pyritään estämään katteettomien vihreiden väittämien esittämistä, joita on tähän asti ollut paljon.

Samalla tavaroiden korjaamista ja uudelleenkäyttöä halutaan voimakkaasti lisätä eri keinoin. Tuotteiden tulee säädösten hyväksymisen myötä olla paremmin korjattavissa kestoikänsä ajan ja varaosia on oltava saatavissa riittävän pitkään, joissain tuoteryhmissä jopa 10 vuotta. Maksutonta tämän ei tarvitse olla esimerkiksi takuuajan umpeuduttua.

Virhevastuuaikana korjaaminen muuttuu ensisijaiseksi toimeksi

Myös yritysten virhevastuuseen esitetään muutoksia. Merkittävä muutos tulisi olemaan se, että virhevastuuaikana tavara on korjattava, jos korjaaminen on halvempaa tai saman hintaista kuin vaihtaminen uuteen. Kuluttaja ei voisi vaatia tuotteen vaihtoa, jos korjaaminen on halvempaa. Nykyinen kuluttajansuojalain lähtökohta on se, että valinta on kuluttajan. Korjaaminen on luonnollisesti pääsääntöisesti ekologisempaa kuin tuotteen vaihto.

Komission esityksen mukaan korjauspalveluiden tarjoajan on kuluttajan pyynnöstä annettava tarjous tavaran korjaamisen kustannuksista ynnä muista ehdoista vakiolomakkeella. Tällä pyrittäisiin siihen, että kuluttaja voi hankkia useita vertailukelpoisia korjaustarjouksia ja valita halvimman. Ongelmatonta tämä ei ole, kun kuluttaja saattaa kuvata tuotteen virheellisyyden epätarkasti. Tarjous ei tällöin ole oikeilla tiedoilla tehty.

Kansallisesti on eri maissa suunnitteilla netissä toimiva alusta, jolla kuluttajat voivat etsiä korjaajia ja kunnostettujen tai kunnostettavien tavaroiden myyjiä ja ostajia. Liittyminen on yrityksille vapaaehtoista, mutta mukana kannattaa varmasti olla tarjoamassa palveluitaan. Tarjoajille on tulossa myös laatuvaatimukset.

Tuotteiden turvallisuusvaatimukset täsmennetään

Tuotteiden turvallisuusvaatimukset päivitetään vastaamaan teknologioiden ja markkinoiden kehitykseen. Voimakas tekoälykehitys vaikuttaa myös tähän. Myös tuotteiden tietoturvallisuussääntely tiukkenee.

EU:n ulkopuolisten toimijoiden on nimettävä vastuuhenkilö EU-alueelle vastaamaan tuoteturvallisuudesta. Verkon markkinapaikkojen vastuita selkeytetään ja viranomaisille on tulossa uusia valvontamahdollisuuksia. Riskinä kuitenkin on, että turvallisuussääntely muodostuu niin tiukaksi, että se haittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Tekoälylle oma sääntely

EU:n tekoälyasetuksella halutaan luoda rajat sille, mihin tekoälyä voi käyttää ja ennen kaikkea mihin ei. Korkean riskin tekoälyjärjestelmille luodaan rajat, osa kielletään kokonaan. Kohdennettu mainonta ja hinnoittelu tuonee kuluttajalle etuja ja säilynee edelleen käytössä.

EU-parlamentin viimeinen vuosi alkaa

Seuraavat Europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa vuoden 2024 kesäkuussa. Nykyisellä parlamentilla ja komissiolla on noin vuosi työaikaa jäljellä. Useat nykyiset hankkeet voivat siirtyä seuraavan parlamentin ja komission käsiteltäviksi. Vaalien jälkeen kestää vielä aikaa ennen kuin aktiivinen toiminta pääsee alkuun. Kovin suuria uusia aloitteita ei tämän perusteella lähitulevaisuudessa liene odotettavissa.