Uutinen

Komissiolta esitys EU:n tulliliiton uudistamisesta – alle 150 euron tavaroiden tullittomuus poistumassa

Komissiolta esitys EU:n tulliliiton uudistamisesta – alle 150 euron tavaroiden tullittomuus poistumassa

EU:n tulliliitto ollaan uudistamassa. Esityksen mukaan myös alle 150 euron arvoisista lähetyksistä maksetaan jatkossa tullia.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

19.5.2023

Share

Euroopan unionin tulliliittoa ollaan uudistamassa. Komissio pyrkii uudistuksella keventämään digitalisaation avulla raskaita tullimenettelyjä. Samalla ollaan poistamassa alle 150 euron tavaroiden tullittomuus.


Komissio tiedotti tällä viikolla esityksestään EU:n tulliliiton uudistamisesta. Tulliuudistuksen tavoitteena on yksinkertaisempi, älykkäämpi ja turvallisempi datavetoinen tulliliitto. Tullimenettelyjä pyritään ehdotusten mukaan korvaamaan datavetoisella lähestymistavalla. Komission mukaan uudistus yksinkertaistaa kaupan alan toimijoiden tulliraportointivelvoitteita.

Esityksen mukaan käyttöön ollaan ottamassa yksi yhteinen EU:n tullidatakeskus, joka korvaisi jäsenmaiden omat tullijärjestelmät. Tavoitteena on vähentää toimintakustannuksia jopa kahdella miljardilla eurolla. Tullidatakeskusta valvoisi uusi EU:n tulliviranomainen, millä pyritään parantamaan riskinhallintaa ja tullitarkastuksia. Komission ehdotuksen mukaan uusi datakeskus avataan verkkolähetyksille vuonna 2028 ja muut tuojat myöhemmässä vaiheessa.

Uudistuksen myötä vastuu tullivelvoitteiden täyttämisestä siirtyy kuluttajilta ja liikenteenharjoittajilta verkkoalustoille, joiden kautta tavaroita myydään EU:hun. Verkkoalustoista tulee varsinaisia tuojia, joiden vastuulla tulee olemaan, että tullit ja arvonlisävero maksetaan jo ostohetkellä. Tämä vahvistaa kuluttajan asemaa EU:ssa.

Uudistuksen myötä lopetetaan myös nykyinen alle 150 euron arvoisten tavaroiden tullittomuus. Komission mukaan tätä porsaanreikää käytetään tällä hetkellä hyväksi petostapauksissa. Tällä hetkellä tuontitulleja vältellään ilmoittamalla EU:hun saapuvien pakettien arvo liian alhaiseksi. Arviolta jopa 65 prosenttia saapuvista paketeista ilmoitetaan todellista arvoa alhaisemmaksi.

EU:n ulkopuolelta ostettavien tavaroiden tullien laskentaa helpotetaan myös siirtymällä neljään tulliluokkaan nykyisten tuhansien eri luokkien sijaan. Tullitulojen arvioidaan lisääntyvän noin miljardilla eurolla vuodessa uudistuksen myötä.

Komission ehdotukset siirtyvät seuraavaksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle jatkokäsittelyä ja hyväksyntää varten.