Uutinen

Erikoiskaupan liiton strategia uudistetaan – tavoitteena entistä vaikuttavampaa yhteistyötä yli toimialarajojen

Erikoiskaupan liiton strategia uudistetaan – tavoitteena entistä vaikuttavampaa yhteistyötä yli toimialarajojen

Erikoiskaupan liiton strategiaa tarkastellaan yhdessä jäsenten kanssa alkaneen kevään aikana.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

16.1.2024

Share

Kauppa elää keskellä murrosvaihetta. Erikoiskaupan liitto haluaa vastata kaupan alan haasteisiin kehittämällä toimintaansa ja kirkastamalla tehtävänsä ja tulevaisuuden roolinsa, jota menestyminen edellyttää.


Erikoiskaupan liitto ETU ry käy läpi strategiaansa alkuvuoden aikana. Strategiatyöhön otetaan tiiviisti mukaan kaikki jäsenyhdistykset. Tavoitteena on yhdessä löytää suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Prosessin aikana pyritään löytämään keinot olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen mahdollisimman vaikuttavasti. 

Strategiatyön ytimessä on kirkastaa yhdistyksen visio kantamaan 2030-luvulle asti. Uuden vision ja mission lisäksi strategiaprosessin aikana tullaan tarkastelemaan toiminnan läpileikkaavia arvoja sekä määrittelemään strategiset teemat ja niiden toteutus. 

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen näkee alkuvuonna aloitetun strategiatyön luonnollisena jatkeena yhdistyksen toiminnan kehitystyössä.  

”Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana kehittäneet vahvasti toimintaamme. Olemme kehittäneet jäsenpalveluitamme ja samalla panostaneet liiton omaan viestintään ja edunvalvontatyöhön. Nyt on oikea aika tarkastella suuntaa ja katsoa yhdessä mitä haluamme olla ensi vuosikymmenen alkaessa.” 

Suomessa toimivia käyttötavarakauppaan keskittyneitä yrityksiä edustavan Erikoiskaupan liiton jäsenistö koostuu 13 eri toimialoilla toimivasta toimialajärjestöstä. Jäsenet edustavat muun muassa optista alaa, rakentamisen ja sisustamisen toimialaa sekä muoti- ja urheilukauppaa.  

Erikoiskaupan liiton hallituksen puheenjohtajana toimiva Petri Salo pitää yhteistyötä erilaisten yritysten ja toimialojen välillä tärkeänä.  

”Avoin keskustelu ja työ yhteisten tavoitteiden eteen on palkitsevaa. Eri aloilla toimivat ihmiset voivat oppia paljon toisiltaan ja saada uusia oivalluksia oman yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä olemme edistäneet Edussa ja strategiatyön yksi keskeinen tavoite on yhteisen tekemisen lisääminen.” 

Erikoiskaupan liiton strategiatyö toteutetaan yhteistyössä konsulttitalo Milttonin kanssa. Strategiatyöhön osallistuu kaikki jäsenyhdistykset ja prosessin aikana kuullaan myös tärkeimpien sidosryhmien edustajia. Strategiatyön on tarkoitus valmistua kevään 2024 aikana.