Erikoiskaupan liitto ETU ry:n tehtävänä on edistää suomalaista erikoiskauppaa ja sen menestystä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Olemme tehneet työtä erikoiskaupan ja -palveluiden eteen jo yli 100 vuotta – ja työ jatkuu.

ETU - erikoiskaupan edun edistäjä

Erikoiskauppa on merkittävä työllistäjä ja hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Yli puolet kaikesta kaupasta on erikoiskauppaa ja työllistämme noin 63 000 ihmistä. Yksin Etuun kuuluvien liittojen ja yhdistysten jäsenyritykset työllistävät 41000 ihmistä, ja niiden liikevaihto on 16 miljardia.

Edulla on tärkeä roolinsa suomalaisessa erikoiskaupassa, sillä olemme tehneet töitä alan eteen jo vuodesta 1920. Johdonmukainen yli rajojen ulottuva yhteistyö on kaiken tekemisemme peruskivi.

Tärkein tehtävämme on luoda parhaat olosuhteet erikoiskaupan alalle ja palveluille. Edistämme erikoiskaupan ja jäsentemme menestystä tekemällä vaikuttamistyötä, tiedotusta, tutkimusta ja järjestämällä koulutusta.  Tartumme rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Vaikutamme suomalaisen erikoiskaupan puolesta

Erikoiskaupan liitto ETU tuo suomalaisessa yhteiskunnassa esiin erikoiskaupan tärkeää asemaa ja merkittävyyttä. Ajamme jäsentemme etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Edistämme jäsenliittojemme ja kaikkien erikoiskaupassa työskentelevän suomalaisen menestyksen mahdollisuuksia.

Teemme vaikuttamistyötä perinteisten tapojen lisäksi oman verkkouutiskanavamme kautta, josta löytyvät erikoiskaupan uusimmat uutiset ja edunvalvontaan liittyvät teemat. Olemme erikoiskaupan sanansaattaja ja megafoni: teemme näkyviksi erikoiskaupan tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

Jäsenemme toimivat 13 eri erikoiskaupan alalla. Jäsenliittoihimme kuuluu 900 yritystä, jotka työllistävät 41 000 ihmistä. Jäsentemme liikevaihto on 16 miljardia euroa. Siksi erikoiskaupalla ja Erikoiskaupan liitolla on painoarvoa, ja äänellämme on merkitystä.

Erikoiskaupan tärkein puolestapuhuja Suomessa

Viemme päättäjille ja vaikuttajille tietoa, miten erilaiset päätökset ja säädökset vaikuttavat erikoiskaupan tulevaisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin. Pyrimme samalla tuomaan lakien valmistelijoille ja tekijöille olennaista tietoa erikoiskaupasta. Kerromme verkkouutiskanavamme kautta erikoiskaupan tärkeimmät uutiset ja siihen olennaisimmin vaikuttavat päätökset ja ilmiöt. Toiminnallamme tuomme yhteiskunnalliseen keskusteluun erikoiskaupan näkökulman ja tarpeet.

Tasapuoliset pelisäännöt takaavat toimivat markkinat - Erikoiskaupan liiton tavoitteet EU:n parlamenttikaudelle 2024–2029

Olemme julkaisset erikoiskaupan liiton EU-ohjelman parlamenttikaudelle 2024–2029.

Erikoiskaupan liiton EU-ohjelma 2024


Tavoitteemme vuosien 2023-2027 eduskunnan vaalikaudelle

Olemme julkaisseet erikoiskaupan tavoiteohjelmat seuraavalle vaalikaudelle 23.11.2023. 

Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelma

Erikoiskaupan yhteinen tavoiteohjelma

Yhteisessä ohjelmakokonaisuudessa on Erikoiskaupan liiton lisäksi Kirjakauppaliiton, Lääketeollisuuden, Muoti- ja urheilukaupan, Näkeminen ja silmäterveys NÄEn, Rakentaminen ja sisustus RASIn sekä Sailab -Medtech Finlandin tavoitteet.
 

Järjestöyhteistyö

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme erikoiskaupan menestyksen mahdollisuuksien edistämisessä ja edunvalvonnassa ovat jäsenliittojemme ja nämä keskeiset järjestöt ja toimijat:

Erikoiskaupan liiton jäsenliitot

Edun jäsenliitot edustavat hyvin laajasti erikoiskauppaa Suomessa. Erikoiskaupan liiton 13 jäsenen kautta tavoitamme yli 41 000 alalla toimivaa suomalaista. Jäsenemme osallistuvat kiinteästi Edun toimintaan, ja jatkuva keskustelu eri erikoiskaupan toimialojen kanssa varmistaa, että vaikuttamistyömme kohdistuu oikein ja hyödyttää alaa.

Kaupan liitto

Etu palvelee jäsenistönsä etuja vaikuttamalla kansalliseen päätöksentekoon yhteistyössä muiden kaupan alan vahvojen toimijoiden kanssa. Yksi tärkeimmistä kumppaneistamme erikoiskaupan etujen ajamisessa ja alan kehittämisessä on Kaupan liitto. Yhteistyömme on kiinteää, olennaista ja tärkeää.

Näissä Kaupan liiton valiokunnissa vaikutamme

Suomen Yrittäjät

Etu tekee yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa. Suomen Yrittäjien kanssa tehty yhteistyö edistää koko erikoiskaupan toimintamahdollisuuksia. Erityisen hyvin Suomen Yrittäjät tuntee suomalaisten yrittäjien tarpeet ja toiveet, mikä auttaa myös erikoiskaupan yrittäjäkenttää – onhan suuri osa erikoiskaupasta yrittäjävetoista. Vaikutamme erikoiskaupan kannalta olennaiseen päätöksentekoon yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa. Etu tuo erikoiskaupan ääntä kuuluviin Suomen Yrittäjien työryhmissä ja valiokunnissa.

Näissä Suomen Yrittäjien valiokunnissa vaikutamme

EuroCommerce

Ajamme toimialojemme etua kotimaassa ja kansainvälisesti. Olemme koko Euroopan kauppaa edistävän EuroCommercen jäsen, ja teemme vaikuttamistyötä seuraamalla EU-tasolla muun muassa sisämarkkina-, kauppapolitiikka- ja ympäristövaliokuntien työtä. Yhteistyön myötä olemme jatkuvasti ajan tasalla suunnitteilla olevista erikoiskauppaan vaikuttavasta sääntelystä koko Euroopan laajuisesti.

"EuroCommerce on onnekas voidessaan luottaa Edun aktiiviseen osallistumiseen eurooppalaisessa vaikuttamistyössä. Etu tuottaa meille arvokasta tietoa suomalaisesta tuote- ja palvelukaupasta. Näkökulmien ja kansallisten erityistarpeiden ymmärtäminen tekee työstämme EU:ssa yhä merkityksellisempää", Christian Verschueren, EuroCommercen pääsihteeri vuosina 2011–2021.

Tutustu jäsenpalveluihimme täällä