Erikoiskaupan tulevaisuus on asiakkaiden mutta myös kauppiaiden, yrittäjien ja alaa kehittävien järjestöjen käsissä. Siksi Etu tekee tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä läpi koko kaupan ja yrittäjyyden kentän.

Yhteistyö on erikoiskaupan etua - Kaupan liiton valiokuntavaikuttaminen

Digitaalinen kauppa

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, Erikoiskaupan liitto Etu ry

Kemikaali- ja tuoteturvallisuus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry
Kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala, Stark Suomi Oy 
Johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (siht.), Kaupan liitto

 

Koulutus           

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen, Elektroniikan tukkukauppiaat ry
Toiminnanjohtaja Mika Rönkkö Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Department Manager Christel Björkman, Akateeminen Kirjakauppa Oy

Laki, kuluttajaoikeus ja tietosuoja

Johtaja Jukka Ropponen, Etu ry

Maksuväline    

Asiantuntija Andreas Ögård , Fashion Finland ry

Talous- ja veropolitiikka

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen, Etu ry

Turvallisuus      

Kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala, Stark Suomi Oy

Työelämä          

Toimitusjohtaja Eero Ukkonen, Relove Oy
HR-päällikkö Pia Kaira, Instru Optiikka, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry
Henkilöstöjohtaja Kristian Tötterman, Suomalainen Kirjakauppa Oy, Kirjakauppaliitto

Kauppapolitiikka 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry

Yhdyskuntasuunnittelu

Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry

Ympäristö ja energia

Toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää, Muoti- ja urheilukauppa ry                    
Toimitusjohtaja Minna Liuksiala, RASI ry