Uutinen

Uudet askeleet kohti hiilineutraaliutta – kaupan alan vähähiilisyystiekartta päivitetty

Uudet askeleet kohti hiilineutraaliutta – kaupan alan vähähiilisyystiekartta päivitetty

Kuljetusten päästöjä voidaan vähentää tehostamalla kuljetusketjua, esimerkiksi optimoimalla reittisuunnittelua ja yhdistämällä kuljetuksia.
Teksti Erikoiskaupan liitto ETU
Share

25.6.2024

Share

Vuonna 2020 laadittu kaupan alan hiilitiekartta on saanut päivityksen vastauksena viime vuosien merkittäville muutoksille. Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartassa keskitytään kaupan alan arvoketjujen hallintaan, resurssitehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen, korostaen erityisesti yhteistyön ja kunnianhimoisten toimien tärkeyttä.


Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2020 kaupan ala laati Kaupan liiton johdolla hiilitiekartan. Viime vuosien suuret muutokset, kuten COVID-19 seuraukset, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, ovat tehneet tarpeelliseksi päivittää hiilitiekarttaa. Myös kaupan alan globaalit riippuvuudet ja EU-tason kiristyvät vastuullisuusraportoinnin vaatimukset ovat korostaneet tarvetta päivitykselle.

Kesäkuussa 2024 julkaistiin Kaupan liiton johdolla työstetty Uusiutuva kauppa 2035 – Kaupan alan vähähiilisyystiekartta, osa 2. Tiekartan laatimiseen osallistuivat Erikoiskaupan liitto Etu, Päivittäistavarakauppa ja Teknisen Kaupan Liitto. Päivitetyssä hiilitiekartassa keskitytään arvoketjujen hallintaan, resurssitehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen.

”Ilmastonmuutos ei kunnioita rajoja eikä yritysten päästölähteitä. Eri toimialojen, yritysten ja kuluttajien valinnoilla on suuri vaikutus. Vaikka kaupan omat päästöt edustavat Suomen kokonaispäästöistä alle yhtä prosenttia, alan yritysten ilmastotoimilla on laaja vaikutus koko arvoketjuun ja asiakkaiden mahdollisuuksiin elää kestävämmin”, toteaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto Uusiutuva kauppa 2035 -julkaisussa.

Vähähiilisyystiekartan tavoitteena on tunnistaa ja vähentää kaupan alan yritysten toimintaan liittyviä päästöjä. Vähähiilisyystiekartan pääpainona on käsitellä hiilipäästöjä kaupan alan koko arvoketjussa, jotta kokonaispäästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi. Painotus on erityisesti scope 3 -päästöissä, eli organisaation tai toiminnan epäsuorissa kasvihuonepäästöissä, koska nämä muodostavat lähes 98 prosenttia kaupan kokonaispäästöistä. Vähähiilisyystiekartta korostaa myös yhteistyön ja kunnianhimoisten toimien tärkeyttä, jotta kaupan alalla saavutettaisiin hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Erikoiskauppa vähähiilisyystiekartassa

Erikoiskauppa käsittää 13 kaupan eri toimialaa, joista suurimpina rautakauppa, kodintekniikka ja huonekalukauppa. Suomessa toimivia erikoiskaupan yrityksiä on noin 23 000.

Erikoiskaupan päästöt muodostavat noin 36 % (10,2 MtCO2e) kaupan alan kokonaispäästöistä, ja ne keskittyvät muun kaupan tavoin erityisesti myytävien tuotteiden valmistuksen ja käytön aikaisiin päästöihin. Erikoiskaupassa tuotteiden valmistusprosessi voi olla korkeapäästöistä erityisesti rakennustarvikkeiden, kuten eristemateriaalien, osalta. Lisäksi erikoiskaupassa tuotteiden nopea vaihtuvuus muun muassa vaateteollisuuden osalta vaikuttaa päästöintensiteettiin.

“Erikoiskaupan tuotantoketjut ovat tyypillisesti usein pitkiä ja globaalisti pirstoutuneita. Koska ostetut tuotteet ja palvelut ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä alan päästöihin, voidaan niiden kautta vaikuttaa oleellisesti alan päästöihin. Tämä voi käytännössä olla esimerkiksi hankintakriteerien asettamista tuotteiden ja palvelujen päästötietojen perusteella tai vähähiilisen valikoiman kasvattamista”, kertoo Erikoiskaupan liitto Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

”Kuluttajien näkökulmasta on myös hyvä tiedostaa, että suomalaisen erikoiskaupan etuna esimerkiksi kiinalaisiin halpaverkkokauppoihin nähden on vastuullisuus. Sen kaupat pystyvät jatkossa myös todentamaan. Kovin usein kiinalaiset kilpailijat hankkivat kilpailuetua esimerkiksi välttelemällä kuluttajansuoja-, tuoteturvallisuus- ja ympäristövelvoitteita”, Pöllänen jatkaa.

Tutustu Uudistuva kauppa 2035 – Kaupan alan vähähiilisyystiekarttaan >