Uutinen

Toimialapäivässä etsittiin ratkaisua nuorten lukuinnon nostamiselle - ”Tuokaa kirjoja tarjolle nuorten luokse”

Toimialapäivässä etsittiin ratkaisua nuorten lukuinnon nostamiselle - ”Tuokaa kirjoja tarjolle nuorten luokse”

Kirjakauppaliiton Toimialapäivää vietettiin 21.5. kokoushotelli Hanasaaressa
Teksti Taija Lintumäki, kuva: Kirjakauppaliitto
Share

23.5.2024

Share

Toimialapäivä 2024 kokosi yhteen kirja-alan vaikuttajia ja asiantuntijoita käsittelemään alan ajankohtaisia kysymyksiä ja tulevaisuuden haasteita. Päivän aikana kuultiin monipuolisia esityksiä, joissa käsiteltiin muun muassa arvonlisäveron korotusta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kuultiin nuorten vahvoja ajatuksia lukemisesta.


Medialiiton ekonomisti Olli-Pekka Paasivirta nosti esille Suomen kirja-alan haasteet arvonlisäveron osalta. Lukemisen tukemiseksi kirjoihin on sovellettu alennettua 10 prosentin verokantaa. Keväällä 2022 EU hyväksyi direktiivin, joka mahdollistaa jäsenmaissa kirjojen arvonlisäveron pudotuksen nollaan prosenttiin. Kirjojen verotus on kuitenkin Suomessa muuttumassa täysin päinvastaiseen suuntaan, kun hallitusohjelmaan kirjattiin verokannan nosto kymmenestä 14 prosenttiin. Jatkossa Suomi verottaa kirjoja toiseksi kireimmin EU:ssa, edelle menee vain Tanska.

Paasivirta huomautti, että kirjojen ALV:n korotus tuo Valtiovarainministeriön laskelman mukaan 16 miljoonan euron lisätulot valtiolle, eli kiristyksen merkitys on valtiontalouden näkökulmasta vähäinen.

”Kirja-alan kustannuksiin ja kilpailukykyyn vaikutus on kuitenkin merkittävä. Kirjakauppoja on haastanut viime vuosina esimerkiksi oppimateriaalien siirtyminen pois myyntituloista ja nuorison kasvava ajankäyttö sosiaalisessa mediassa. Veronkorotus tulee näkymään joko kannattavuushaasteena tai sitten kuluttajahinnoissa. Molemmat vaihtoehdot vähentävät suurella todennäköisyydellä kirjojen kulutusta, mihin meillä ei yhteiskuntana enää ole varaa”, kommentoi Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

”Kun pohditaan, mistä talouskasvu tänä päivä tulee, tulee se innovaatioista ja oppimisesta”, totesi Paasivirta.

Lavalla käsiteltiin myös ajankohtaisia edunvalvonnan asioita. Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho nosti esiin tekoälyn lisääntyneen käytön ja sääntelyn tarpeellisuuden. Kirja-alalle merkittävä näkökulma on esimerkiksi se, miten tekoälyä syötetään tiedolla, ja kuinka laillinen ja laiton tiedon louhinta vaikuttaa alaan.

Karlsson korosti vuoden vaihteessa voimaan astuvan metsäkatoasetuksen vaikutuksia.

”Asetus tarkoittaa, että meidän täytyy jatkossa pystyä kertomaan kirjassa käytetyn materiaalin alkuperä aina geolokaatiota myöten. Ja näiden tietojen on siis kuljettava jälleenmyyjälle saakka. Kirjakauppojen osalta asetus koskee paperi- ja puutuotteiden lisäksi esimerkiksi kumi, muovi ja suklaa -tuotteita. Lisäksi asetus tuo mukanaan raportointivelvoitteita”, Karlsson totesi.

Nuorisopaneelissa toivottiin apua mieluisan kirjan löytämiseen

Suomalaisten lukutaito ja PISA-tulosten tippuminen ovat puhuttaneet viime aikoina. PISA-tulosten trendi on ollut laskeva vuoden 2006 huipputuloksista lähtien, eli lähes kaksi vuosikymmentä. Nuorten lukuhalukkuutta käsitellään usein asiayhteydessä, joten tapahtumassa myös nuoret pääsivät ääneen. Yläkoulu- ja lukioikäiset panelistit avasivat ajatuksiaan lukemisen ja kirjallisuuden ympäriltä.

Paneelistit pohtivat, miten nuoret voivat löytää kiinnostavia kirjoja. Kirjavaihtoehtojen runsaus nousi useassa puheenvuorossa esteeksi ja niistä valitseminen työlääksi. Nuoret toivoivatkin panostusta tiiviisiin kirjavinkkeihin ja kirjojen esilletuontiin nuorten ympäristöissä.

”Tuokaa kirjoja tarjolle nuorten luokse”, totesi lukio-opiskelija Venla Korhonen.

”Joskus aikaisemmin koulussa on ollut kirjaston pitämiä kirjavinkkitunteja, ne oli hyviä”, kertoi yhdeksäsluokkalainen Ida Helminen.

Kirjojen inspiroivuus nousi myös esille nuorten pohtiessa halukkuuttaan lukea. Klassikkopainotteisten ryhmätöiden vastapainona kehuttiin valinnaisaineina suoritettua kirjallisuuden kurssia, jossa kirjavalinnat tehtiin nuorten toimesta ja analyysi lukupiirissä.

”Paneeli sai tosi paljon kiitosta siitä, että annettiin tilaa heille, keitä asia eniten koskettaa. Nuoret ovat tässäkin asiassa parhaita asiantuntijoita. Oli hienoa huomata, että paneelisteista huokui myös innostusta kirjallisuutta kohtaan”, kommentoi paneelin vetänyt Ilona Vuori.

Kirjakauppaliiton Toimialapäivää vietettiin aurinkoisessa Espoon Hanasaaressa 21.5.2024.