Näkökulma

Kirjakauppaliitto vetoaa: Suomen laskettava kirjojen arvonlisävero nollaan mahdollisimman pian

Kirjakauppaliitto vetoaa: Suomen laskettava kirjojen arvonlisävero nollaan mahdollisimman pian

Kirjakauppaliitto esittää sanomalehtien, aikakausilehtien ja kirjojen arvonlisäveron siirtämistä EU:n sallimaan nollaverokantaan.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

16.3.2022

Share

Suomalaista kirjakauppa-alaa edustava Kirjakauppaliitto vetoaa yhdessä muiden kirja- ja kustannusalan järjestöjen kanssa hallitukseen, että Suomi alentaisi sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen arvonlisäveron nollaan mahdollisimman pian.


Kirjakauppaliitto muistuttaa, että luotettava media ja riippumaton journalismi ovat välttämättömiä toimivalle demokratialle ja sitä pitää tukea. Tämä edellyttää panostamista lukemiseen ja lukutaidon oppimiseen. Lukeminen tukee oppimista ja osaamista ja luo perustan Suomen menestykselle.

Euroopan unionin tuore päätös arvonlisänverotuksen uudistamisesta mahdollistaa kirjojen ja lehtien siirtämisen nollaverokantaan. Uuden EU-direktiivin myötä jäsenvaltiot voivat tasapuolisesti edistää tiedonvälitystä, kulttuuria, sivistystä ja kansalliskieliä osana verojärjestelmää.

”Suomen tulisi tarttua mahdollisuuteen ja alentaa kirjojen ja lehtien arvonlisäverotusta. Lukemisen verottaminen ei ole kannattavaa, jos todella halutaan tukea suomalaisten lukemista ja lukutaidon kehittymistä”, sanoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Kirjakauppaliiton mielestä arvonlisäverokannan alentaminen on paras keino tukea media-alaa. Verotuksen keventäminen ei edellytä poliittisilta päättäjiltä sisältöjen arvottamista, vaan se koskisi kilpailuneutraalisti kaikkia painettuja ja sähköisiä kirjoja ja lehtiä ja parantaisi sananvapauden edellytyksiä.

Elinvoimainen media-ala tuottaa useita myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle. Kirjakauppaliitto muistuttaa, että monipuolinen ja luotettava media lisää yhteiskunnan resilienssiä disinformaatiota vastaan ja tuottaa työtilaisuuksia luovalle alalle ja tieteeseen sekä lisää kulttuurista ymmärrystä ja hyvinvointia.