Uutinen

Tiesitkö tämän erikoiskaupasta ja EU:sta?

Tiesitkö tämän erikoiskaupasta ja EU:sta?

Sunnuntaina valituilta uusilta europarlamentaarikoilta toivotaan kaupan alan ja yritysten huomioimista tulevalla parlamenttikaudella.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

7.6.2024

Share

Euroopan unioni vaikuttaa monella tapaa suomalaisiin erikoiskaupan yrityksiin. Sunnuntain EU-vaaleilla on merkitystä myös kaupalle ja niille yli sadalletuhannelle suomalaiselle, jotka työskentelevät erikoiskaupan parissa.


Tiesitkö, että kauppa työllistää yli 20 miljoonaa eurooppalaista?

Tiesitkö, että Suomessa on yli 20 000 erikoiskaupan parissa toimivaa yritystä?

Tiesitkö, että terveysalat ovat tärkeä osa erikoiskauppaa?

Kaupan alan merkitys suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta tulee huomioida myös eurooppalaisessa päätöksenteossa. Tarvitsemme jatkossakin kilpailukykyisiä ja vastuullisesti toimivia kaupan alan yrityksiä.

Kaupan alan monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden varmistaminen on Erikoiskaupan liiton keskeisin tavoite niin kotimaassa kuin Euroopan laajuisesti. Kaikessa kauppaa koskevassa sääntelyssä tulee huomioida kaupan eri toimialojen ja yritysten eroavaisuudet.

Erikoiskaupan parissa toimiville lukuisille pk-yrityksille pitää antaa mahdollisuus sopeuttaa toimintaansa muuttuvassa sääntelykentässä. Ennakoitavuus ja johdonmukaisuus pitää olla keskeisiä arvoja kaikessa sääntelytyössä.

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen korostaa hyvän sääntelyn merkitystä suomalaisille erikoiskaupan yrityksille.

”Tasapuoliset kilpailuolosuhteet hyödyttävät eurooppalaisia kuluttajia ja rohkaisevat suomalaisia erikoiskauppiaita ottamaan kasvun askeleita vientimarkkinoilla. Ansaitsemme yhdessä hyvää ja toimintaa kehittävää sääntelyä”, Pöllänen tiivistää.

Keskeisiä teemoja erikoiskaupalle tulevalla parlamenttikaudella ovat sääntelyn ennakoitavuus, tasapuolisten kilpailuedellytysten vahvistaminen, kuluttajalainsäädännön kehittäminen, kestävä vihreä siirtymä sekä tekoälyn sääntely.

Sääntelyn voimaantuloon riittävät siirtymäajat

Rauta- ja sisustuskauppa RASI ry pitää tärkeänä, että EU-sääntelyssä huomioidaan riittävän pitkät siirtymäajat. RASI:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala korostaa, että yritykset ovat monesti pulassa liian lyhyiden siirtymäaikojen kanssa.

”Hankintaprosessin keskimääräinen pituus monella erikoiskaupan toimialalla on noin 18 kuukautta. Nykyisin EU-sääntelyssä on noin 6–12 kuukauden siirtymäaika, mikä on aivan liian lyhyt monessa tapauksessa. Esimerkiksi rautakauppatuotteiden osalta pelkästään tuotteiden valmistus ja kuljetus voi kestää jo tämän aikaa”, Liuksiala toteaa.

Terveysalat ovat tärkeä osa erikoiskauppaa

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast muistuttaa, että erikoiskauppa ulottuu myös terveydenhuoltoon.

“Tasapuoliset kilpailuedellytykset ja toimivat markkinat koko EU:n alueellaovat tärkeitä myös optisella alalla”, Tast korostaa.

Kuluttajansuojalla yhteys kestävään kehitykseen

Erikoiskaupan liitto ajaa yhdenmukaista kuluttajansuojaa kaikissa EU-maissa. Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen pitää tärkeänä, että tuotteiden korjaamisesta tehdään nykyistä helpompaa.

” Kestävän kulutuksen edistämiseksi rikkoutuneiden tuotteiden korjaaminen tulisi olla ensisijainen vaihtoehto, jos tuotteella on oletettua käyttöikää jäljellä ja se on muuten hyväkuntoinen”, Luukkainen toteaa.

Tuotteiden ekologisuus ja kestävyys tärkeää erikoiskaupalle

Terveystuotekauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö korostaa puolestaan kestävän kehityksen merkitystä myös kaupan alalla.

”Elinympäristömme hyvinvointiin vaikuttava kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat avainasemassa tulevaisuuden kaupankäynnissä.Erikoiskaupassa halutaan tukea EU:n pyrkimyksiä parantaa tuotteiden ekologisuutta ja kestävyyttä”, Rönkkö näkee.

Lisää tietoa erikoiskaupan EU-tavoitteista löydät Erikoiskaupan liiton EU-ohjelmassa.