Näkökulma

Miksi EU on tärkeä meille suomalaisille ja Suomessa toimiville erikoiskaupan yrityksille?

Miksi EU on tärkeä meille suomalaisille ja Suomessa toimiville erikoiskaupan yrityksille?

Toimitusjohtaja Ulla Pölläsen mielestä EU on tuonut mukanaan paljon hyvää mutta samalla myös päänvaivaa erikoiskaupan yrityksille.
Teksti Ulla Pöllänen, Kuva: Ilkka Vuorinen
Share

6.5.2024

Share

EU-jäsenyys on tuonut paljon etua suomalaisille. Alati muuttuva sääntely tuo kuitenkin myös päänvaivaa yrityksille, kirjoittaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.


Euroopan unioni tuo hyvinvointia Suomelle. Yhteinen valuutta on helpottanut taloustoimia ja tuonut vakautta EU:n sisäiselle kaupalle ja investoinneille. Sisämarkkinat tarjoavat pääsyn yli 450 miljoonalle kuluttajalle, mikä edistää kauppaa ja talouskasvua.

Yksi EU-jäsenyyden merkittävimmistä eduista Suomelle on vapaus matkustaa, asua, opiskella ja työskennellä muissa jäsenmaissa. Tämä liikkuvuus on parantanut kulttuurivaihtoa, koulutusmahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille. Suomen hyöty on olla osa suurempaa yhteisöä, jolla on yhteiset arvot ja intressit.

EU tarjoaa Suomelle foorumin vaikuttaa kansainvälisiin asioihin. Pieni Suomi voi vaikuttaa Euroopan asioihin aktiivisella osallistumisella. Pääsemme myös vaikuttamaan EU:n sääntelyn sisältöön, vaikka EU:n säännösten aiheuttama hallinnollinen taakka ja kansallisen suvereniteetin heikkenemisestä keskustellaankin.

Yritysjohtajan taustalla ja vaikuttajaorganisaation luotsina olen sääntelyyn perehtyessäni ollut ymmälläni. Välillä on jäänyt epäselväksi mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja mitä hyvää uudet direktiivit ja asetukset tuovat mukanaan? Miten ihmeessä esimerkiksi verkkokauppojen maksutapojen esittämisjärjestys lopulta parantaa toimintaympäristöä tai suojaa kuluttajaa? Olen ymmärtänyt, että kuluttajaa suojaa luotolla maksaminen ja yrityksiä rassaa jatkuvat muutokset.

Entä miten yritysten välisten maksuaikojen rajoittaminen auttaa maahantuontivaltaista Suomessa toimivaa erikoiskauppaa? Kassavarat loppuvat, kun tuotevalikoimaa rakennetaan sesonkeja etukäteen, loputtomasti ei kauppa voi riskiä kantaa, vaan rahoitus ja riski halutaan hoitaa yhdessä tavaraa myyvien kumppaneiden kanssa. Jos maksuaikojen sääntelyn seurauksena valikoimat supistuvat ja laajan valikoiman saatavuus heikkenee, niin kauppa kuihtuu ja ruokimme kansainvälisen verkkokaupan menestystä Suomen kustannuksella.

Suomessa toimiva erikoiskauppa haluaa olla mukana edistämässä hyvää sääntelyä, jolla vahvistetaan erikoiskaupan kilpailuedellytyksiä ja kehitetään kuluttajalainsäädäntöä. Liputamme ennakoitavan ja johdonmukaisen sääntelyn puolesta, joka sallii yrityksille riittävän ajan sopeuttaa toimintaansa muutosten mukana. Tasapuoliset kilpailuolosuhteet hyödyttävät eurooppalaisia kuluttajia ja rohkaisevat suomalaisia erikoiskauppiaita ottamaan kasvun askeleita vientimarkkinoilla. Ansaitsemme yhdessä hyvää ja toimintaa kehittävää sääntelyä. Siihen EU:lla on kaikki edellytykset.

Vaikka EU-jäsenyyteen liittyy haasteita, suomalaiset yleisesti tiedostavat sen edut – erityisesti liikkumisvapauden, vakauden, turvallisuuden, vaurauden ja geopoliittisen vaikutuksen. Tänä vuonna pidetään jälleen tärkeät EU-vaalit. Niissä äänestämällä voimme maana jatkaa aktiivista toimintaamme Euroopan tulevaisuuden muokkaamisessa.

Kirjoittaja Ulla Pöllänen on erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtaja, jonka sydämen asia on erikoiskaupan esilletuominen ja menestyksen edistäminen. Vapaa-ajalla Ulla edistää omaa hyvinvointiaan voimailemalla ja mökkeilemällä.

Lue lisää Erikoiskaupan liiton EU-tavoitteista