Uutinen

NÄE ry haluaa turvata hoitoonpääsyn ja kohdentaa verovarat tehokkaasti

NÄE ry haluaa turvata hoitoonpääsyn ja kohdentaa verovarat tehokkaasti

Hallitusohjelmaan tarvitaan vahvoja kirjauksia hoitoonpääsyn parantamiseksi, näkee NÄE ry.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

12.5.2023

Share

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry pitää tärkeänä, että hallitusohjelmassa turvataan laadukkaat ja oikea-aikaiset silmäterveyspalvelut. Yksityisiä optikkoliikkeitä ja muita alan toimijoita edustava järjestö esittää kolmea toimenpidettä, joiden avulla parannetaan hoitoon pääsyä ja samalla säästetään kustannuksista.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuus ja erityisesti rahoituksen riittävyys ovat nousseet keskeiseksi teemaksi käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa. Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) on julkisuudessa hämmästellyt hyvinvointialueiden rahoitusvajetta ja sote-kulujen kuuden miljardin euron kasvua vaalikauden loppuun mennessä.

NÄE ry kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteisiin kuuluu verovarojen kohdentaminen tehokkaasti. Järjestö esittää julkisen sektorin kustannusten avaamiseen laskentamallia, jonka avulla voidaan valita kustannustehokkain palvelun tuottaja.

Yhdistyksen toimitusjohtaja Panu Tast näkee, että kustannusten avaaminen parantaisi tehokkuutta ja johtaisi siihen, että yksityistä sektoria hyödynnettäisiin nykyistä enemmän. Tastin mukaan tämä johtaisi noin 30 miljoonan euron säästöihin.

Yksityisen sektorin palveluita voitaisiin NÄE ry:n mielestä hyödyntää lisäämällä palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelin tarjoaminen pitäisi yhdistyksen mielestä muuttaa velvoittavaksi, silloin kun tarvittava palvelu on saatavilla markkinoilta samaan hintaan tai edullisemmin kuin julkisessa terveydenhuollossa. Palveluseteleillä olisi yhdistyksen mukaan myös korjaava vaikutus silmäterveydenhoidon kroonisiksi muuttuneisiin hoitojonoihin ja hoitotakuun ylittämiseen.

NÄE ry haluaa myös turvata hoitohenkilöstön riittävyyden väljentämällä terveydenhuollon kelpoisuusehtoja ja lisäämällä läheteoikeuden lääkärien lisäksi muille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tämä vapauttaisi silmälääkärit vaativimpiin tehtäviin. Lääkejakelun uudistaminen tasapuoliseksi ja kilpailuneutraaliksi on NÄE ry:n kolmas lääke silmäterveydenhuollon tämän hetken haasteisiin.