Uutinen

Kuluttaja-asiamies kehottaa kauppoja noudattamaan kuluttajansuojalakia reklamaatioissa

Kuluttaja-asiamies kehottaa kauppoja noudattamaan kuluttajansuojalakia reklamaatioissa

Teksti Erikoiskaupan liitto ETU
Share

29.1.2024

Share

Kuluttaja-asiamies on antanut ohjeistuksen kaupan alalle, korostaen kuluttajansuojalain velvoitteiden tärkeyttä reklamaatioiden käsittelyssä. Ohjeistus on seurausta valvonnan yhteydessä havaittuihin puutteisiin tavaran virheiden reklamaatioiden käsittelyssä.


Kuluttaja-asiamiehen mukaan on lainvastaista kiistää vastuu tuotteen virheestä vain takuun päättymisen perusteella. Myös kuluttajien ohjaaminen reklamoimaan tuotteen valmistajalle tai maahantuojalle on vastoin lakia. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että asiakkailla on oikeus asioida suoraan myyjän kanssa.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen painottaa, että tehokas ja asianmukainen reklamaatioiden käsittely ei ainoastaan ole lakisääteinen velvollisuus, vaan myös keino kasvattaa asiakasluottamusta ja parantaa yrityksen mainetta.

Ongelmien korjaamiseksi kaupoille on laadittu ohjeistus "Myyjän velvollisuudet kuluttajan reklamoidessa virheellisestä tavarasta". Ohjeistus kattaa myyjien vastuun virheiden oikaisussa, myyjän virhevastuun keston sekä kuluttajan oikeudet.

Lisäksi kuluttaja-asiamies suosittelee kauppojen henkilökunnalle tarvittavan koulutuksen järjestämistä kuluttajansuojasta ja reklamaatioiden käsittelystä. Tähän tarkoitukseen on Väänäsen mukaan tarjolla myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston oppimisympäristö KKV Kampus, joka tarjoaa oppimateriaalia muun muassa markkinoinnista, sopimuksista ja laskutuksesta kuluttajansuojan näkökulmasta.

Lue Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote