Uutinen

Kirja-ala odottaa sympatian lisäksi konkreettisia toimia alan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi

Kirja-ala odottaa sympatian lisäksi konkreettisia toimia alan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi

Suomessa toimivia kirjakauppoja edustava Kirjakauppaliitto peräänkuuluttaa konkreettisia toimia kirja-alan toimintaedellytysten vahvistamiseksi.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

29.3.2023

Share

Kirja-alan yhteisessä vaalikyselyssä kysyttiin eduskuntapuolueiden kantoja alaa edustavien järjestöjen vaalitavoitteisiin. Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlssonin odottaa vaalien jälkeen muodostettavalta hallitukselta konkreettisia toimia.


Kirja-alan yhteisessä vaalikyselyssä kysyttiin eduskuntapuolueiden kantoja alaa edustavien järjestöjen vaalitavoitteisiin. Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson odottaa vaalien jälkeen muodostettavalta hallitukselta konkreettisia toimia.

Suomalaista kirja-alaa edustavat järjestöt toteuttivat vaalien alla kyselyn eduskuntapuolueille. Vaalikyselyssä tiedusteltiin puolueiden näkökulmia alan vaalitavoitteisiin. Maaliskuun aikana toteutettuun kyselyyn vastasivat kaikki yhdeksän varsinaista eduskuntapuoluetta. Puoluekyselyn toteuttivat Kirjakauppaliitto ry, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen tietokirjailijat ry ja Suomen Kustannusyhdistys ry.

Kyselyssä tiedusteltiin puolueiden kantoja kuuteen kirja-alaa koskevaan esitykseen. Puolueista valtaosa kannatti kirjallisuuspoliittisen ohjelman aikaansaamista ensi vaalikaudella, vain perussuomalaiset olivat jokseenkin eri mieltä tavoitteen kanssa. Lukemisen arvonlisäveron alentaminen jakoi puoluekenttää enemmän. Kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja RKP olivat tavoitteesta jokseenkin eri mieltä, muiden kannattaessa tavoitetta varovaisesti. Virikesetelin käytön laajentamista koskemaan kirjallisuutta kannatti sen sijaan useampi puolue.

Kaikki puolueet suhtautuivat myönteisesti tavoitteisiin, jotka liittyivät kirjallisuusviennin vahvistamiseen, oppimateriaalihankintojen tasapuolisuuden lisäämiseen sekä lukutaidon ja oppimisen tukemiseen.
Kuva: Kirja-alan puoluekyselyn tulokset.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson pitää puolueiden vastauksia erittäin myönteisinä. Kirja-ala odottaa kuitenkin konkreettisia toimia tulevilta päättäjiltä kirja-alan elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ensi vaalikaudella.

”Kaikki ovat kirjojen ja kirjallisuuden puolella. Poliittiset päättäjät ovat huomioineet lukutaidon heikentymisen ja lukemisen vähentymisen. Puheiden ja sympatian lisäksi nyt tarvitaan vahvoja tekoja, jotta meillä olisi jatkossakin elinvoimainen kotimainen kirja-ala. ”

Suomessa toimiville kirjakaupoille viime vuodet ovat olleet haastavia. Laajennettu oppivelvollisuus leikkasi kirjakauppojen oppimateriaalimyynnin käytännössä kokonaan. Lukeminen ja kirjojen on muutenkin selvästi vähentynyt. Karlsson on toiveikas alan tulevaisuuden suhteen.

”Suomalaiset ovat lukijakansaa. Kirjakaupat pystyvät kehittämään toimintaansa ja vastaamaan kuluttajien odotuksiin. Poliittisilta päätöksentekijöiltä kaivataan kuitenkin vastuullisia toimia alan elinvoimaisuuden ja uudistumisen tukemiseksi.”

Lisätietoja kirja-alan puoluekyselyn tuloksista Kirjakauppaliiton verkkosivuilla.