Uutinen

Digikirjallisuuden myynti jatkaa kasvuaan – suomalaiset ostavat yli kaksi kertaa enemmän ääni- ja sähkökirjoja kuin painettuja

Digikirjallisuuden myynti jatkaa kasvuaan – suomalaiset ostavat yli kaksi kertaa enemmän ääni- ja sähkökirjoja kuin painettuja

Kirjakauppaliiton Laura Karlsson ja Suomen Kustannusyhdistyksen Sakari Laiho esittelivät kirjakaupan ajankohtaisia lukuja Kirjakillan Tammilounaalla 26.1.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Taija Lintumäki
Share

27.1.2023

Share

Kirjakauppaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys julkaisi tuoreita tilastoja viime vuoden kirjamyynnistä. Tilastojen mukaan digitaalisen kirjallisuuden myynti kasvoi reippaasti, kun taas painettujen kirjojen myynti laski. Oppikirjamyynnin loppuminen ja taloudellinen varovaisuus vaikuttaa kirja-alaan.


Kirja-alan digitalisaatio etenee vauhdilla, kertoo Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen julkaisemat vuoden 2022 kirjamyynnin pikatilastot. Kustantajat myivät viime vuonna 7 prosenttia vähemmän painettuja kirjoja kuin vuonna 2021. Ääni- ja sähkökirjojen myynti sen sijaan kasvoi kymmenen prosenttia, mikä nosti viime vuoden kokonaismyynnin samalla tasolle, kuin edeltävänä vuonna. Euromääräisestä myynnistä digikirjat kattavat jo 46 prosenttia kustantajien myynnistä. Kappalemäärissä digikirjoja myydään 2,5 kertaa enemmän kuin painettuja.

Kirjakaupoissa kuluttajamyynti heikkeni viime vuonna selvästi. Painettujen kirjojen myynti väheni 8,9 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti tietokirjallisuuden myynti laski, kun taas ulkomaisten kirjojen ja pokkareiden myyntiluvuissa nähtiin selvää kasvua. Laajennetun oppivelvollisuuden myötä oppikirjamyynti siirtyi pois kirjakaupoista, mikä laski myyntimääriä entisestää. Kirjakauppojen kokonaismyynti laski viime vuonna 12,6 prosenttia kun oppikirjamyynnin poistuminen lasketaan mukaan. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutusten lisäksi kirjakauppaa painoi Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlssonin mukaan yleinen epävarma taloustilanne ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen.

“Oppivelvollisuuden laajentaminen ja oppimateriaalien maksuttomuus vähentävät edelleen asiakasvirtoja, ja yleinen taloustilanne sekä kuluttajien varovaisuus näkyi erityisesti joulumyynnissä, joka on alalle kriittinen sesonki.”

Kirjakauppaliitto on huolissaan alan tulevaisuuden näkymistä. Alan heikkenevä kannattavuus on suuri haaste kirjakaupoille. Kirjakauppaliitto esittääkin joukon toimenpiteitä, joiden avulla suunta voidaan kääntää. Liiton aiemmin julkaisemat hallitusohjelmatavoitteet pitävät sisällään kirjojen arvonlisäveron poistamisen, virikesetelin käytön laajentamisen kirjallisuuteen sekä oppimissetelin käyttöönoton oppimateriaalihankintoihin.

Kirjakauppaliiton vaalitavoiteohjelma luettavissa kokonaisuudessaan täällä.