Uutinen

Kemikaaliviidakkoon selkeyttä – ”Kemikaalisäädökset ulottuvat nykypäivänä ihan kaikkeen”

Kemikaaliviidakkoon selkeyttä – ”Kemikaalisäädökset ulottuvat nykypäivänä ihan kaikkeen”

Terhi Kuljukka-Rabb toimii neljän liiton kemikaaliasiantuntijana.
Teksti Taija Lintumäki
Share

19.3.2024

Share

Yritykset ja organisaatiot kohtaavat monenlaisia haasteita pyrkiessään varmistamaan, että myytävät tuotteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia, käyttäjälle ja ympäristölle turvallisia. Asiantuntemusta tarvitaan, koska lainsäädäntö on monimutkaista ja kemikaalien käytön riskit monenlaisia. Erikoiskaupan liiton jäsentoimialat voivat hyödyntää liiton kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabbin osaamista.


Kuljukka-Rabb toimii neljän liiton kemikaaliasiantuntijana, Erikoiskaupan liiton lisäksi työpöydältä löytyy Kaupan liiton, Teknisen Kaupan liiton sekä Päivittäistavarakauppa PTY:n kemikaaliasioita. Kuljukka-Rabb onkin oppinut tunnistamaan eri jäsenkuntien tarpeet, ja samalla hän on päässyt hyödyntämään asiantuntemustaan laajasti.

”Vähittäiskaupan myyjän näkökulmasta on merkitystä esimerkiksi millaisessa pakkauksessa kemikaalit ovat ja mitä paketin päällä lukee, teknisessä kaupassa taas on monesti mentävä yhtä syvälle ainesosiin, kuin kemikaalien valmistajat”, Kuljukka-Rabb kertoo.

Kemikaaliasiantuntemuksella on EU-markkinassa kysyntää. Ei voi sanoa enää, että tieto ainoastaan lisää tuskaa, koska ilman tietoa ei voi edes toimia. Tietämyksen lisäämiseksi ja riskien vähentämiseksi Kuljukka-Rabb tuottaa jäsenille kuusi kertaa vuodessa julkaistavan Kemikaalitietopaketin. Paketti sisältää myös ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset. Kuljukka-Rabb välittää myös tietoa kaupan yritysten tarpeista erilaisissa viranomaisfoorumeissa ja käy kertomassa lainsäädäntöhankkeista jäsenyhdistysten omissa kokouksissa tarpeen mukaan. Tiedon välittämisen ohella Kuljukka-Rabbin työ painottuukin merkittävästi edunvalvontaan ja viranomaisyhteistyöhön.

”Kemikaalisäädökset ulottuvat nykypäivänä ihan kaikkeen. Suomessa meitä velvoittaa kemikaalilaki ja EU:n jäsenenä tukku EU-asetuksia, esimerkiksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista linjaava REACH-asetus. Säädösten osalta teen paljon tiedon suodattamista ja kohdentamista oikeille tahoille” Kuljukka-Rabb avaa.

Turvallisuuden merkitys kaupan alalla korostunut

Kuljukka-Rabb toimii myös Kaupan liiton turvallisuusasiantuntijana, ja pääsee hyödyntämään kemikaaliosaamistaan myös tässä roolissa. Isoimmat haasteet tällä puolella tulevat kuitenkin henkilökunnan kohtaamista uhkatilanteista. Viimeaikaiset tapahtumat ja kehityskulut ovat korostaneet tarvetta entistäkin vahvemmille turvallisuuskäytännöille.

”Erityisesti henkilökunnan turvallisuus on noussut esiin, kun asiakkaiden käyttäytyminen on muuttunut haastavammaksi. Toisen ihmisen kunnioitus unohtuu liian usein ja sorrutaan esimerkiksi häirintään kauppojen henkilökuntaa kohtaan. Myös väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet huolestuttavasti”, Kuljukka-Rabb toteaa.

”Yritykset tarvitsevat lisää keinoja henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi. Yhtenä keinona olisi saada liikelähestymiskielto säädettyä Suomeen nopeasti. Tällöin yritykset voisivat hakea lähestymiskieltoa liikkeeseen jatkuvasti häiriöitä aiheuttavilla henkilöillä ja turvata henkilökunnan turvallisuutta, kun muu ei auta ”, Kuljukka-Rabb lisää.

Kuljukka-Rabb muistuttaa, että työnantajina yritykset ottavat vakavasti lakisääteiset velvollisuutensa varmistaa työntekijöidensä kaikinpuolinen turvallisuus. Lainsäädännön kehittämisen lisäksi tämä vaatii asianmukaisten työkäytäntöjen tarjoamista, uusien työntekijöiden perehdytystä ja säännöllistä harjoittelua. Alana kauppa voi herätellä ihmisiä ja vaikuttaa asenteisiin muun muassa osallistumalla eri yleisöille suunnattuihin kampanjoihin. Tällekin on varmasti tarvetta myös jatkossa.

”Esimerkiksi litiumioniakkujen oikea käsittely myymälässä on merkittävä turvallisuutta lisäävä toimi. Väärin käsiteltynä näistä tulee todellinen tulipaloriski. Kaupan liiton, Recserin, STEKin ja Tukesin kanssa tuotettu Akkuopas on erinomainen perehdytyksen väline kaupan henkilökunnalle”, Kuljukka-Rabb muistuttaa näin kesätyösesongin kynnyksellä.