Uutinen

Kaupunkikeskustojen ja kivijalkakaupan tulevaisuus kiinnostaa – ”Tarvitaan rohkeaa visiointia ja päättäväisyyttä toteuttaa muutoksia”

Kaupunkikeskustojen ja kivijalkakaupan tulevaisuus kiinnostaa – ”Tarvitaan rohkeaa visiointia ja päättäväisyyttä toteuttaa muutoksia”

Tampereen keskusta on kokenut suuren muodonmuutoksen viime vuosina ja kaupungin keskustan kehittäminen jatkuu.
Teksti Markus Kalmi, Kuva: Markus Kalmi
Share

7.9.2023

Share

Hiljenevät kaupunkikeskustat ja kivijalkakauppojen haastava tilanne ovat nousseet vahvasti esille julkisessa keskustelussa viime aikoina. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen toivoo kaupungeilta rohkeita visioita ja päättäväisiä toimia keskustojen elävöittämiseksi.


Perinteinen kivijalkakauppa elää keskellä suurta murrosvaihetta. Verkkokaupan lisääntyminen, kulutustottumusten muutos ja suomalaisten ostovoiman heikentyminen näkyvät myös kivijalkakaupan asiakasmäärissä. Kaupunkien keskustat ovat hiljentyneet etätyön yleistyessä ja kaupunkien laitamille sijoitettujen kauppakeskusten houkutellessa asiakkaita.

Erikoiskaupan liitto on tavannut eri kaupunkien edustajia vuoropuhelun lisäämiseksi kaupunkikeskustojen tilanteesta. Aihepiiri kiinnostaa kaupunkien päättäjiä ja useassa kaupungissa on perustettu keskustayhdistyksiä vahvistamaan keskustojen houkuttelevuutta. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen vieraili elokuun lopulla Seinäjoella keskustelemassa ja kuulemassa kaupungin toimista keskusta-alueen kehittämisessä.

Seinäjoki on viime vuosina ryhtynyt päättäväisiin toimiin keskustan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunki on muun muassa kaavoittanut keskusta-alueelle paljon uusia asuntoja ja investoinut erityisesti asemanseudun kehittämiseen. Kaupungissa järjestetään paljon erikokoisia tapahtumia, jotka houkuttelevat ihmisiä asioimaan myös keskustassa. Ulla Pöllänen kiinnitti tapaamisen yhteydessä huomiota erityisesti kaupungin päättäjien ja virkahenkilöiden yrittäjämyönteiseen asenteeseen.

”Yrittäjyys on vahvasti läsnä ja se huomioidaan kaupungin päätöksenteossa. Seinäjoella tehdään hyvää ja syvää yhteistyötä yrittäjien kanssa. Yrittäjien ääni kuuluu vahvasti toiminnan kehittämisessä.Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen kehottaa kaupunkeja visioimaan rohkeasti ja toteuttamaan keskustojen kehittämishankkeet päämäärätietoisesti.

Kaupunkikeskustakonferenssi keräsi kaupunkikehittäjät Tampereelle ja Lempäälään

Toimitusjohtaja Pöllänen toimii Elävät kaupunkikeskustat ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. Valtakunnallinen kaupunkikeskustayhdistys järjesti vuosittaisen kaupunkikeskustakonferenssin tänä vuonna Tampereella ja Lempäälässä. Pölläsen lisäksi konferenssin osallistuivat Erikoiskaupan liitosta edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Markus Kalmi. Konferenssi keräsi yhteen keskustayhdistysten vetäjiä, kaupunkien edustajia ja yrittäjiä.

Konferenssissa nousi esille paljon erilaisia näkemyksiä, mikä herätti Ulla Pölläsen mielestä hyvää keskustelua ja uusia ajatuksia.

”Minua säväytti erityisesti skenaarioajattelu tulevaisuuden keskustoista. Ajatuksia herättävässä alustuksessa kyseenalaistettiin rohkeasti kaupan sijainti kaupunkien keskustoissa. Elävyyttä ja elinvoimaa voidaan alustajan mukaan tuoda keskusta-alueille muun muassa tuotannon, palveluiden ja puistoalueiden avulla. Kun elävyyttä on saatu aikaan, tulevat kaupat ja palvelut asiakkaiden luo.”

Konferenssin osallistujat pääsivät tutustumaan Tampereen keskusta-alueeseen. Kaupunkia on viime vuodet kehitetty rohkeasti, mikä näkyy keskustan vilkastumisena. Rohkea visiointi ja hankkeiden päättäväinen toteutus ovat Pölläsen mukaan avainasemassa kaupungin kehittämistyössä.

”Tampereella on lähdetty toteuttamaan kaupunkilaisten kanssa yhdessä luotuja visioita. Iso kuva on ollut selvillä pitkään ja sen pohjalta on uskallettu tehdä rohkeita päätöksiä. Vastalauseilta ei ole vältytty, mutta eteenpäin on menty päämäärätietoisesti. Tampere tunnetaan nyt ratikasta, isoista tapahtumista, hienosta areenasta ja keskustan liepeillä olevista uusista asuinalueista. Vierailijoille ja asukkaille on myös tarjolla paljon palveluita ja kauppoja varsinkin uudistetun Hämeenkadun varrella.”

Kaupunkikonferenssin toisena päivänä tutustuttiin Tampereen kupeessa sijaitsevaan Lempäälään. Kaupungissa on Pölläsen mukaan tehty erittäin hyvää työtä kuntalaisten palveluiden parantamiseksi sekä viihtyisän ja toimivan keskustaympäristön luomiseksi.

”Lyhyt välimatka kehittyvään suurempaan kaupunkiin ei ole lopettanut Lempäälän omaa kehitystä, vaan päinvastoin kiihdyttänyt sitä. Kunnan asukasmäärä onkin kasvanut rohkeiden investointien myötä, mikä on erittäin ilahduttavaa.”

Erikoiskaupan liiton eväät keskustojen kehittämiseen

Erikoiskaupan liitto edustaa suomalaisia ja Suomessa toimivia erikoiskaupan toimialoja. Liiton tavoitteena on parantaa erikois- ja käyttötavaroita myyvien yritysten toimintaedellytyksiä. Kaupunkikeskustojen houkuttelevuuden ja elinvoiman lisääminen auttaa kaikkia erikoiskauppoja menestymään.

”Kauppa käy siellä missä on ihmisiä. Keskustoissa on valmista tilaa kivijalkakaupoille ja sitä kannattaa hyödyntää. Keskusta-alueilla on tilaa pienemmille yrityksille ja uusille kaupan alan yrityksille.”

Tällä hetkellä erikoiskaupan yrityksillä ja kivijalkakaupoilla on Pölläsen mukaan merkittäviä haasteita toiminnan kannattavuuden kanssa.

”Ostovoiman puute on suurin ongelma erikoiskaupan yrityksille, toimivat ne missä tahansa. Samaan aikaan kiinteät kustannukset ovat kohonneet merkittävästi. Tämä on tuhoisa yhdistelmä, kun samalla verkkokaupan yleistyminen ja etätyön lisääntyminen ovat vähentäneet ihmisvirtoja kaupunkien keskustoista ja kivijalkakaupoista.”

Pöllänen kehottaa kaupunkeja eri puolella maata tekemään rohkeita päätöksiä keskustojensa elinvoiman vahvistamiseksi.

”Tarvitaan rohkeaa visiointia siitä missä halutaan olla tulevaisuudessa ja rohkeutta myös toteuttaa vision mukaisia muutoksia ja investointeja. Keskustojen saavutettavuutta kannattaa parantaa, kaavoittaa asuntoja keskustoihin ja järjestää ihmisiä houkuttelevia tapahtumia.”

”Erityisesti kannatamme sujuvaa vuoropuhelua ja aidosti toimivaa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.”