Uutinen

Kaupan alan pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen heikot – kasvuhakuisten yritysten määrä jatkaa laskuaan

Kaupan alan pk-yritysten suhdannenäkymät edelleen heikot – kasvuhakuisten yritysten määrä jatkaa laskuaan

Suhdannenäkymät ovat edelleen synkkiä tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuvituskuva
Share

14.2.2024

Share

Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet viime syksystä. Kaupan alan yritysten suhdannenäkymät ovat niin ikään edelleen heikot.


Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat kevään pk-yritysbarometrin tulokset helmikuussa. Suomen Yrittäjien julkaiseman uutisen mukaan pk-yritysten suhdannenäkymät laskivat tuntuvasti viime syksystä. Suhdanneodotusten laskuun vaikuttivat Yrittäjien mukaan erityisesti korkojen nousu, heikko taloustilanne sekä Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen.

Julkistamistilaisuudessa puhunut elinkeinoministeri Wille Rydman totesi, että pk-yritysbarometrin tulokset vahvistavat näkemystä yritysten poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä matalasuhdanteen keskellä. Rydmanin mukaan työllisyyden säilyminen ja inflaation taittuminen antaa kuitenkin viitteitä paremmasta.

Kaupan alan suhdannenäkymät edelleen heikolla tasolla

PK-yritysbarometrin mukaan pk-yrityksistä vain 17 prosenttia odottaa suhdannenäkymien parantuvan seuraavan 12 kuukauden aikana ja 31 prosenttia odottaa näkymien heikkenevän. Kaupan alalla suhdannenäkymät ovat hyvin samansuuntaiset. Yhteensä 19 prosenttia kaupan alan pk-yrityksistä odottaa suhdannenäkymien parantuvan, kun 35 prosentti odottaa niiden heikentyvän. Rakentamisen puolella suhdannenäkymät ovat kaikkein heikoimmat. 43 prosenttia rakennusalan pk-yrityksistä odottaa suhdannenäkymien edelleen heikentyvän seuraavan vuoden aikana.

Vaikka suhdannenäkymät ovat kaupan alalla heikot, ovat luvut kuitenkin parantuneet vuoden takaisesta. Kevään 2023 pk-yritysbarometrissa jopa 47 prosenttia kaupan alan pk-yrityksistä odotti suhdannenäkymien heikentyvän.

Kaupan alan pk-yrityksistä 34 prosenttia odottaa liikevaihdon kasvavan ja 22 prosenttia ennakoi kannattavuuden paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaavasti 28 prosenttia odottaa liikevaihdon pienentyvän ja 36 prosenttia odottaa kannattavuuden heikentyvän.

Positiivista tuoreessa pk-yritysbarometrissa on se, että pk-yritykset kertovat pitävänsä kiinni työvoimasta. Kaupan alalla toimivista pk-yrityksistä 76 prosenttia kertoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tulevan vuoden aikana. Joka kymmenes yrityksistä kertoo lisäävänsä henkilöstön määrää ja 14 prosenttia ennakoi henkilöstön määrän vähentyvän.

Kasvuhakuisuus hukassa

Kasvuhakuisuuden vähentyminen on selkeästi havaittavissa kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa pk-yritysbarometrissa. Kevään barometri osoittaa, että vain viisi prosenttia pk-yrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia. Noin kolmannes yrityksistä kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Sen sijaan 60 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen asemansa tai kertovat ettei niillä ole kasvutavoitetta. Muutos on selkeä aiempaan. Vuoden 2016 pk-yritysbarometrissa 11 prosenttia pk-yrityksistä kertoi voimakkaasta kasvuhakuisuudesta ja 39 prosenttia ilmoitti kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Kaupan alan pk-yritysten kasvuhakuisuus on samalla tasolla koko pk-yrityskentän kanssa. Rakentamisen puolella kasvuhakuisuus on tällä hetkellä selvästi pienempää.

Yleinen taloustilanne näkyy erikoiskaupan yrityksissä

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen pitää uusimman pk-yritysbarometrin tuloksia odotetunlaisina.

”Kaupan toimialoilla toimivien yritysten suhdannenäkymät ovat odotetusti edelleen synkät. Kuluttajien luottamus on edelleen heikolla tasolla, mikä johtaa siihen, että varsinkin kalliimpien käyttötavaroiden hankintaa lykätään”, toteaa Pöllänen.

Erikoiskaupan toimialoista erityisesti rautakaupan tilanne on heikentynyt asuntokaupan ja uudisrakentamisen hyytyessä. Alalla toivotaankin toimia remonttirakentamisen vauhdittamiseksi. Kirjakaupan puolella lisääntyviä huolia lisää hallituksen päätös nostaa kirjojen arvonlisäveroa 10 prosentista 14 prosenttiin.

Pk-yritysbarometrissa on kuitenkin myös nähtävissä positiivisia signaaleja.

”Kaupan alan yritysten suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet vuoden takaisista pohjalukemista. Yli kolmannes kaupan alan pk-yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvavan, mikä on ilman muuta ilahduttavaa. Samoin kuin se, että kaupan alalla halutaan pitää kiinni henkilöstöstä”, summaa toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Kevään 2024 pk-yritysbarometriin voi tutustua Suomen Yrittäjien verkkosivulla.