Hallitus haluaa kannustaa yrityksiä panostamaan tutkimukseen – uuden verotuen alaraja on kuitenkin poistettava, jotta vähennys koskisi pieniäkin yrityksiä

Hallitus haluaa kannustaa yrityksiä panostamaan tutkimukseen – uuden verotuen alaraja on kuitenkin poistettava, jotta vähennys koskisi pieniäkin yrityksiä

Erikoiskaupan liiton johtaja Jukka Ropposen mielestä myös pieniä yrityksiä pitää tukea kehitystoiminnan aloittamisessa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Esa Kapila
Share

14.9.2022

Share

Hallitus pyrkii tukemaan yritysten omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Erikoiskaupan liitto Etu esittää hallituksen ehdotukseen muutosta, jotta uudistus ja tuki mahdollistaisivat kehityshankkeet myös pienemmille yrityksille.


Hallitus esittää muutosta tutkimus- ja kehittämistoiminnan verotukseen. Kyseessä on uusi verotuki, jonka on tarkoitus lisätä yritysten mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Erikoiskaupan liitto Etu kannattaa hallituksen esitystä, mutta esittää siihen korjausta.

Esityksen mukaan yritykset saisivat tehdä uusia vähennyksiä koskien tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoja. Vähennyksen määrä olisi 50 prosenttia yrityksen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista. Enimmillään uusi lisävähennys olisi 500 000 euroa ja alimmillaan 5 000 euroa.

Etu ry näkee, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuet ovat yhä tärkeämmässä roolissa nykyisessä tilanteessa, jossa yritystoimintaan kohdistuu hallitsemattomia uhkia. Etu ry:n antaman lausunnon mukaan hallituksen esitys ei kuitenkaan ole ongelmaton. Esitetty lisävähennyksen alaraja on monelle pienelle kehitysvaiheessa olevalle erikoiskaupan yritykselle liian korkea. Erikoiskaupan liitto esittääkin alarajan poistoa.

Tästä muutoksesta ei olisi valtion talouden kannalta merkitystä.

”Lisävähennyksen alarajan poistamisen vaikutukset valtiontalouteen jäisivät pieniksi. Yksittäiselle yritykselle se kuitenkin madaltaisi merkittävästi kynnystä kehittää toimintaansa. Tarvitsemme lisää kasvua hakevia kaupan alan yrityksiä”, sanoo Erikoiskaupan liiton johtaja Jukka Ropponen.

Erikoiskaupan liitto näkee, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustaminen parantaa yritysten mahdollisuuksia panostaa uusiin innovaatioihin, työpaikkojen lisääntymiseen ja talouskasvuun. Erikoiskaupassa asiakastottumusten muutos, digitalisaatio ja verkkokaupan kehitys ovat haasteita, joihin alan yritykset voivat vastata vain kehittämällä toimintaansa.