Näkökulma

Ovatko suhdanteet yritysten riesa vai rikkaus?

Ovatko suhdanteet yritysten riesa vai rikkaus?

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen painottaa tiedon merkitystä yritysten toiminnan kehittämisessä.
Teksti Ulla Pöllänen, Kuva: Esa Kapila
Share

10.11.2023

Share

Taloudessa suhdanteet vaihtelevat ja tavoiteltu kasvu voi jäädä suunnittelun asteelle, jos yrityksillä ei ole riittävästi ajantasaista tietoa siitä, missä suhdannevaiheessa elämme. Onneksi tilannetietoa ja ennakoivia indikaattoreita tulevasta on saatavana.


Erikoiskaupan liiton järjestämässä Suhdanteet-seminaarissa 10.10. käytiin läpi kansantalouden kuvaa ja tulevaisuuden näkymiä. Mukana olivat asiantuntijat Suomen Pankista sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tulevaisuuden kuva lisäsi uskoa paremmasta. Ostovoiman odotetaan alkavan kohentua ja tällöin sen vaikutukset tulevat näkymään yksityisen kulutuksen elpymisenä. Yksityinen kulutus ja sen hyvä taso on erikoiskaupan yrityksille elinehto.

Tilaisuudessa julkistetun tutkimuksen tulokset osoittavat, että suhdanteetkin kohtelevat eri toimialojen yrityksiä eri tavoin. Optinen ala on erikoiskaupan toimialoista ilahduttavasti kasvun ala. Taustalla on yhtenä tekijänä meidän suomalaisten pitkäikäisyys ja sen myötä kasvaneet tarpeet hoitaa silmäterveyttämme. Optinen ala on paljon muutakin kuin silmälasien myyntiä. Tätä ei aina trendipokia valitessa tahdo muistaa.

Optikkoliikkeissä meitä kuluttajia palvelee terveydenhuollon ammattilaiset, joilla tulisi olla mahdollisuus hoitaa silmäterveyttämme kokonaisvaltaisesti. Toivon, että sääntelyä tullaan tämän ympärillä muuttamaan ja mahdollistamaan asiakasystävällinen hoitopolku.

On terveitäkin silmiä, jotka tarvitsevat eri käyttötilanteisiin erilaisia silmälaseja tai piilolinssejä. Autoilija tarvitsee erilaiset lasit kuin pelikonsolia käyttävä, uimarilla on eri tarpeet kuin maastohiihtäjällä. Optinen ala Suomessa palvelee meitä kaikkia asiakkaita kuunnellen ja ammattitaidolla, myös digitaalisesti. Digitaalinen kehitys ja sen mukanaan tuomat palvelut meille kuluttajille ovat merkki siitä, että erikoiskaupan alat ja yritykset ovat kehityksessä mukana, osin jopa edelläkävijöitä. Kuka olisi esimerkiksi aikoinaan uskonut, että näköön liittyviä tarkastuksia voidaan alkaa hoitamaan luotettavasti etänä.

Kirjoittaja Ulla Pöllänen toimii Erikoiskaupan liitto Etu ry:n toimitusjohtajana.

Kolumni julkaistiin ensin 6.11.2023 Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n uutiskanavalla naery.fi.