Näkökulma

Erikoiskaupan liiton tilastot kertovat kuinka kaupan eri toimialoilla menee

Erikoiskaupan liiton tilastot kertovat kuinka kaupan eri toimialoilla menee

Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen korostaa oikean tiedon merkitystä päätöksenteon tukena.
Teksti Jukka Ropponen
Share

14.3.2023

Share

Oikean tiedon avulla voidaan tehdä tulevaisuuteen suuntaavia päätöksiä. Edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen nostaa kolumnissaan esille Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun hyödyt ja mahdollisuudet.


Mikä erikoiskaupan toimialoista kehittyy parhaiten? Mikä toimiala on alamäessä? Miten reaalinen myynti on kehittynyt? Näihin kysymyksiin saa vastauksen Erikoiskaupan liiton tilastosivuilta.

Oikean ja koko erikoiskaupan kentän kattavan tiedon tarjoamiseksi Erikoiskaupan liitto ETU on laajentanut tilastodatansa tarjontaa viime aikoina. Edun tilastosivuilta voi seurata muun muassa erikoiskaupan eri toimialojen myynnin ja tuotevolyymien kehitystä eri aikajaksoilla ja tietenkin sitä, miten erikoiskaupalla kokonaisuutena menee.

Liikevaihtojen osalta tuoreita tietoja hyödyntävä ETU-bot päivittää tiedot, analysoi ja tekee uusimman ennusteen automaattisesti. Tilastopalvelu rakentaa tuoreimpiin tietojen varaan ennusteita eri toimialojen kehityksestä puoli vuotta eteenpäin.

Tilastotiedon avulla yritykset voivat ennakoida tulevia trendejä kehittäessään toimintaansa. Poliittisille päätöksentekijöille erikoiskaupan tilastopalvelu antaa hyvän kuvan kaupan alan tilanteesta eri toimialoilla. Kauppaa ei voi eikä pidä tarkastella yhtenä kokonaisuutena, sillä eri toimialat kehittyvät eri suuntiin. Toimialojen sisällä tapahtuu myös suurta hajontaa. Joillain yrityksillä voi mennä erittäin hyvin samalla, kuin toisilla myyntiluvut osoittavat alaspäin.

Erikoiskaupan liiton tilastot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen dataan ja ne kattavat eri toimialat mahdollisimman kattavasti. Tilastosivujen kehittäminen jatkuu edelleen. Erikoiskaupan liiton toimialajärjestöt tuottavat lisäksi omaan tiedonkeruuseensa perustuvaa toimialakohtaista tilastotietoa, mikä pureutuu syvemmälle alan lukuihin. Toimialajärjestöt julkaisevat näitä tietoja erikseen.

Kirjoittaja toimii Erikoiskaupan liiton edunvalvonnasta ja lakipalveluista vastaavana johtajana.

Erikoiskaupan liiton tilastosivut