Uutinen

Tekoäly on kuuma puheenaihe myös kaupan alalla - näin erikoiskauppa voi hyödyntää uutta teknologiaa

Tekoäly on kuuma puheenaihe myös kaupan alalla - näin erikoiskauppa voi hyödyntää uutta teknologiaa

Tekoäly muuttaa tapaa työskennellä, kuva tuotettu tekoälyn avulla.
Teksti Taija Lintumäki, kuva: text to image -tekoälysovellus
Share

2.10.2023

Share

Tekoäly on valloittanut paikkansa nykyaikaisen teknologian eturintamassa ja herättänyt laajaa kiinnostusta. Tekoälyn ennakoidaan tarjoavan ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja muuttavan pysyvästi tapaa työskennellä.


Tekoäly (AI) kiehtoo juuri nyt useimpia meistä, siltä odotetaan merkittävää roolia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa tekoäly voi auttaa ennakoimaan sääilmiöitä ja optimoimaan energiankulutusta. Se voi myös tukea kestävämpiä energiaratkaisuja ja ympäristöystävällisempää liikennettä. Koulutuksen saralla tekoäly voi puolestaan mukauttaa opetusta yksilöllisten oppijoiden tarpeisiin, tehden näin koulutuksesta saavutettavampaa ja tehokkaampaa. 

Liiketoiminnassa tekoälyn avulla tavoitellaan tehokkuuden lisäämistä, parempaa asiakaspalvelua ja kilpailukyvyn nousua. Yksi tekoälyn suurista mahdollisuuksista on sen kyky automatisoida ja tehostaa monimutkaisia prosesseja. Teollisuusrobotiikka, joka perustuu tekoälyyn, voi valmistaa tuotteita nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen. Tämä ei vain paranna teollisuuden tuottavuutta, vaan myös vähentää virheiden mahdollisuutta. Kaupan alalla tekoäly voi parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla henkilökohtaisia suosituksia ja automatisoimalla prosesseja, kuten varastojen hallintaa ja hintojen säätelyä. Tällä luodaan parempia asiakaskokemuksia ja autetaan yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tekoälystä onkin kovaa vauhtia muovautumassa käytännön työkalu, joka voi muuttaa tapaamme tehdä asioita ja ratkaista ongelmia.

Tohtori, Silo.AI:n puheenjohtaja Tero Ojanperä huomauttaa, ettei ole olemassa yhtä tekoälyä, vaan monipolvinen kokonaisuus. Ojanperän puheenvuoro kuultiin Experience Commerce Finlandin järjestämässä AI Digitaalisessa kaupassa -tapahtumassa. Ojanperä luokittelee tekoälyn analyyttiseen sekä generatiiviseen. Analyyttistä käytetään esimerkiksi dynaamiseen hinnoitteluun ja generatiivista vaikkapa tuotesuunnitteluun. Tekoälyn koko kansan keskuuteen nostanut ChatGPT luokitellaan generatiiviseen. Ojanperä ennakoi generatiivisen tekoälyn integroituvan jo olemassa oleviin työkaluihin. Vaikutus lienee halutun kaltainen, työ tehostuu ja nopeutuu.

”Toteutuksen hinta tulee radikaalisti alas, jolloin yhä useampi idea toteutuu”, Ojanperä sanoo.

Experience Commercen ohjelmapartneri Mika Syrenius nostaa tilaisuudessa mahdollisuuksien rinnalle vastuun tekoälyn kehittämisestä ja käyttämisestä. Syrenius huomauttaa, että varsin yksinkertaisia algoritmeja on hyödynnetty noin 15 vuoden ajan ja vasta nyt alamme saamaan tutkimustuloksia, mitä vaikutuksia tällä on nuorten keskuudessa. Syrenius muistuttaa myös, että tekoäly toimii saatavilla olevan datan perusteella, joka ei aina ole validia.

”Ratkaisuja uhkiin on esitetty monenlaisia. Olemme kyenneet reguloimaan autoja ja lääketeollisuutta, emme vain ole tottuneet rajoittamaan teknologian kehittämistä.”

Syrenius peräänkuuluttaakin tekoälyn kehittämistä ihmislähtöiseksi ja ratkaisemaan ongelmia, ei politiikan ja liiketoiminnan pohjaksi.