Uutinen

Suomalaisesta kaupasta kansainvälinen menestystarina – tuetaan pienten yritysten kasvua ja kehitystä

Suomalaisesta kaupasta kansainvälinen menestystarina – tuetaan pienten yritysten kasvua ja kehitystä

Erikoiskaupan liitto tavoittelee kaupan alalle toimintaympäristöä, mikä kannustaa hakemaan kasvua.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

3.3.2023

Share

Suomi saadaan kasvu-uralle vain, jos uskallamme ajatella isommin. Erikoiskaupassa on paljon kasvupotentiaalia, kun suunnataan katse isommille markkinoille ja uskotaan omaan tekemiseen.


Erikoiskaupan liitto haluaa vahvistaa kaupan alan yritysten menestysmahdollisuuksia panostamalla osaamiseen ja kohdentamalla TKI-rahoitusta kasvuhakuisille pk-yrityksille.

Kaupan ala tulee muuttumaan seuraavan vuosikymmenen aikana merkittävästi. Yhteiskunnan digitalisoituminen tulee jatkumaan vahvasti. Sähköisten palvelujen merkitys ja käyttö kasvavat, toimitusketjut automatisoituvat ja kotiinkuljetus lisääntyy. Samalla erikoiskaupan yritysten pitää ottaa entistä vahvemmin huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Suomalaiset erikoiskaupan yritykset tarvitsevat uudenlaista osaamista ja ajattelua pystyäkseen kilpailemaan kansainvälisesti ja voidakseen ennakoida kuluttajakäyttäytymisen muutoksia.

Uudet innovaatiot ja teknologioiden hyödyntäminen vaativat uudenlaista osaamista kaupan parissa työtä tekeviltä ammattilaisilta. Kaupan alan työtehtäviin tarvitaan jatkossa lisää osaajia ja nykyistä laaja-alaisempaa osaamiskenttää. Panostamalla osaamiseen ja kehittämistoimintaan luodaan myös edellytyksiä uusille menestystarinoille. Luotettavuudestaan, osaamisestaan ja laadukkuudestaan tunnettu Suomi voi olla myös kaupan alalla edelläkävijä.

Erikoiskaupan liitto edellyttää vaalitavoitteissaan, että kaupan alan tarpeet huomioidaan nykyistä paremmin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä osaamisen lisäämiseksi.

Kehittämistoimintaan tarvitaan kannustimia myös pienemmille kasvuhakuisille kaupan alan yrityksille. Erikoiskaupan liiton mielestä tarvitaan pysyvä, yritysten pitkän aikavälin tarpeisiin soveltuva TKI-rahoitusinstrumentti, jonka avulla voidaan uudistaa kaupan alan yritysten nykyisiä toimintatapoja, toimitus- ja tuotantoketjuja sekä kehittää alan toimintaympäristölle sopivia uusia ratkaisuja.

Erikoiskaupan liiton vaalitavoitteet kasvun edellytysten parantamiseksi:

- Huomioidaan kaupan alan tarpeet nykyistä paremmin koulutusjärjestelmän ja opintokokonaisuuksien kehittämisessä.

- Vahvistetaan suomalaista verkkokauppaosaamista panostamalla koulutukseen.

- Kohdennetaan TKI-rahoitusta nykyistä enemmän kasvuhakuisille pk-yrityksille uuden rahoitusinstrumentin avulla.

Erikoiskaupan liiton vaalitavoiteohjelma
Erikoiskaupan liiton ja jäsenyhdistysten vaalitavoitteet