Uutinen

NÄE ry tyytyväinen hallitusohjelmakirjauksiin – ”nykytilaan on nyt tulossa kaivattu muutos”

NÄE ry tyytyväinen hallitusohjelmakirjauksiin – ”nykytilaan on nyt tulossa kaivattu muutos”

Yksityisiä optikkoliikkeitä edustava NÄE ry pitää hallitusohjelmakirjauksia myönteisinä silmäterveyspalveluiden saatavuuden kannalta.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

19.6.2023

Share

NÄE ry kommentoi uutta hallitusohjelmaa myönteiseen sävyyn. Silmäterveysalalla toimivia yrityksiä edustavan yhdistyksen mukaan hallitusohjelman mukaiset toimet voivat parantaa merkittävästi hoitoonpääsyä silmäterveydenhuollossa.


Uudessa hallitusohjelmassa on painotettu sote-menojen kasvun hillitsemistä. NÄE ry:n toimistusjohtaja Panu Tast pitää terveydenhoidon kustannusten avaamista yhtenä tärkeimmistä hallitusohjelmakirjauksista.

”Ilman tarkkaa tietoa hyvinvointialueiden oman tuotannon kustannuksista, on mahdotonta tehdä kestäviä päätöksiä työnjaosta julkisen ja yksityisen välillä. Nykytilaan on nyt tulossa kaivattu muutos”, toteaa Tast yhdistyksen tiedotteessa.

NÄE ry pitää hyvänä, että hallitusohjelmassa on huomioitu hoitoonpääsyn parantaminen yhdistyksen tavoitteen mukaisesti. Hallitus aikoo ohjelmansa mukaan lisätä palvelusetelin tarjontaa, mikäli asiakas ei saa

“Nyt yksityinen sektori olemassa olevine investointeineen saadaan julkisen rinnalle tehokäyttöön potilaan eduksi. Erinomainen lisäys on myös mahdollisuus jatkossa maksaa palvelusetelin arvon päälle lisäpalvelusta omalla rahalla”, Tast painottaa.

Kustannusten avaamisen ja palvelusetelin hyödyntämisen lisäksi NÄE ry nostaa esille hallitusohjelman kirjaukset liittyen terveydenhuollon henkilöstön työnjaon selkeyttämiseen, lääkejakelun kehittämisestä sekä julkisomisteisten inhouse-yhtiöiden toiminnan rajaamiseen vapailla markkinoilla.