Uutinen

OpoTET -kiertue tuo yhteen oppilaitokset ja yritykset

OpoTET -kiertue tuo yhteen oppilaitokset ja yritykset

OpoTET -kiertue tuo yhteen oppilaitokset ja yritykset.
22.8.2023
Share
Share

OpoTET –tapahtuma kertoo perusopetuksen ja 2. asteen koulutuksen opinto-ohjaajille kaupan alasta, sen monipuolisuudesta ja mahdollisuuksista. Kaupan liiton ja Erikoiskaupan liiton yhteistyössä toteuttama opoTET kerryttää opinto-ohjaajien tietämystä kaupasta esittelyiden ja yritysvierailujen muodossa.


Viime vuonna opoTET kokosi yhteen melkein kolmekymmentä pääkaupunkiseudun opinto-ohjaajaa. Tänä syksynä opoTET haluttiin viedä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja toteutuspaikkakunniksi valikoituivat Kuopio ja Jyväskylä.

OpoTET-päivä alkaa kaupan alan ja sen toimialojen esittelyllä painottuen kaupan alan osaamistarpeisiin ja opintopolkuihin. Moona Naakka, Kaupan liiton koulutusasiantuntija, esittelee erityisesti kaupan alaa ja osaamisasioita ja Kinja Pakarinen, Erikoiskaupan liitto ETU ry:n viestintäasiantuntija, erikoiskaupan erityispiirteitä. OpoTETissä osallistujat pääsevät myös verkostoitumaan yritysten ja oppilaitoskollegoidensa kanssa.

”Oppilaitosten ohjaushenkilöstö on kaupan alalle erittäin tärkeä yhteistyöverkosto. Kaupan ala on muuttunut ja muuttuu jatkossakin kovaa vauhtia, minkä vuoksi haluamme tarjota ohjauksen tueksi tuoretta tietoa muuttuvasta alasta, sen tehtävistä ja opintopoluista alalle”, kommentoi Naakka.

OpoTET-projekti tukee oppilaitosten ja yritysten suhteita kannustaen opinto-ohjaajia välittämään tietoa alan mahdollisuuksista ja työelämästä oppilaille.

”Kaupan alalla on lukemattomia erilaisia polkuja ja monipuolisia mahdollisuuksia nuorille. Perinteisesti kauppaan liitettyjen ammattien, kuten myyjien ja logistiikkatyöntekijöiden, lisäksi ala työllistää muun muassa koodareita, HR-ammattilaisia, myyntijohtajia, visualisteja ja juristeja. Ala työllistää 291 000 ihmistä Suomessa, ja alalla työskennellään todella monipuolisilla koulutustaustoilla. Haluamme muistuttaa, että nuorilla on tilaa löytää oma polkunsa työelämässä kaupan puolelta”, Pakarinen lisää.

Yritysvierailut tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden vahvistaa vuoropuhelua

OpoTET-kiertueella yritysten puolelta mukana ovat Osuuskauppa PeeÄssä, Osuuskauppa Keskimaa, STARK Suomi ja K-Rauta. Kaupan liitto ja Erikoiskaupan liitto pitävät ensisijaisen tärkeänä saattaa saman keskustelun äärelle yritysten edustajat ja opinto-ohjaajat, joiden rooli nuorten tulevaisuuden polulla on merkittävä.

OpoTETissä mukana olevilla yrityksillä on tilaisuus esitellä toimintaansa ja työmahdollisuuksiaan esimerkiksi TET-harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille. Nuoret puolestaan voivat kuulla opinto-ohjaajien kautta, millaisella työhakemuksella on mahdollista erottautua hakijoiden joukosta.

“Esimerkiksi kesätyöhakemuksen laatiminen voi olla nuorelle ensimmäisiä kosketuksia työelämään, ja hakemusta tehdessä kaikki vinkit ovat kultaakin kalliimpia”, Pakarinen muistuttaa.

Viime vuonna pilotoitu opoTET sai kiitosta erityisesti innostavista keskusteluista yritysten ja opinto-ohjaajien välillä. Tapahtuma loi pohjaa oppilaitosten ja kaupan yritysten yhteistyön kehittämiselle.

”Viime syksyn tapahtumassa käydyt keskustelut opinto-ohjaajien kanssa kannustivat myös Kaupan liittoa tuottamaan valmista materiaalia ohjauksen tueksi. Palautteiden ja keskusteluiden innoittamana toteutimme kolmen videon sarjan kaupan alan mahdollisuuksista. Videot ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa ja ohjauksessa”, toteaa Naakka.

Monipuolisten mahdollisuuksien kauppa- videot:

Monipuolisten mahdollisuuksien kauppa – kaupan toimiala.

Monipuolisten mahdollisuuksien kauppa – miten sinusta voi tulla kaupan alan ammattilainen?

Monipuolisten mahdollisuuksien kauppa – miten ja missä voin tulla kaupan alan osaajaksi?

OpoTET-tapahtuma toteutetaan 6.10.2023 Kuopiossa ja 1.12.2023 Jyväskylässä.

Ilmoittaudu mukaan opoTET-päivään Kuopioon 15.9. mennessä.

Ilmoittaudu mukaan opoTET-päivään Jyväskylään 10.11. mennessä.